dyslexie

Achterstand in ontwikkeling, leerachterstand en osteopathie

Achterstand in ontwikkeling, leerachterstand en osteopathie, wat is de osteopathische visie?  Osteopathie is een holistische behandelmethode, dat wil zeggen dat verschillende dingen in het lichaam voor de osteopaat met elkaar te maken kunnen hebben. Voor de osteopaat is de groei van het fysieke lijf niet los te zien van bijvoorbeeld de groei van de hersenen. Als wij groeien doen we dat als één geheel. Als wij in ons lijf in de lengte groeien groeien tegelijkertijd onze hersenen mee. Dat lijkt een open deur maar heel vaak worden in de medische wereld dit soort dingen gescheiden bekeken. Dan heb je voor een fysiek probleem bijvoorbeeld een orthopeed en voor dyslexie weer een andere specialist.Leerachterstand, achterstand in ontwikkeling en osteopathie

Als een kind dingen moet leren is het belangrijk om te weten of het kind er klaar voor is. Voor bijvoorbeeld het snel herkennen van letters is een bepaalde ooguitrijping noodzakelijk. Als deze oogontwikkeling er (nog) niet is zal het aanleren van deze letters moeizaam gaan of niet lukken. In zulke gevallen verwisselen kinderen bijvoorbeeld letters, de b en de d, de p en q.

Achterstand in ontwikkeling, leerachterstand en osteopathie

Als osteopaat wordt niet alleen gekeken naar de deelgebieden, oog en hersenen. De hersenen kunnen groeien in ons lijf doordat ons hart zich naar beneden ontwikkelt. De ontwikkeling van het hart wordt weer in gang gezet door de ontwikkelingsdynamiek van de darmen. Binnen de osteopathie vinden we dat we veel sneller en efficiënter problemen met een leerachterstand, achterstand in ontwikkeling en osteopathie kunnen beïnvloeden wanneer we op al deze gebieden behandelen.

Het is misschien apart om te beseffen, maar onze groei/ontwikkeling vindt plaats doordat ons verteringssysteem (darm) zich ontwikkelt. Deze ontwikkeling van het darmsysteem, die natuurlijk al begint in de baarmoeder, zorgt ervoor dat zowel het bewegingsapparaat (botten, spieren, armen en benen) maar ook het zenuwstelsel zich ontwikkelt. Als er nu bij baby of kind problemen zijn met de darmen kan dit ook betekenen dat de groeidynamiek minder krachtig is. Mogelijke oorzaken kunnen liggen in een moeizame, zware bevalling. Als bijvoorbeeld de navelstreng om de nek zit of de schedel veel druk of trek heeft gehad, of wanneer er bij de bevalling vruchtwater wordt ingeslikt.

Gevolgen kunnen zich dan dus uiten in motorische achterstanden. Slecht evenwicht of moeite met de (fijne) motoriek. Maar ook cognitieve achterstanden zijn dan mogelijk, bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie of een taalachterstand of het laat gaan praten.

De klachten van kinderen met een achterstand in ontwikkeling, leerachterstand en osteopathie zijn met embryonaal geïntegreerde osteopathie goed op te sporen en te behandelen. Maarten Heemskerk, van Osteopathie Haarlem, gebruikt kennis van de embryonale vorming om leerachterstand, achterstand in ontwikkeling oorzakelijk te behandelen. Als u meer wilt weten kunt u bellen ( 023 7200 9200 / 06 141 80 360 ) of een bericht sturen

Dyslectie of dyslexie? Helpt osteopathie?

Dyslectie of dyslexie? Helpt osteopathie? Er is veel onduidelijk over dyslectie of dyslexie. Wat is de oorzaak en hoe het te behandelen? Veel mensen houden zich bezig met het diagnostiseren en behandelen ervan. De embryonaal geïntegreerde osteopathie heeft de afgelopen jaren veel kennis verzameld over dyslectie/dyslexie. De samenhang tussen het kunnen gaan lezen en de ontwikkeling van de hersenen is zeer uitgebreid bestudeerd. Maarten Heemskerk, van Osteopathie Haarlem, gebruikt deze kennis om te behandelen en zo het lezen makkelijker te maken.Dyslectie of dyslexie? Helpt osteopathie?

