osteopaat

Osteopaat helpt wielrenners bij blessures

Osteopaat helpt wielrenners bij blessuresOsteopaat helpt wielrenners bij blessures.

Onderzoek laat zien dat wielrenners sterker worden door behandelingen met osteopathie. Ook topwielrenners zoals Fabio Jakobsen laten zich osteopathisch behandelen. Hij stelt dat hij zonder zijn osteopaat na zijn val in 2020 niet meer had kunnen fietsen. Hetzelfde geldt oud-wielrenner Johhny Hoogerland. Hij heeft bijvoorbeeld na zijn val dankzij de hulp van osteopathie weer de Tour kon rijden: “Zonder mijn osteopaat had ik de Tour niet eens gehaald.”

Een osteopaat maakt deel uit van het medische team van veel professionele ploegen. Oud renner Johnny Hoogerland was daar zeer blij om. “Dankzij de osteopaat kon ik maanden eerder na mijn laatste ernstige valpartij weer wielrennen. Ik zag het toen écht niet meer zitten. Ik had mijn lever gescheurd, enkele ribben en wervels gebroken. Als ik ergens pijn had, voelde de osteopaat die beperking en behandelde deze. Hoe hij het deed weet ik niet, maar dan zat ik altijd als herboren in het zadel.”

Hoe werkt osteopathie

Om te snappen hoe osteopathie werkt is het handig om te bedenken dat alles in ons lijf tegelijk samen ontwikkelt. Spieren, organen en het zenuwstelsel groeien allemaal met elkaar. Bijvoorbeeld benen zijn uitgroeisels van de romp, ze zijn er niet ingeschroefd zoals bij een robot of een pop. De energie die nodig is om de ledematen, onderdeel van het bewegingsapparaat, te doen ontwikkelen wordt embryonaal geleverd door de ontwikkelingsbewegingen van de darm. De darm is eigenlijk de motor van onze groei.

Voor het onderhoud van ons lijf en het herstel van beschadigingen zijn we dus ook afhankelijk van de kracht van de darmdynamiek. Dan is het logisch men dat het goed mobiel zijn van de darm essentieel is voor een goede functie van de benen. Onze benen zijn evolutionair ontstaan op het moment dat dieren uit het water kwamen en er noodzaak was om zuinig met water te zijn. Één van de aanpassingen is de vorming van een lus in de darm. Door het vormen van deze lus ontwikkelde zich evolutionair het bekken. Het bekken is het begin van de uitgroei van het been. Een probleem in deze regio van de darm zal de prestatie en het herstelvermogen van de benen van de (top)wielrenner negatief beïnvloeden.

Zuurstoftransportcapaciteit

Ook is de prestatie van de topwielrenner afhankelijk van de zuurstoftransportcapaciteit van de renner, deze hangt uiteraard af van de functie van de longen en het hart. Interessant is het om te zien dat het de ontwikkeling van het hart is die de longen doet ontstaan zodat deze twee organen hun leven lang met elkaar verbonden zijn. De hartontwikkeling wordt weer in gang gezet door de eerste embryonale dynamiek van de zich ontwikkelende darm. Zo is op meerdere manieren de darm essentieel voor het leveren van prestaties en het vergroten van het herstelvermogen na blessures en inspanningen.

Door kennis van al deze relaties is de osteopaat in staat om het prestatieniveau en het herstelvermogen van de wielrenner te verhogen. Heeft u vragen kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.

Pijn in de schouder, slijmbeursontsteking in schouder, schouderpijn

Pijn in de schouder, slijmbeursontsteking in schouder, schouderpijn

Pijn in de schouder, slijmbeursontsteking in schouder, schouderpijn

Pijn in de schouder, slijmbeursontsteking in schouder, schouderpijn, hoe ontstaat dit en hoe is deze klacht te verhelpen? Veel mensen merken dat deze schouderpijn na een lokale behandeling van de schouder niet helemaal weg is of snel weer terug komt. Osteopathie kan vaak een goede aanvulling zijn om de pijn in de schouder, slijmbeursontsteking in schouder, schouderpijn wel volledig weg te krijgen.

Behandeling

Hoe bekijkt een osteopaat pijn in de schouder, slijmbeursontsteking in schouder, schouderpijn? Een osteopaat heeft bij pijn in de schouder de ontstaansgeschiedenis van de schouder en de arm in het achterhoofd. Om in het embryo de schouder en de arm te doen ontstaan zijn o.a. bewegingen van de (slok)darm, het hart, de longen en de mondbodem belangrijk. Dit betekent dat wanneer de beweeglijkheid van één van deze delen beperkt is. Door bijvoorbeeld brandend maagzuur of een longontsteking, dat dit ook gevolgen heeft voor de beweeglijkheid van de schouder. Als je met zo’n schouder wel veel beweegt. Je speelt een extra lange partij tennis of we witten een plafond, zal er makkelijk een beschadiging optreden in de schouder. Die gaat dan ontsteken en dat geeft pijn. Rust zal deze klacht dan doen verminderen maar zolang de achterliggende beperkingen niet ook meebehandeld zullen worden zal de schouder bij belasten weer snel pijn gaan doen. Er zal dan een nieuwe ontsteking ontstaan.

