Hoofdpijn en nekpijn, osteopathie helpt aantoonbaarOsteopathie werd vergeleken met spierontspanningsoefeningen bij mensen met hoofdpijn. Het aantal dagen met hoofdpijn verminderde duidelijk in de met osteopathie behandelde groep. Ook bleek in het dagboek over hoofdpijn dat het aantal keer en de ernst van de pijn met 57,5% verbeterde in tegenstelling tot slechts 15,6% in de controlegroep. Osteopathie helpt dus beter dan spierontspanningsoefeningen.

Een ander onderzoek waarbij de effectiviteit van behandeling met reguliere medicamenteuze behandeling met die van osteopathie werd vergeleken. Manuele behandeling van nekklachten gaf meer pijn- en klachtenvermindering dan reguliere medicamenteuze behandeling.

Onderzoek naar de effecten van osteopathie bij chronische nekpijn. Voor het meten van de effecten werd gebruik gemaakt van vragenlijsten waarin de aanwezigheid van pijn en invloed van de klachten op de kwaliteit van leven aan de orde kwamen. Op basis van de resultaten werd geconcludeerd dat osteopathie een bewezen effectieve behandeling is in de reductie van pijnklachten en verbetering van de kwaliteit van leven bij patiënten met chronische nekpijn.

Maarten Heemskerk, van Osteopathie Haarlem, gebruikt embryonale osteopathie om hoofdpijn- en nekpijnklachten oorzakelijk te behandelen. Als u vragen heeft hierover kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht 
sturen.