Onze hersenen ontstaan uit vier hersenblaasjes, om tot lezen te kunnen komen hebben we een groot aantal functies nodig uit alle vier van die hersenblaasjes. De ontwikkeling van de hersenen gaat uiteraard samen met de groei van de rest van het lichaam. Onze hersenen groeien door de ontwikkeling van het hart. Dit betekent dat ook na de geboorte het gebruiken en trainen van het hart zorgt voor een  extra groeiprikkel van de hersenen. Dit betekent dat bewegen en sporten voor ons allemaal maar voor het opgroeiende kind in het bijzonder enorm belangrijk is!

De ontwikkeling van het hart wordt weer in gang gezet door processen die samenhangen met de vorming van het darmsysteem. Het beoordelen en behandelen van deze ‘ontstaansbewegingen’ zijn een belangrijk onderdeel van de embryonaal geïntegreerde osteopathische behandeling van dyslexie.  De motor van de groei van de hersenen, het verteringssysteem en het hart moeten krachtig zijn en vrijheid hebben om hun ontwikkelingsbeweging te maken. Als dit niet zo is moet hier eerst in de behandeling aan gegeven worden. Als dit goed gaat zal het ook  gerichte dyslexietraining veel efficiënter zijn.

Daarna moet het centrale zenuwstelsel (ruggenmerg en hersenen) beoordeeld worden. Dit ontwikkelt zich van beneden naar boven van bekken naar de schedel. Het bekken moet dus goed los zijn. Als er bv. bij de bevalling op de buik van de moeder gedrukt is kan het bekken daardoor minder soepel worden en dit kan de doorgroei van het zenuwstelsel dus beperken. Ook hier zal de behandeling, als dit nodig is, aandacht aan besteden.

Pas als deze onderdelen optimaal zijn zal, er ook aandacht voor de schedel moeten zijn. De schedel wordt gevormd door de groei van de hersen. Onze schedel is daarmee een plattegrond van de verschillende hersendelen. Op deze manier is ieder deel van de schedel te verbinden met een specifiek hersendeel. Ook de functies van dit hersendelen zijn dan te verbinden aan dit deel van de schedel.

Om te kunnen lezen hebben we functies nodig uit alle vier de hersenblaasjes. Uit het eerste hersenblaasje het evenwichtsorgaan om onze ogen goed te kunnen bewegen over de letters/zinnen. Het tweede hersenblaasje bevat het tectum. Deze kern zorgt ervoor dat klank en beeld aan elkaar geplakt worden. Dit is essentieel voor lezen. Dit is immers de koppeling van een (visueel) beeld (een letter of een woord) met een klank. De ogen, ook niet onbelangrijk voor het lezen, ontwikkelen zich uit het derde hersenblaasje. Uit het vierde hersenblaasje (secondair procencephalon) groeien de grote hersenen met daarin gebieden die belangrijk zijn voor taalbegrip en -verwerking.

Wanneer een schedel bij de bevalling veel druk heeft ondergaan of lang klem gezeten heeft is de kans groter op beperkingen in de groei van de bijbehorende hersenblaasjes. Dit kan ervoor zorgen dat de kalenderleeftijd van een kind en de ontwikkelingsleeftijd van het zenuwstelsel niet synchroon hoeven te lopen. Een kind kan 6 jaar oud zijn maar zijn zenuwstelsel kan achterlopen en bv. nog 4 1/2 jaar zijn. Iedereen zal begrijpen dat dit kind moeite zal hebben met lezen en überhaupt met het zich gedragen als 6-jarige.

Ik heb de afgelopen 10 jaar zeer intensief de relaties van de verschillende hersendelen met de schedel en de rest van het lichaam bestudeerd. Ook heb ik me verdiept in de behandelmogelijkheden. Omdat mijn eigen zoon dyslectisch was en ik wilde begrijpen waar hij mee worstelde en of ik hem kon helpen. Hij heeft zijn middelbare school inmiddels met succes afgerond en is gaan studeren, lezen is voor hem geen probleem meer.

Als u meer wilt weten hierover of als u wilt weten of behandeling zinvol zou zijn voor uzelf of uw kind, kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.

