migraine

Migraine, hoe behandelen met osteopathie.

Migraine, hoe behandelen met osteopathie. Migraine is voor veel mensen een groot probleem. Meestal moeilijk te beïnvloeden en mensen zijn dan vaak genoodzaakt medicatie te nemen en rust te nemen. In sommige gevallen kan embryonaal geïntegreerde osteopathie goed helpen. Maarten Heemskerk, osteopaat bij Osteopathie Haarlem, gebruikt kennis van de embryonale vorming om dit te behandelen.despair-513529__340

Hoe kijkt osteopathie naar migraine? De medicatie die patiënten gebruiken werkt bloedvatvernauwend en is werkzaam. Migraine zal dus veroorzaakt worden door een bloedvatverwijding. In Leiden heeft de onderzoeksgroep van prof. dr. Ferrari bij onderzoek naar migraine gevonden dat er voor de uitbraak een bloedvatvernauwing plaats vindt in de toevoerende bloedvaten naar de schedel in de hals-/nekregio. Nu is het algemeen geaccepteerd dat migraine veroorzaakt wordt door een bloedvatverwijding. Deze bloedvatverwijding vindt plaats in de cirkel van Willis, een rotonde van bloedvaten die er is om vernauwingen in bloedvaten te kunnen opvangen door herdistributie van bloed. Hierdoor kunnen de hersenen toch genoeg bloed krijgen wanneer er vernauwingen zijn in de toevoerende bloedvaten naar de hersenen in de hals. Het is dus aannemelijk om te denken dat de bloedvatverwijding die de migraine veroorzaakt ontstaat als reactie op een vernauwing die voor de cirkel van Willis plaatsvindt.

De bloedvaten die bloed naar de hersenen brengen ontstaan vanuit de kieuwboogarterieën, de spanning in deze bloedvaten wordt onderhouden door de tractie die het hart geeft op deze bloedvaten. De tractie die het hart geeft is voor een groot gedeelte weer afhankelijk van de dynamiek van het verteringssysteem.  Dit betekent dat de behandeling voor een deel in de buik zal plaatsvinden. Interessant is dan ook dat bijvoorbeeld bij veel vrouwen het probleem verdwijnt in de overgang wanneer de buik verandert doordat er geen cyclus meer is.  Ook is voor de bloedvatdynamiek de beweeglijkheid van de botstukken van het aangezicht erg belangrijk. Meestal worden deze aspecten bij de klassieke behandeling van osteopathie niet beoordeeld. Vaak is de behandeling in staat de frequentie en de intensiteit van de migraine te beïnvloeden.

Met embryonaal geïntegreerde osteopathie is migraine te behandelen. Als u meer wilt weten hierover of als u wilt weten of behandeling zinvol zou zijn voor u kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.

Migraine en darmklachten, hoe hangt het samen?

Migraine en darmklachten, hoe hangt het samen?Migraine en darmklachten, hoe hangt het samen? Veel mensen die hieraan lijden vermoeden dat er een verband is tussen hun darmen en de migraine. Nu is er onderzoek gedaan naar de samenhang tussen mensen die last hebben van het prikkerbare darm symdroom en migraine. Daaruit bleek dat bij beide ziektebeelden mogelijk dezelfde verstoorde informatieoverdracht in de hypothalamus een rol speelt. De Hypothalamus is voor zijn optimaal functioneren erg afhankelijk van informatie uit de romp en dus ook uit de darm. Goede informatievoorziening naar de hypothalamus kan dus een belangrijke rol spelen in het beïnvloeden van zowel migraine en darmklachten.

Maarten Heemskerk werkt in de praktijk in Haarlem met embryonaal geïntegreerde osteopathie. Dit is een efficiënte manier om migraine en darmklachten
te beïnvloeden. Als u meer wilt weten hierover of als u wilt weten of behandeling zinvol zou zijn voor u kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen. 

 

Hieronder een samenvatting van het artikel met een link naar het artikel (bron: nieuwsbrief SWOO)

Prikkelbare darmsyndroom (IBS) wordt gekarakteriseerd door een dysfunctie in de informatieverwerking van het centrale zenuwstelsel. Patiënten met IBS vertonen daarnaast een verhoogde activiteit van de hypothalamus.

