logopedie

praten geeft problemen, hoe komt dat?

Praten geeft problemen, hoe komt dat? Voor het spreken zijn veel structuren in de keel mondregio belangrijk. De tong, het tongbeen, de luchtpijp en ook de slokdarm. Wanneer de beweeglijkheid van deze structuren beperkt is kan dit invloed hebben op het mechanische deel van het praten. Ook is het goed kunnen horen van de eigen stem het gehoor essentieel om tot goed verstaanbaar praten te komen. Maarten Heemskerk, van Osteopathie Haarlem, gebruikt kennis van de embryonale vorming om spraakproblemen bij kinderen oorzakelijk te behandelen.

praten geeft problemen, hoe komt dat?Als kinderen de tong nog ver en hoog voorin de mond zitten, dit kan ontstaan wanneer er in de beginfase na de bevalling beperkingen zijn in het functioneren van de longen en slokdarm. Bij deze kinderen is er vaak een historie van spugen en verkoudheid/benauwdheid, dit is dan ook vaak te merken aan de extreme onrust die deze kinderen als baby hadden, met name overdag. Dat zijn dan over het algemeen slechte slapers overdag. Door deze beperking is de kans groter dat de tong ver voor in de mond hangen en wordt praten vanzelfsprekend moeilijker.

Wij horen onszelf praten doordat we de lucht in de holtes van de aangezichtsbotten in trilling brengen wanneer we praten. Deze holtes ontwikkelen zich door de daling van ons hart, deze daling trekt ons aangezicht open en opent zo ook de holtes. Als deze trekkracht verminderd is, is het veel moeilijker om goed te horen. Dit is een belangrijke voorwaarde om goed en duidelijk verstaanbaar te kunnen praten.

Als u wilt weten of osteopathie bij de spraakproblemen van uw kind kan helpen kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.

Osteopathie en logopedie bij spraakproblemen

Osteopathie en logopedie bij spraakproblemen. Spraakproblemen bij kinderen en osteopathie. Kinderen hebben vaak voor spraakproblemen logopedie, soms zit er ondanks de ondersteuning van de logopedie weinig vooruitgang in de spraakproblematiek. In zulke gevallen kan osteopathie helpen. Maarten Heemskerk, van Osteopathie Haarlem, behandeld deze klacht efficiënt met embryonaal geïntegreerde osteopathie.

Osteopathie en logopedie bij spraakproblemen

Dan is er bij Spraakproblemen bij kinderen en osteopathie de rol van de mond-/tongmotoriek. Dezelfde dynamiek in ons lijf die zorgt voor de daling van het hart zorgt ook voor de vorming van de mondbodem, Deze beweegt hierdoor naar beneden, dit zorgt ervoor dat onze tong naar achteren in onze mond wordt getrokken. Hierdoor kunnen we goed slikken en onze tong goed bewegen. Als dit verstoord is verslikken kinderen/baby’s zich nogal eens en zit hun tong vaak ver naar voren in de mond en steken ze die tong vaak veel naar buiten. Hierdoor wordt goed praten lastig. Aangezien deze ontwikkeling samengaat met het openen van het middenoor, door het opentrekken van de buis van Eustachius, zien we vaak beide beperkingen, slecht horen en spraakproblemen samen.

Ook hier is het osteopathisch losmaken van beperkende/vastzittende structuren voor deze ontwikkelingsdynamiek vaak voldoende om snel en structureel het spreken, en horen, te verbeteren. Vaak zien we dan een enorme vooruitgang in de logopedie, Maarten Heemskerk  werkt veel samen met logopedisten.

Als u wilt weten of osteopathie bij spraakproblemen bij uw kind kan helpen kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.

.