peuters

Kort lontje bij peuters en kinderen

Kort lontje bij peuters en kinderen. Sommige kinderen hebben een “kort lontje”, wat ouders dan meestal bedoelen is dat kinderen snel overstuur zijn. Als dingen plotseling anders moeten dan vooraf verteld of gepland raken deze kinderen uit hun doen en kunnen ze reageren met agressie. Maarten Heemskerk, van Osteopathie Haarlem, gebruikt kennis van de embryonale vorming om dit gedrag te beïnvloeden.

Deze kinderen kunnen slecht met een veranderende situatie omgaan, ze hebben dan voor hun gevoel geen controle meer over de situatie en raken in paniek. Ze hebben meestal meer moeite om te voelen wat anderen beweegt en weten dan niet altijd wat een handige reactie op gedrag van anderen is. Als ze dan proberen om hierop te reageren is dat dan nogal eens op een sociaal onhandige manier. Dit maakt hen angstig voor situaties met veel contactmogelijkheden vooral wanneer dit nieuwe plekken of mensen betreft. Vooral wanneer ze zich daar niet op hebben kunnen voorbereiden.

Hoe ontstaan deze klachten? De neuroloog prof. Damasio heeft aangetoond dat emotie/gevoel ontstaat in het lichaam en niet in de hersenen. Deze emoties/gevoelens moeten naar de hersenen gestuurd worden om dit gewaar te worden. Bij de groep kinderen met het kort lontje is deze informatieroute zwak ontwikkeld. Vaak omdat de zenuwbanen van deze route bij de bevalling onder grote druk hebben gestaan. Ze zien, horen en ruiken als ieder ander. Maar omdat de bijbehorende emotie niet bij de waarneming gevoegd wordt ‘voelen’ ze de emotie die bij zo’n  waarneming hoort niet goed. Zo kunnen ze ook minder goed adequaat reageren. Dit weten die kinderen en vaak voelen ze zich dan ook onprettig in onbekende sociale situaties. Op het moment dat ze toch in zo’n situatie terecht komen raken ze nogal eens in paniek en kunnen ze heftig reageren.

De informatievoorziening uit het lijf informeert over ons gevoel. Deze informatie komt binnen in wat Stephen Porges het ventrale vaguscomplex noemt. Dit complex zorgt er oa. voor dat de darm voedsel kan verteren. Dit betekent dat de aansturing van de darm, die  afhankelijk is van van prikkels uit de buik zwak blijft en dat deze kinderen weinig lusten. Ze vinden dingen heel vaak snel stinken. Ze kunnen heel veel dingen niet goed verteren met hun darm door de zwakke aansturing. Ze weten dit en blieven die zaken die ze niet verteren niet. Om hun vertering te proberen te verbeteren sabbelen deze kinderen vaak op hun mouw of op andere dingen om speeksel te genereren en zo de darm te activeren. Als de n. vagus krachtig doorkomt remt deze ook oudere zenuwstelsel-reflexen, zoals de flight/fight-reactie. Als deze remming minder krachtig is zullen deze kinderen in stress-situaties eerder met agressie of met weglopen reageren.

Met embryonaal geïntegreerde osteopathie is het mogelijk om de darm beter te laten functioneren en ook om de informatieroute van de romp naar de hersenen vrij te maken zodat deze kinderen beter kunnen gaan voelen en hun reactie beter kunnen afstemmen op de omgeving. Als u vragen heeft hierover kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.

 

Osteopathie en logopedie bij spraakproblemen

Osteopathie en logopedie bij spraakproblemen. Spraakproblemen bij kinderen en osteopathie. Kinderen hebben vaak voor spraakproblemen logopedie, soms zit er ondanks de ondersteuning van de logopedie weinig vooruitgang in de spraakproblematiek. In zulke gevallen kan osteopathie helpen. Maarten Heemskerk, van Osteopathie Haarlem, behandeld deze klacht efficiënt met embryonaal geïntegreerde osteopathie.

Osteopathie en logopedie bij spraakproblemen

Dan is er bij Spraakproblemen bij kinderen en osteopathie de rol van de mond-/tongmotoriek. Dezelfde dynamiek in ons lijf die zorgt voor de daling van het hart zorgt ook voor de vorming van de mondbodem, Deze beweegt hierdoor naar beneden, dit zorgt ervoor dat onze tong naar achteren in onze mond wordt getrokken. Hierdoor kunnen we goed slikken en onze tong goed bewegen. Als dit verstoord is verslikken kinderen/baby’s zich nogal eens en zit hun tong vaak ver naar voren in de mond en steken ze die tong vaak veel naar buiten. Hierdoor wordt goed praten lastig. Aangezien deze ontwikkeling samengaat met het openen van het middenoor, door het opentrekken van de buis van Eustachius, zien we vaak beide beperkingen, slecht horen en spraakproblemen samen.

Ook hier is het osteopathisch losmaken van beperkende/vastzittende structuren voor deze ontwikkelingsdynamiek vaak voldoende om snel en structureel het spreken, en horen, te verbeteren. Vaak zien we dan een enorme vooruitgang in de logopedie, Maarten Heemskerk  werkt veel samen met logopedisten.

Als u wilt weten of osteopathie bij spraakproblemen bij uw kind kan helpen kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.

.