zwangerschap

Bekkeninstabiliteit, zwangerschap en osteopathie

 

Bekkeninstabiliteit, zwangerschap en osteopathie

Hoe ontstaat het en hoe wordt het behandeld. Hoe komt het dat sommige vrouwen tijdens hun zwangerschap last krijgen van bekkeninstabiliteit en andere niet? En nog veel belangrijker, wat is er  aan te doen? Maarten Heemskerk, van Osteopathie Haarlem, gebruikt kennis van de embryonale vorming om bekkeninstabiliteit bij zwangerschap te behandelen.

Bekkeninstabiliteit bij zwangere vrouwen ontstaat als er tijdens van de zwangerschap teveel weekmakende hormonen worden geproduceerd. Vooral het hormoon relaxine is belangrijk. Dit is een hormoon dat vooral in de laatste fase van de zwangerschap veel meer wordt aangemaakt. Het speelt waarschijnlijk ook een rol bij het op gang brengen van de bevalling . Het zorgt ervoor dat alle banden die rond het bekken aanwezig zijn extra los worden en zo wordt de bevalling makkelijker gemaakt. Stel dat er rondom baarmoeder, eierstokken en eileiders voor de zwangerschap al veel verklevingen in het buikvlies aanwezig zijn. Dan zorgt dit ervoor dat, door de groei van het kindje in de baarmoeder, er al veel eerder in de zwangerschap veel spanning ontstaat op de structuren in het kleine bekken. Normaal moeten die makkelijk kunnen uitrekken door de enorme groei van de baarmoeder.

Bekkeninstabiliteit, zwangerschap en osteopathie

Deze extra grote spanning zorgt er dan voor dat er veel eerder dan normaal al een verhoogde concentratie relaxine geproduceerd wordt waardoor de verweking van banden vergroot wordt in een vroeg stadium van de zwangerschap. Ook is dan mogelijk de kans op het starten van de bevalling voor de uitgerekende datum vergroot.

Hoe behandelt de osteopaat dit nu? De behandeling van de betrokken structuren kan natuurlijk niet lokaal in de buik plaatsvinden. Alle organen die bij de zwangerschap betrokken zijn en door groei uitgerekt moeten worden zijn opgehangen of worden bedekt door het peritoneum (=buikvlies). Deze verbinding met het peritoneum biedt de osteopaat als behandelaar de mogelijkheid om veilig te kunnen werken en de kleine bekken organen meer mobiliteit te geven zonder deze lokaal te moeten behandelen. Door het goed losmaken van de ribbenkast en met name het diafragma kan veel meer steun gegeven worden aan de organen van het kleine bekken en wordt de spanning in deze organen veel minder. Daarmee vermindert ook de prikkel tot het aanmaken van relaxine!

Maarten Heemskerk werkt in de praktijk in Haarlem met embryonaal geïntegreerde osteopathie. Dit is een efficiënte en veilige manier om bekkeninstabiliteit bij zwangerschap te behandelen. Als u meer wilt weten hierover of als u wilt weten of behandeling zinvol zou zijn voor u kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.

Infertiliteit, niet zwanger kunnen worden en osteopathie

E-mail van patiënte over behandeling met osteopathie voor infertiliteit

Infertiliteit, niet zwanger kunnen worden en osteopathie

 

Beste Maarten,

Het is nog kakel vers, maarrrrrrrr..
Na 2 jaar wachten ben ik in verwachting!
Of het toeval is geweest, weet ik niet. Maar na jouw laatste behandeling waarbij we mijn baarmoeder hebben “gecorrigeerd”, duurde het niet lang.
Ik ben nu 7 weken zwanger, en morgen hebben we een echo en gesprek in het ziekenhuis (ik word onder strenge controle gehouden vanwege mijn afwijkende schildklier).
Het gaat de laatste tijd ook erg goed met mijn andere klachten (nek & schouders), dus ik zie je graag nog eens terug als het iets minder goed gaat, want je hebt me enorm geholpen. Daar ben ik je dankbaar voor.
Een fijn weekend toegewenst, en als de kleine spruit er is, zal ik je een kaartje sturen.
Lieve groetjes, Nicky