Waar behandelen?

Osteopathisch is het in zo’n geval belangrijk om de achterliggende beperkingen, die de oorzaak van het slecht bewegen van de schouder zijn, te vinden en te behandelen. Pijn in de schouder, slijmbeursontsteking in schouder, schouderpijn is met embryonaal geïntegreerde osteopathie goed en snel te beïnvloeden. Als u meer wilt weten hierover of als u wilt weten of behandeling zinvol zou zijn voor u kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.

Cursus intsituut geïntegreerde technieken

Vrijdag en zaterdag 2-3 februari zal ik niet op de praktijk zijn vanwege een cursus in Antwerpen. De cursusinhoud is:maarten_footer_foto

In dit cursusblok worden de onderdelen van de buik opnieuw bekeken, maar nu vanuit hun steunfunctie ten aanzien van de romp. Daar worden dan opnieuw de beperkingen van het pariëtale gebied aan gekoppeld. Op die manier worden enerzijds de grote verbanden in de buik duidelijk gemaakt, evenals de verbanden tussen de pariëtale onderdelen anderzijds.

Tevens wordt de noodzaak van het behandelen in een bepaalde volgorde duidelijk gemaakt.

Vervolgens worden het onderzoek en de behandeling van de organen van de thorax volgens e embryologische principes besproken.

De longen, hart, milt maag en opnieuw de lever komen eveneens ter sprake.

Dit cursusblok wordt afgesloten met de grote samenhang en verschillende interacties tussen schedel en romp.

Ik ben volgende week met nieuwe kennis en nieuwe energie weer aan het werk!!!

Met hartelijke groet,

Maarten Heemskerk

Pijn en ziekte door slechte informatieverwerking in lichaam

Pijn en ziekte door slechte informatieverwerking in lichaamDr. Daan van Oosten, fysicus, introduceert een systeemtheorie voor de gezondheidszorg. Zijn belangrijkste boodschap is dat de mens een complex wezen is. “Eigenlijk,” zegt hij, “zijn mensen informatie”. Als je ziek bent en pijn hebt gaan je hormoonstelsel, je zenuwstelsel en immuunsysteem aan de slag, zij sturen boodschappen rond. Die informatie komt al dan niet aan. Als de informatie niet goed verwerkt wordt, ontstaan er problemen. Dit is een bevinding die in lijn is met vele onderzoeken onder andere van prof. dr. Antonio Damasio, die de rol van afferentie naar het brein belangrijk acht voor het functioneren hiervan. De informatievoorziening van het lichaam naar de hersenen is dus essentieel voor hoe we ons voelen en gedragen.

Daan van Oosten heeft een paper over systeemdenken geschreven. Daarin zegt hij onder andere: “Bij veel aandoeningen spelen meerdere factoren een rol. Het zijn ziekten van het netwerk, dat wil zeggen, het zijn stoornissen. Het is dus belangrijk om te kijken naar het systeem als geheel.”
Klik hier voor het pdf bestand van de paper.

Maarten Heemskerk werkt in de praktijk in Haarlem met embryonaal geïntegreerde osteopathie, dit is een efficiënte manier om vaak onbegrepen pijn te beïnvloeden. Als u meer wilt weten hierover of als u wilt weten of behandeling zinvol zou zijn voor u kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht
sturen. 

Autisme, nieuwe inzichten bij osteopaat in Haarlem

Autisme, nieuwe inzichten bij osteopaat in Haarlem. Wat is nu autisme en hoe komt het tot stand? En nog belangrijker hoe is het te beïnvloeden? vragen waar lang geen duidelijk antwoord op gegeven leek te kunnen worden. Door de nieuwste neurologische inzichten te combineren met uitgebreide embryonale kennis is vanuit het Instituut Geïntegreerde Technieken een revolutionaire en veelbelovende theorie met behandeling ontwikkeld. Maarten Heemskerk, van osteopathie Haarlem, gebruikt deze kennis bij de behandeling van kinderen (en volwassenen) met autisme en autistiforme problematiek.

