hoofdpijn

Migraine, hoe behandelen met osteopathie.

Migraine, hoe behandelen met osteopathie. Migraine is voor veel mensen een groot probleem. Meestal moeilijk te beïnvloeden en mensen zijn dan vaak genoodzaakt medicatie te nemen en rust te nemen. In sommige gevallen kan embryonaal geïntegreerde osteopathie goed helpen. Maarten Heemskerk, osteopaat bij Osteopathie Haarlem, gebruikt kennis van de embryonale vorming om dit te behandelen.despair-513529__340

Hoe kijkt osteopathie naar migraine? De medicatie die patiënten gebruiken werkt bloedvatvernauwend en is werkzaam. Migraine zal dus veroorzaakt worden door een bloedvatverwijding. In Leiden heeft de onderzoeksgroep van prof. dr. Ferrari bij onderzoek naar migraine gevonden dat er voor de uitbraak een bloedvatvernauwing plaats vindt in de toevoerende bloedvaten naar de schedel in de hals-/nekregio. Nu is het algemeen geaccepteerd dat migraine veroorzaakt wordt door een bloedvatverwijding. Deze bloedvatverwijding vindt plaats in de cirkel van Willis, een rotonde van bloedvaten die er is om vernauwingen in bloedvaten te kunnen opvangen door herdistributie van bloed. Hierdoor kunnen de hersenen toch genoeg bloed krijgen wanneer er vernauwingen zijn in de toevoerende bloedvaten naar de hersenen in de hals. Het is dus aannemelijk om te denken dat de bloedvatverwijding die de migraine veroorzaakt ontstaat als reactie op een vernauwing die voor de cirkel van Willis plaatsvindt.

De bloedvaten die bloed naar de hersenen brengen ontstaan vanuit de kieuwboogarterieën, de spanning in deze bloedvaten wordt onderhouden door de tractie die het hart geeft op deze bloedvaten. De tractie die het hart geeft is voor een groot gedeelte weer afhankelijk van de dynamiek van het verteringssysteem.  Dit betekent dat de behandeling voor een deel in de buik zal plaatsvinden. Interessant is dan ook dat bijvoorbeeld bij veel vrouwen het probleem verdwijnt in de overgang wanneer de buik verandert doordat er geen cyclus meer is.  Ook is voor de bloedvatdynamiek de beweeglijkheid van de botstukken van het aangezicht erg belangrijk. Meestal worden deze aspecten bij de klassieke behandeling van osteopathie niet beoordeeld. Vaak is de behandeling in staat de frequentie en de intensiteit van de migraine te beïnvloeden.

Met embryonaal geïntegreerde osteopathie is migraine te behandelen. Als u meer wilt weten hierover of als u wilt weten of behandeling zinvol zou zijn voor u kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.

Hoofdpijn en nekpijn, osteopathie helpt aantoonbaar

Hoofdpijn en nekpijn, osteopathie helpt aantoonbaarOsteopathie werd vergeleken met spierontspanningsoefeningen bij mensen met hoofdpijn. Het aantal dagen met hoofdpijn verminderde duidelijk in de met osteopathie behandelde groep. Ook bleek in het dagboek over hoofdpijn dat het aantal keer en de ernst van de pijn met 57,5% verbeterde in tegenstelling tot slechts 15,6% in de controlegroep. Osteopathie helpt dus beter dan spierontspanningsoefeningen.

Een ander onderzoek waarbij de effectiviteit van behandeling met reguliere medicamenteuze behandeling met die van osteopathie werd vergeleken. Manuele behandeling van nekklachten gaf meer pijn- en klachtenvermindering dan reguliere medicamenteuze behandeling.

Onderzoek naar de effecten van osteopathie bij chronische nekpijn. Voor het meten van de effecten werd gebruik gemaakt van vragenlijsten waarin de aanwezigheid van pijn en invloed van de klachten op de kwaliteit van leven aan de orde kwamen. Op basis van de resultaten werd geconcludeerd dat osteopathie een bewezen effectieve behandeling is in de reductie van pijnklachten en verbetering van de kwaliteit van leven bij patiënten met chronische nekpijn.

