prikkelbare darm syndroom

Migraine en darmklachten, hoe hangt het samen?

Migraine en darmklachten, hoe hangt het samen?Migraine en darmklachten, hoe hangt het samen? Veel mensen die hieraan lijden vermoeden dat er een verband is tussen hun darmen en de migraine. Nu is er onderzoek gedaan naar de samenhang tussen mensen die last hebben van het prikkerbare darm symdroom en migraine. Daaruit bleek dat bij beide ziektebeelden mogelijk dezelfde verstoorde informatieoverdracht in de hypothalamus een rol speelt. De Hypothalamus is voor zijn optimaal functioneren erg afhankelijk van informatie uit de romp en dus ook uit de darm. Goede informatievoorziening naar de hypothalamus kan dus een belangrijke rol spelen in het beïnvloeden van zowel migraine en darmklachten.

Maarten Heemskerk werkt in de praktijk in Haarlem met embryonaal geïntegreerde osteopathie. Dit is een efficiënte manier om migraine en darmklachten
te beïnvloeden. Als u meer wilt weten hierover of als u wilt weten of behandeling zinvol zou zijn voor u kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen. 

 

Hieronder een samenvatting van het artikel met een link naar het artikel (bron: nieuwsbrief SWOO)

Prikkelbare darmsyndroom (IBS) wordt gekarakteriseerd door een dysfunctie in de informatieverwerking van het centrale zenuwstelsel. Patiënten met IBS vertonen daarnaast een verhoogde activiteit van de hypothalamus.

De hersenen spelen een belangrijke rol in de pathologie van IBS. Daarom legt nieuw onderzoek de link tussen IBS, de hypothalamus en stress. Onderzoeker Megan Brooks onderzocht of hoofdpijn, voornamelijk migraine en spanningshoofdpijn, gelinkt kan zijn aan IBS. Resultaten tonen een zeer waarschijnlijke associatie zowel in genotype als in fenotype tussen IBS en (hoofdzakelijk) migraine. Dit kan duiden op een gedeeltelijk overeenkomende pathofysiologie die gebaseerd is op een verstoring in de serotonerge neurotransmitters. Het resultaat is belangrijk voor de behandeling van beide pathologieën. In dergelijke situaties mag men de link tussen het centraal zenuwstelsel en de darm niet uit het oog verliezen.

Originele titel: Migraine Linked to Irritable Bowel Syndrome
Auteur: Megan Brooks
Verschenen in: To be presented at the 68th American Academy of Neurology (AAN) Annual Meeting

 

Prikkelbare darm syndroom (PDS) en osteopathie

Prikkelbare darm syndroom (PDS) en osteopathie

Prikkelbare darm syndroom (PDS), 10% van de Nederlanders heeft last van prikkelbare darm syndroom (PDS). De belangrijkste symptomen van prikkelbare darm syndroom (PDS) zijn buikpijn (zeurend/stekend), verstopping of diarree, opgeblazen gevoel, plotseling aandrang, opgeblazen gevoel, winderigheid, zuurbranden en slikproblemen en een brok in de keel gevoel. De oorzaak voor deze klachten is nog niet duidelijk, de medische wereld noemt als mogelijke redenen overgevoeligheid van de darm, verminderde beweeglijkheid van de darm en een gestoorde informatieroute over het functioneren van de darm naar de hersenen.

Osteopathie kan voor deze klachten hulp bieden.  Maarten Heemskerk, van Osteopathie Haarlem, gebruikt kennis van de embryonale vorming om deze klacht oorzakelijk te behandelen.

 

Om de darm goed te kunnen behandelen is een goed begrip over het functie belangrijk, hiervoor is kennis van het ontstaan en de bewegingsdynamiek die daarbij hoort essentieel. De darm ontstaat embryonaal uit het entoderm, de eerste darm (oerdarm) is een min of meer rechte buis. Deze buis gaat zich door draaibewegingen ontwikkelen, sommige delen van de darm bewegen naar boven of beneden en draaien naar rechts of naar links, op deze manier worden sommige delen van de darm smal en dun en andere dik en breed of openen zich meer, bv. de maag. 

Met embryonaal geïntegreerde osteopathie is het mogelijk om prikkelbare darm syndroom (PDS) oorzakelijk te behandelen. Als u vragen heeft hierover kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.

.