Dyslexie, dyslectieDyslexie, dyslectie, wat kan osteopathie doen? Lezing in Alkmaar door osteopaat Maarten Heemskerk op 1 november om 11 uur bij het Vanreininstituut op de dr. Schaepmankade 1. Tijdens deze lezing zal door Maarten ingegaan worden op het hoe en waarom van dyslexie en hoe er het beste mee omgegaan kan worden en welke rol embryonaal geïntegreerde osteopathie kan spelen bij het overkomen van dyslexie.

Tijdens de lezing zal gebruik gemaakt worden van een online-presentatie, als u op deze link klikt kunt u de presentatie inzien.

Duidelijk zal tijdens de lezing worden dat de oogontwikkeling heel belangrijk is bij dyslexie en ook zal aandacht besteedt worden aan de rol die het luchtwegsysteem speelt. Ook andere neurologisch essentiële regio’s voor het leren lezen zullen besproken worden. En niet te vergeten de rol van het darmsysteem en het hart bij de ontwikkeling van de hersenen in het algemeen en het leren lezen in het bijzonder.

Kortom genoeg reden om u aan te melden voor de lezing over dyslexiebij de secretaresse van het Vanreininstituut of bij Maarten Heemskerk.

‘Ik heb me de afgelopen tien jaar enorm in dyslexie, dyslectie verdiept omdat mijn zoon het had, op de basisschool werd er gezegd dat hij het had en zou blijven houden en dat ze hem konden leren er mee om te gaan. Niemand kon me vertellen waar het door kwam en hoe ik het het beste aan kon pakken om hem te helpen, dit is het begin geweest van een zoektocht die door mijn contacten met vele inspirerende collega’s geleid heeft tot de kennis die ik in deze lezing met u wil gaan delen. Ik hoop dat deze informatie u net zo helpen kan als dat hij mij en nog belangrijker, mijn zoon heeft gedaan. Ik hoop u op 1 november te zien’.