Bij kinderen is de ontwikkelingsdynamiek nog krachtig aanwezig, toch kunnen ook zij door bijvoorbeeld moeilijkheden tijdens de bevalling, beperkingen kennen. De ontwikkeling van de hersenen zorgt voor de vorming van de schedel, dan is het logisch dat verhardingen van de schedel, door problemen bij de bevalling, de uitrijping van de hersenen kunnen beperken. Dit is vaak het geval bij kinderen met leer- en gedragsstoornissen zoals bijvoorbeeld ADD, ADHD, dyslectie en autisme. Door deze blokkades op te sporen en te behandelen kunnen deze kinderen hun ontwikkelingsachterstand inlopen. Deze behandeling geeft deze kinderen de mogelijkheid om te laten zien wat ze in zich hebben.

Naast deze klachten kunnen natuurlijk kinderen ook last hebben van pijnklachten in het bewegingsapparaat (bv. rugpijn) of van buikpijn, ook hiervoor is een behandeling met osteopathie vaak zinvol, vooral als klachten al langere tijd bestaan.

Als de klacht van uw kind hier niet in voorkomt kunt u een bericht sturen of bellen (023  7200 920 / 06  141 80 360) om te vragen of osteopathie in het geval van uw kind kan helpen.