Pijn en ziekte door slechte informatieverwerking in lichaamDr. Daan van Oosten, fysicus, introduceert een systeemtheorie voor de gezondheidszorg. Zijn belangrijkste boodschap is dat de mens een complex wezen is. “Eigenlijk,” zegt hij, “zijn mensen informatie”. Als je ziek bent en pijn hebt gaan je hormoonstelsel, je zenuwstelsel en immuunsysteem aan de slag, zij sturen boodschappen rond. Die informatie komt al dan niet aan. Als de informatie niet goed verwerkt wordt, ontstaan er problemen. Dit is een bevinding die in lijn is met vele onderzoeken onder andere van prof. dr. Antonio Damasio, die de rol van afferentie naar het brein belangrijk acht voor het functioneren hiervan. De informatievoorziening van het lichaam naar de hersenen is dus essentieel voor hoe we ons voelen en gedragen.

Daan van Oosten heeft een paper over systeemdenken geschreven. Daarin zegt hij onder andere: “Bij veel aandoeningen spelen meerdere factoren een rol. Het zijn ziekten van het netwerk, dat wil zeggen, het zijn stoornissen. Het is dus belangrijk om te kijken naar het systeem als geheel.”
Klik hier voor het pdf bestand van de paper.

Maarten Heemskerk werkt in de praktijk in Haarlem met embryonaal geïntegreerde osteopathie, dit is een efficiënte manier om vaak onbegrepen pijn te beïnvloeden. Als u meer wilt weten hierover of als u wilt weten of behandeling zinvol zou zijn voor u kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht
sturen.