Pijn na de zwangerschap

 

Pijn na de zwangerschap, dit komt vaak voor als de bevalling complicaties kent zoals bijvoorbeeld inscheuren. Maarten Heemskerk, osteopaat bij Osteopathie Haarlem, gebruikt kennis van de embryonale vorming om pijn na de zwangerschap oorzakelijk te behandelen.

Pijn na de zwangerschap komt vaak voor en op verschillende plekken. Deze overzichtsstudie onderzoekt de effecten van osteopathische behandelingen op pijn na de zwangerschap, de plek/kwaliteit en timing van de pijnen en het verschil tussen een gewone bevalling en een keizersnede.

Veel onderzoek is al verricht naar het effect van conventionele behandelingen (NSAID’s, opoiden, ice/cold packs). Negenenvijftig vrouwen die korter dan 48 uur ervoor waren bevallen, werden osteopathisch onderzocht en behandeld. Voor en na de behandeling werd de vrouwen gevraagd de bovengenoemde parameters te evalueren aan de hand van de McGill Questionnaire.

De meeste klachten werden gevonden in de rug, het sacrum en de benen. Bij meer dan de helft van de vrouwen werd eveneens een hoogstand van het diafragma gezien. De patiënten rapporteerden een significante afname van hun pijnen onmiddellijk na de behandeling. Sommigen gaven zelfs een volledige afname van hun pijn aan. De resultaten bevestigen dat het zinvol en effectief is osteopathisch te behandelen bij pijn na de zwangerschap, zowel na een gewone bevalling als na een keizersnede. Er was bij deze studie echter geen controlegroep. Daarom kan er geen harde conclusie worden getrokken over het daadwerkelijke effect.

 

Originele titel: Efficacy of Osteopathic Manipulative Treatment for Management of Postpartum Pain
Auteur: Victoria Hastings, MPH, OMS IV; Adrienne Marie McCallister, DO; Sarah A. Curtis, DO; Roseanna J. Valant, DO; en Sheldon Yao, DO.
Verschenen in: The Journal of the American Osteopatic Association.

Zwangerschapsklachten behandeling

Zwangerschapsklachten behandeling, meerdere onderzoeken laten zien dat osteopathie goed kan helpen. Maarten Heemskerk, osteopaat bij Osteopathie Haarlem, gebruikt kennis van de embryonale vorming om zwangerschapsklachten oorzakelijk te behandelen.

Een Frans onderzoek uit 2008 van Grimaldi onderzocht het effect van osteopathie bij vrouwen met pijn in de bekkenbodem en pijn in het stuitje, klachten die tijdens een zwangerschap nogal eens voorkomen. Maar liefst 71 % van de behandelde vrouwen bleek tijdens de zwangerschap na 2 sessies verbetering te merken.

Meerdere onderzoeken laten zien dat de behandeling van lage rugklachten bij zwangere vrouwen veilig en zeer effectief is tegen zwangerschapsklachten (Licciardone 2010, Green 2000, Sandler 1996).

Dat osteopathie ook zinvol is als voorbereiding op de bevalling toonde de onderzoeksgroep van King in 2003 aan. Zo bleek onder 160 zwangere vrouwen dat in de osteopathisch behandelde groep aantoonbaar minder complicaties optraden tijdens de bevalling. Osteopathie bleek het aantal gevallen van meconium in het vruchtwater, vroeggeboorte, tangverlossing en keizersnede te verminderen. De conclusie was dan ook dat osteopathie tijdens de zwangerschap zeer zinvol kon zijn.

Als u meer wilt weten hierover of als u wilt weten of behandeling zinvol zou zijn voor u kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.