Dyslexie, ADD, ADHD, autisme en osteopathie

 Dyslexie, ADD, ADHD, autisme en osteopathie. Van 20 tot t/m 23 maart ga ik me in Antwerpen bij het instituut voor geïntegreerde technieken op de hoogte stellen van de laatste neurologische bevindingen met betrekking tot dyslexie, ADD, ADHD, autisme en osteopathie en de nieuwste en zeer spectaculaire behandelmethoden die deze nieuwste inzichten (van Stephen Porges en Antonio Damasio) de embryonaal geïntegreerde osteopathie heeft gegeven. Deze nieuwe neurogene kennis is geïntegreerd in het embryonale vormingsprocesDyslexie, ADD, ADHD, autisme en osteopathie.

Het zal voor mij weer een verdieping zijn in de wijze waarop deze klachten op een efficiënte manier met osteopathie te behandelen zijn. Ik ben er dan ook trots op om deze kennis in de praktijk Osteopathie Haarlem te kunnen gaan gebruiken. Om meer informatie te krijgen kunt u uiteraard bellen met de praktijk (023 7200 920/ 06 141 80 360) of contact opnemen via een bericht.

Dyslexie, dyslectie, wat kan osteopathie doen? Lezing

Dyslexie, dyslectieDyslexie, dyslectie, wat kan osteopathie doen? Lezing in Alkmaar door osteopaat Maarten Heemskerk op 1 november om 11 uur bij het Vanreininstituut op de dr. Schaepmankade 1. Tijdens deze lezing zal door Maarten ingegaan worden op het hoe en waarom van dyslexie en hoe er het beste mee omgegaan kan worden en welke rol embryonaal geïntegreerde osteopathie kan spelen bij het overkomen van dyslexie.

Tijdens de lezing zal gebruik gemaakt worden van een online-presentatie, als u op deze link klikt kunt u de presentatie inzien.

Duidelijk zal tijdens de lezing worden dat de oogontwikkeling heel belangrijk is bij dyslexie en ook zal aandacht besteedt worden aan de rol die het luchtwegsysteem speelt. Ook andere neurologisch essentiële regio’s voor het leren lezen zullen besproken worden. En niet te vergeten de rol van het darmsysteem en het hart bij de ontwikkeling van de hersenen in het algemeen en het leren lezen in het bijzonder.

Kortom genoeg reden om u aan te melden voor de lezing over dyslexiebij de secretaresse van het Vanreininstituut of bij Maarten Heemskerk.

‘Ik heb me de afgelopen tien jaar enorm in dyslexie, dyslectie verdiept omdat mijn zoon het had, op de basisschool werd er gezegd dat hij het had en zou blijven houden en dat ze hem konden leren er mee om te gaan. Niemand kon me vertellen waar het door kwam en hoe ik het het beste aan kon pakken om hem te helpen, dit is het begin geweest van een zoektocht die door mijn contacten met vele inspirerende collega’s geleid heeft tot de kennis die ik in deze lezing met u wil gaan delen. Ik hoop dat deze informatie u net zo helpen kan als dat hij mij en nog belangrijker, mijn zoon heeft gedaan. Ik hoop u op 1 november te zien’.

Dyslexie, oorzaken en oplossingen binnen osteopathie

Er wordt veel gesproken over dyslexie, een groot aantal professionals houdt zich bezig met de diagnose en behandeling ervan. Binnen de embryonaal geïntegreerde osteopathie is in de afgelopen decennia veel kennis verzameld over dyslexie, de relatie van het kunnen gaan lezen met de ontwikkeling van de hersenen en de verbanden van de hersenen/schedel die er zijn met de rest van het lichaam. Maarten Heemskerk, van Osteopathie Haarlem, gebruikt kennis van de embryonale vorming om deze klacht oorzakelijk te behandelen.

dyslexie en osteopathie hartdaling

De hersenen groeien uit de vier hersenblaasjes, om tot lezen te komen zijn een groot aantal functies nodig uit alle hersenblaasjes. De ontwikkeling van deze hersenblaasjes gaat uiteraard samen met de groei van de rest van het lichaam, de hersenblaasjes groeien bijvoorbeeld door de(embryonale) daling van het hart. Dit betekent dat ook na de geboorte het gebruiken van het hart zorgt voor het extra doen groeien van de hersenen, ziehier het belang van bewegen voor ons allemaal maar voor het opgroeiende kind in het bijzonder. De daling van het hart wordt weer embryonaal veroorzaakt door de bewegingen die de darm maakt. Dit ontstaansprincipe is een belangrijk onderdeel van de embryonaal geïntegreerde osteopathische behandeling van onder andere dyslexie, de motor in de vorm van verteringssysteem en hart moeten krachtig zijn. Als dit niet zo is moet de eerste osteopathische aandacht hiernaar uitgaan.