Maarten Heemskerk, van Osteopathie Haarlem, gebruikt embryonale osteopathie om hoofdpijn- en nekpijnklachten oorzakelijk te behandelen. Als u vragen heeft hierover kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht 
sturen.

Hoofdpijn en osteopathie

Hoofdpijn en osteopathie, hoofdpijn komt vaak voor en kan heel veel verschillende oorzaken hebben. Zo kan er bijvoorbeeld heel veel spanning zijn van de nekspieren zodat er continue aan de schedelbasis getrokken wordt, wanneer er moeite is met scherp zien gaan we allerlei spierkettingen opspannen die het scherpstellen van het oog ondersteunen, die spanning kan ook hoofdpijn veroorzaken. Ook een vernauwing in de bloedvaten naar het hoofd kan een reden zijn voor Kortom teveel om hier te behandelen. Wat kan osteopathie toevoegen aan de behandelingen die er al zijn voor hoofdpijn?

Hoofdpijn en osteopathie

 

In de embryonaal geïntegreerde osteopathie wordt ook gekeken naar de ontstaansgeschiedenis van structuren, voor de schedel en hersenen geldt dan dat die gevormd worden door de bewegingen die de romp in zijn ontwikkeling maakt. Dit ontstaansprincipe is ook belangrijk voor de klachten die de schedel heeft, dit betekent dat om de schedel optimaal te willen behandelen je eerst moet zorgen voor een zo beweeglijk mogelijke romp. Bekken, heupen, knieën, voeten, schoudergordel en schouders en ook de wervelkolom zullen bijvoorbeeld onderzocht en eventueel behandeld moeten worden voor het zin heeft om aan de schedel te werken om de hoofdpijn weg te krijgen.

Het is een bijzondere gedachte, maar de vorming van onze schedelbeenderen komt tostand door de ontwikkeling van de romp. Als je de ontwikkeling van de mens in de embryonale fase goed bekijkt en meer specifiek naar de vorming van de schedelbeenderen, dan is duidelijk dat de bewegingen die in die fase in de romp plaatsvinden ook de vorming van de schedelbeenderen tot gevolg hebben. Een mooi voorbeeld van de samenhang tussen romp en schedel is de vorm van de inhoud, in de romp liggen de darmen en in de schedel zitten de hersenen. 

darmen-hersenen

Op deze manier bekeken is het niet vreemd dat  deze twee structuren er hetzelfde uitzien. Het zal dan ook niet verwonderlijk zijn om te bedenken dat wanneer de schedel blokkeert en vastzit en hierdoor hoofdpijn ontstaat, het losmaken van alleen de schedel meestal niet voldoende is om de hoofdpijn weg te nemen. Aangezien de schedel het gevolg is van de bewegingsontwikkeling die de romp doormaakt moeten oa. blokkades in de schoudergordel en bekkenregio ook meebehandeld worden.

Met embryonaal geïntegreerde osteopathie is hoofdpijn goed te beïnvloeden. Als u meer wilt weten hierover of als u wilt weten of behandeling zinvol zou zijn voor uw hoofdpijn kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.

 

Osteopathie effectief bij migraine

 

Osteopathie effectief bij migraine. Osteopathie effectief bij migraineBij een onderzoek naar de toegevoegde waarde van osteopathie bij de reguliere medicamenteuze behandeling van migraine  bleek dat de osteopathisch behandelde groep minder pijnmedicatie gebruikte. Hiermee is osteopathie volgens de auteurs potentieel kostenbesparend.

In een onderzoek bij migrainepatiënten tussen een met osteopathie behandelde groep en een controlegroep bleek dat de osteopathiegroep duidelijk minder last van migraine-aanvallen had, het aantal en de zwaarte van de aanvallen was significant minder. Daarnaast rapporteerden de patiënten verbetering van andere lichamelijke klachten als maagdarmklachten, duizeligheid, pijnklachten aan armen
of benen en een verbetering van het algemeen welbevinden.