De Amerikaanse neuroloog Stephen W. Porges heeft na decennia van onderzoek de ‘polyvagal theory’ geformuleerd. Deze houdt in dat de nervus vagus, de hersenzenuw die oa. het verteringssysteem aanstuurt, niet bestaat uit één zenuw, maar onderdeel is van een complex van zenuwen die evolutionair tegelijk zijn ontstaan. Deze nieuwe zenuwen waren nodig bij de overgang van koudbloedige reptielen naar warmbloedige zoogdieren, die door hun leven in groepen veel meer interactie hebben en die door hun warmbloedigheid een veel diverser eetpatroon moesten hebben om hun temperatuur op peil te houden. Hij noemt dit complex het ‘ventrale vagus complex’, dit bestaat uit de N trigeminus (kaakklemmen), N facialis (aangezichtsmimiek), N glossopharyngeus (intonatie stem), de Nucleus ambigus als onderdeel van de N vagus (aansturing fijne vertering, hartreactie) en de N accesorius (het richten van het hoofd). Dit complex bevindt zich in de hersenstam. Hij stelt dat bij autisten deze ventrale vagus zwak is. Dat maakt duidelijk waarom de stem  van autisten meer monotoon is, ze minder gezichtsmimiek hebben, ze veel moeite hebben met het verteren van afwisselend eten en ze niet makkelijk mensen aankijken. Porges probeert dit Ventrale Vagus Complex te activeren door muziek te laten horen, dit werkt wel maar als de muziektherapie ophoudt verdwijnt het effect ook.

Vanuit het Instituut Geïntegreerde Technieken is n.a.v. de theorie van Porges nagedacht, 80 % van de vezels van de N vagus sturen informatie uit het lijf naar de hersenen. Deze zenuwen zijn in staat om het Ventrale Vagus Complex te bereiken en te activeren. Zij denken dat blokkaden van deze aanvoerende vagale informatie autistiform gedrag in de hand werkt. Onder de bezielende leiding van Frank de Bakker zijn deze informatieroutes en hun mogelijke blokkadeplaatsen beschreven. Ook zijn er technieken ontwikkeld om deze blokkades te verhelpen. Belangrijke oorzaak voor het ontstaan van deze blokkades is krachtige beknelling van de schedel tijdens de bevalling waarbij de schedelbasis beknelt en gecomprimeerd wordt. De zenuwen van het Ventrale Vagus Complex zijn nieuwe zenuwen met een myelineschede, die zijn heel gevoelig voor druk en trek en vallen dan snel uit en kunnen dan niet meer actief zijn. De samengedrukte schedelbasis zorgt dan voor deze druk/trek.

Als het Ventrale Vagus Complex ook geen informatie meer krijgt uit de buik door compressie van de aanvoerende vagusvezels dan kunnen we ook niet meer voelen, Prof dr. Antonio Damasio stelt dat ons gevoel ontstaat in de buik/romp en dat dit naar de hersenen wordt gestuurd en we er zo bewust van worden. Dit kan een plausibele verklaring zijn voor het feit dat mensen met autistiforme gedragingen zoveel moeite hebben om te voelen. Deze informatie komt bij hun niet op hersenniveau aan.

Met al deze kennis wordt het gedrag van kinderen en volwassenen met autisme een stuk begrijpelijker. Er is uiteraard nog veel meer te vertellen hierover. Ik heb in het laatste decennium intensief deze ontwikkelingen gevolgd en veel op nascholing geweest om de technieken die ontwikkeld zijn om  te behandelen met deze nieuwe kennis me eigen te maken. Als u meer wilt weten hierover of als u wilt weten of behandeling zinvol zou zijn voor uw kind met ADHD kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.

Bedplassen en incontinentie bij kinderen

Bedplassen en incontinentie bij kinderen is een naar probleem, zeker als kinderen ouder worden kan het een sociaal beperkende factor worden. Kinderen willen bijvoorbeeld niet logeren bij vriendjes of vriendinnetjes, of gaan niet graag naar school uit angst om uitgelachen te worden. Hoe ziet embryonaal geïntegreerde osteopathie het probleem van bedplassen bij kinderen en interessanter, hoe wordt dit dan behandeld? Maarten Heemskerk, van Osteopathie Haarlem, gebruikt kennis van de embryonale vorming om bedplassen en incontinentie bij kinderen oorzakelijk te behandelen.

Bedplassen en incontinentie bij kinderen zijn in feite twee verschillende dingen. Bedplassen ontstaat meestal bij kinderen die overdag erg druk zijn, dit druk zijn is voor deze kinderen vaak heel functioneel, door het activeren van het orthosympathische zenuwstelsel (wat we actief maken in alerte toestand) functioneren zij overdag beter. Gevolg hiervan is dat daardoor de urineproductie overdag minder zal zijn, in de nacht moeten ze dit inhalen en produceren ze meer urine, ook is hun slaap vaak dieper door de overmatige activering overdag zijn ze meer moe en voelen ze dus minder makkelijk dat ze moeten plassen ’s nachts. Dit fenomeen is oa. aanwezig als de bevalling zwaar was en de schedel veel druk heeft gehad.

Incontinentie overdag heeft vaak te maken met het niet kunnen voelen van de plasaandrang, het aandranggevoel wordt via de nn. pelvici doorgegeven aan de hersenen. Als er in de romp dingen vastzitten die de doorgifte van deze prikkel blokkeren kan een kind niet voelen dat hij  of zij moet plassen en plast in zijn/haar broek.

Als u wilt weten of osteopathie bij bedplassen en incintinentie bij uw kind kan helpen kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.