Vervolgens moet er in detail gekeken worden naar het centrale zenuwstelsel, dit ontwikkelt zich van beneden naar boven, het bekken moet dus vrij zijn. Wanneer er bv. bij de bevalling op de buik van de moeder gedrukt is kan het bekken daardoor vast gaan zitten en dit kan de groei van het zenuwstelsel dus beperken. De schedel wordt gevormd door de ontwikkeling van de hersenblaasjes en is dus een plattegrond van de verschillende hersendelen. Op deze manier is ieder deel van de schedel te linken aan een specifiek hersenblaasje en ook aan de functie die daarbij hoort. Om tot lezen te komen hebben we functies nodig uit alle vier de hersenblaasjes. Uit het eerste het evenwichtsorgaan om onze ogen goed te kunnen bewegen. Het tweede hersenblaasje bevat het tectum, deze plek zorgt voor het aan elkaar plakken van klanken en beelden, dit is essentieel voor het lezen. Dit is immers de vertaling van een visuele abstractie in een klank. De ogen, ook behoorlijk belangrijk voor het lezen ontwikkelen zich uit het derde hersenblaasje. Uit het vierde hersenblaasje (secondair procencephalon) groeien de grote hersenen met daarin gebieden die belangrijk zijn voor taalbegrip en verwerking. Wanneer een schedel bij de bevalling veel druk heeft ondergaan is de kans groter op beperkingen in de groei, dit kan dan betekenen dat de kalenderleeftijd van een kind en de ontwikkelingsleeftijd van het zenuwstelsel niet synchroon hoeven te lopen. Een kind kan 6 jaar oud zijn maar zijn zenuwstelsel kan achterlopen en bv. nog 4 1/2 jaar zijn, iedereen zal begrijpen dat dit kind moeite zal hebben met lezen en überhaupt met het zich gedragen als 6-jarige.

Ik heb de afgelopen 10 jaar zeer intensief de relaties van de verschillende hersendelen met de schedel en de rest van het lichaam bestudeerd en me ook verdiept in de behandelmogelijkheden omdat mijn eigen zoon een gediagnostiseerde dyslect was en ik wilde begrijpen waar hij mee worstelde en of ik iets voor hem kon doen.

ADD, ADHD & Dyslexie behandelen met osteopathie

ADD, ADHD en dyslexie zijn de belangrijkste onderwerpen van de vijfde cursus van de opleiding geïntegreerde osteopathie van Frank de Bakker, deze cursus heb ik van 10 t/m 13 dec 2014 gevolgd, dit was voor mij niet de eerste maal. De cursus gaat over ontstaansdynamiek van de schedel en hoe problemen daarbij, bijvoorbeeld door de bevalling, een rol kunnen spelen in het ontstaan van leer- en gedragsstoornissen (o.a. ADD, ADHD, dyslexie). Nog duidelijker is mij geworden dat de ontwikkeling van de hersenen verantwoordelijk is voor het ontstaan van de schedel en dat de schedel dus een plattegrond van de hersenen is, verder is de ontwikkeling van de hersenen afhankelijk van de darmdynamiek. Voordat problemen aan de schedel kunnen aangepakt worden moet eerst de darm goed functioneren.

Ik ben er heel blij en trots op dat ik deze bijzondere kennis en manier van behandelen nu nog intensiever kan gaan gebruiken in de praktijk, Osteopathie Haarlem, en zo kinderen kan helpen bij hun problemen (o.a. ADD, ADHD, dyslexie). Als u meer wilt weten hierover kunt u een presentatie bekijken over dyslexie en ADD/ADHD.