Migraine en darmklachten, hoe hangt het samen?Migraine en darmklachten, hoe hangt het samen? Veel mensen die hieraan lijden vermoeden dat er een verband is tussen hun darmen en de migraine. Nu is er onderzoek gedaan naar de samenhang tussen mensen die last hebben van het prikkerbare darm symdroom en migraine. Daaruit bleek dat bij beide ziektebeelden mogelijk dezelfde verstoorde informatieoverdracht in de hypothalamus een rol speelt. De Hypothalamus is voor zijn optimaal functioneren erg afhankelijk van informatie uit de romp en dus ook uit de darm. Goede informatievoorziening naar de hypothalamus kan dus een belangrijke rol spelen in het beïnvloeden van zowel migraine en darmklachten.

Maarten Heemskerk werkt in de praktijk in Haarlem met embryonaal geïntegreerde osteopathie. Dit is een efficiënte manier om migraine en darmklachten
te beïnvloeden. Als u meer wilt weten hierover of als u wilt weten of behandeling zinvol zou zijn voor u kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen. 

 

Hieronder een samenvatting van het artikel met een link naar het artikel (bron: nieuwsbrief SWOO)

Prikkelbare darmsyndroom (IBS) wordt gekarakteriseerd door een dysfunctie in de informatieverwerking van het centrale zenuwstelsel. Patiënten met IBS vertonen daarnaast een verhoogde activiteit van de hypothalamus.

De hersenen spelen een belangrijke rol in de pathologie van IBS. Daarom legt nieuw onderzoek de link tussen IBS, de hypothalamus en stress. Onderzoeker Megan Brooks onderzocht of hoofdpijn, voornamelijk migraine en spanningshoofdpijn, gelinkt kan zijn aan IBS. Resultaten tonen een zeer waarschijnlijke associatie zowel in genotype als in fenotype tussen IBS en (hoofdzakelijk) migraine. Dit kan duiden op een gedeeltelijk overeenkomende pathofysiologie die gebaseerd is op een verstoring in de serotonerge neurotransmitters. Het resultaat is belangrijk voor de behandeling van beide pathologieën. In dergelijke situaties mag men de link tussen het centraal zenuwstelsel en de darm niet uit het oog verliezen.

Originele titel: Migraine Linked to Irritable Bowel Syndrome
Auteur: Megan Brooks
Verschenen in: To be presented at the 68th American Academy of Neurology (AAN) Annual Meeting