lontje

Kort lontje bij kinderen! Osteopathie helpt

Kort lontje bij kinderen! Osteopathie helpt. Hoe ziet osteopathie een kort lontje, ongeremd en onbeheerst gedrag bij kinderen? Maarten Heemskerk, van Osteopathie Haarlem, gebruikt kennis van de embryonale vorming om een kort lontje, ongeremd en onbeheerst gedrag bij kinderen oorzakelijk te behandelen.

Na de geboorte beginnen vanuit de wand van de ventrikels gliacellen te groeien. Deze gliacellen zijn cellen die het hersenweefsel isoleren en steun geven. Zonder deze gliacellen zijn de hersenen niet in staat goed te groeien en te functioneren. Deze gliacellen bestaan voor het grootste deel uit vet. Dit zorgt ervoor dat de activiteit in de hersenen niet kan ‘weglekken’. Zonder gliacellen functioneren de hersencellen en daarmee de hersenen niet goed. Het is dus heel belangrijk om kinderen dus genoeg vet te geven, ook voor zwangere vrouwen is voldoende inname van goede vetten heel belangrijk.kort lontje, onbeheerst en ongeremd gedrag

Omdat de groei van de gliacellen begint in de wand van het ventrikelsysteem worden de hersenen van binnenuit naar buiten ontwikkeld. Het dichtst bij de ventrikelwand ligt de gyrus, deze wordt als eerste voorzien van gliacellen en wordt ook het eerst actief. De gyrus is het deel van de hersenen wat min of meer reflexmatig werkt, snel reageren zonder erover nadenke. Dit zorgt  min of meer voor overlevingsreflexen. Dit deel is dus al snel in staat om te functioneren bij kinderen, vandaar dat kleine kinderen minder goed in staat zijn om goed na te denken over dingen en de neiging hebben reflexmatig te kunnen reageren zonder meerdere kanten van een situatie mee te wegen in hun reactie.

Hoe ouder kinderen worden hoe meer delen van de cortex, het buitenste hersendeel ook van gliacelen voorzien worden. Hoe actiever deze hersendelen dan kunnen worden en hoe beter we in staat worden om na te denken en dingen beter kunnen afwegen. Onze reactie wordt dan meer gepast. Dit gebeurt bij meisjes rond het 3e/4e jaar, bij jongens meestal iets later rond het 5e jaar.

Nu kunnen door verschillende redenen deze groeiprocessen oa. van gliacellen vertraagd worden. Een hele zware bevalling bv. met de navelstreng om de nek, of lang klem zitten in het geboortekanaal, vruchtwater inslikken, kan invloed hebben op dit proces. Ook een zwak darmsysteem met onvoldoende mogelijkheid om vet op te nemen kan een rol spelen. De kinderen bij wie dit het geval is reageren veel meer primair en zijn dan ook veel sneller boos of kunnen sneller met agressie reageren.

Ongeremd, onbeheerst gedrag, snel boos worden bij kinderen en osteopathie, als u meer wilt weten hierover kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen

Ongeremd gedrag, primair gedrag bij kinderen

Ongeremd gedrag, primair gedrag bij kinderen. We kennen allemaal wel voorbeelden van zulke kinderen.Ongeremd gedrag, primair gedrag bij kinderen Hoe ontstaat zulk gedrag en hoe kun je het kind ermee helpen? Maarten Heemskerk, van Osteopathie Haarlem, gebruikt kennis van de embryonale vorming om ongeremd gedrag, primair gedrag bij kinderen  oorzakelijk te behandelen.

Als kinderen klein zijn, tot hun vierde vinden we het normaal dat kinderen redelijk primair en ongeremd kunnen reageren. Om te kunnen nadenken over je reactie op iets wat gebeurd hebben we namelijk onze hersenschors nodig. Deze is als we geboren worden nog niet voldoende ontwikkeld. In de eerste jaren van ons leven is vooral de gyrus actief, dit is het deel van de hersenen dat dicht bij de ventrikels ligt. Hier groeien het eerst de gliacellen in na de geboorte. Dit ingroeien van gliacellen zorgt ervoor dat we deze hersendelen beter kunnen gaan gebruiken. De gyrus is het deel van de hersenen dat we gebruiken in flight/fight situaties. Als er gevaar dreigt en we snel primair moeten reageren. Als kinderen ouder worden wordt ook de hersenschors actiever en kunnen we steeds meer over dingen nadenken voor we reageren, dit is natuurlijk heel handig als we naar school gaan en gaan werken. Na het vijfde jaar gaat dit steeds meer gebeuren en het is ook niet toevallig dat we dan naar school gaan.

Als er bij kinderen veel stress aanwezig is dan is de ontwikkeling van de hersenschors minder kan krachtig. Deze kinderen zullen dan ook meer en langer in de flight/fight reacties blijven hangen. De stress is deels vaak afkomstig van buiten, een druk bestaan met enorm veel activiteiten, heftige computerspelletjes die juist de primaire reacties benadrukken. Maar ook een heftige bevalling met klemzitten, vruchtwater inslikken etc. kan stresspatronen doen ontstaan waardoor de normale hersenontwikkeling vertraagd.

Met embryonaal geïntegreerde osteopathie is het mogelijk om deze stresspatronen te behandelen en zo de uitrijping van de hersenschors te bekrachtigen waardoor ongeremd gedrag, primair gedrag bij kinderen vermindert. Als u vragen heeft hierover kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.