De hersenen spelen een belangrijke rol in de pathologie van IBS. Daarom legt nieuw onderzoek de link tussen IBS, de hypothalamus en stress. Onderzoeker Megan Brooks onderzocht of hoofdpijn, voornamelijk migraine en spanningshoofdpijn, gelinkt kan zijn aan IBS. Resultaten tonen een zeer waarschijnlijke associatie zowel in genotype als in fenotype tussen IBS en (hoofdzakelijk) migraine. Dit kan duiden op een gedeeltelijk overeenkomende pathofysiologie die gebaseerd is op een verstoring in de serotonerge neurotransmitters. Het resultaat is belangrijk voor de behandeling van beide pathologieën. In dergelijke situaties mag men de link tussen het centraal zenuwstelsel en de darm niet uit het oog verliezen.

Originele titel: Migraine Linked to Irritable Bowel Syndrome
Auteur: Megan Brooks
Verschenen in: To be presented at the 68th American Academy of Neurology (AAN) Annual Meeting

 

Hoofdpijn en osteopathie

Hoofdpijn en osteopathie, hoofdpijn komt vaak voor en kan heel veel verschillende oorzaken hebben. Zo kan er bijvoorbeeld heel veel spanning zijn van de nekspieren zodat er continue aan de schedelbasis getrokken wordt, wanneer er moeite is met scherp zien gaan we allerlei spierkettingen opspannen die het scherpstellen van het oog ondersteunen, die spanning kan ook hoofdpijn veroorzaken. Ook een vernauwing in de bloedvaten naar het hoofd kan een reden zijn voor Kortom teveel om hier te behandelen. Wat kan osteopathie toevoegen aan de behandelingen die er al zijn voor hoofdpijn?

Hoofdpijn en osteopathie

 

In de embryonaal geïntegreerde osteopathie wordt ook gekeken naar de ontstaansgeschiedenis van structuren, voor de schedel en hersenen geldt dan dat die gevormd worden door de bewegingen die de romp in zijn ontwikkeling maakt. Dit ontstaansprincipe is ook belangrijk voor de klachten die de schedel heeft, dit betekent dat om de schedel optimaal te willen behandelen je eerst moet zorgen voor een zo beweeglijk mogelijke romp. Bekken, heupen, knieën, voeten, schoudergordel en schouders en ook de wervelkolom zullen bijvoorbeeld onderzocht en eventueel behandeld moeten worden voor het zin heeft om aan de schedel te werken om de hoofdpijn weg te krijgen.

Het is een bijzondere gedachte, maar de vorming van onze schedelbeenderen komt tostand door de ontwikkeling van de romp. Als je de ontwikkeling van de mens in de embryonale fase goed bekijkt en meer specifiek naar de vorming van de schedelbeenderen, dan is duidelijk dat de bewegingen die in die fase in de romp plaatsvinden ook de vorming van de schedelbeenderen tot gevolg hebben. Een mooi voorbeeld van de samenhang tussen romp en schedel is de vorm van de inhoud, in de romp liggen de darmen en in de schedel zitten de hersenen. 

darmen-hersenen

Op deze manier bekeken is het niet vreemd dat  deze twee structuren er hetzelfde uitzien. Het zal dan ook niet verwonderlijk zijn om te bedenken dat wanneer de schedel blokkeert en vastzit en hierdoor hoofdpijn ontstaat, het losmaken van alleen de schedel meestal niet voldoende is om de hoofdpijn weg te nemen. Aangezien de schedel het gevolg is van de bewegingsontwikkeling die de romp doormaakt moeten oa. blokkades in de schoudergordel en bekkenregio ook meebehandeld worden.

Met embryonaal geïntegreerde osteopathie is hoofdpijn goed te beïnvloeden. Als u meer wilt weten hierover of als u wilt weten of behandeling zinvol zou zijn voor uw hoofdpijn kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.

 

Osteopathie effectief bij migraine

 

Osteopathie effectief bij migraine. Osteopathie effectief bij migraineBij een onderzoek naar de toegevoegde waarde van osteopathie bij de reguliere medicamenteuze behandeling van migraine  bleek dat de osteopathisch behandelde groep minder pijnmedicatie gebruikte. Hiermee is osteopathie volgens de auteurs potentieel kostenbesparend.

In een onderzoek bij migrainepatiënten tussen een met osteopathie behandelde groep en een controlegroep bleek dat de osteopathiegroep duidelijk minder last van migraine-aanvallen had, het aantal en de zwaarte van de aanvallen was significant minder. Daarnaast rapporteerden de patiënten verbetering van andere lichamelijke klachten als maagdarmklachten, duizeligheid, pijnklachten aan armen
of benen en een verbetering van het algemeen welbevinden.