dyslectie

Dyslectie of dyslexie? Helpt osteopathie?

Dyslectie of dyslexie? Helpt osteopathie? Er is veel onduidelijk over dyslectie of dyslexie. Wat is de oorzaak en hoe het te behandelen? Veel mensen houden zich bezig met het diagnostiseren en behandelen ervan. De embryonaal geïntegreerde osteopathie heeft de afgelopen jaren veel kennis verzameld over dyslectie/dyslexie. De samenhang tussen het kunnen gaan lezen en de ontwikkeling van de hersenen is zeer uitgebreid bestudeerd. Maarten Heemskerk, van Osteopathie Haarlem, gebruikt deze kennis om te behandelen en zo het lezen makkelijker te maken.Dyslectie of dyslexie? Helpt osteopathie?

Onze hersenen ontstaan uit vier hersenblaasjes, om tot lezen te kunnen komen hebben we een groot aantal functies nodig uit alle vier van die hersenblaasjes. De ontwikkeling van de hersenen gaat uiteraard samen met de groei van de rest van het lichaam. Onze hersenen groeien door de ontwikkeling van het hart. Dit betekent dat ook na de geboorte het gebruiken en trainen van het hart zorgt voor een  extra groeiprikkel van de hersenen. Dit betekent dat bewegen en sporten voor ons allemaal maar voor het opgroeiende kind in het bijzonder enorm belangrijk is!

De ontwikkeling van het hart wordt weer in gang gezet door processen die samenhangen met de vorming van het darmsysteem. Het beoordelen en behandelen van deze ‘ontstaansbewegingen’ zijn een belangrijk onderdeel van de embryonaal geïntegreerde osteopathische behandeling van dyslexie.  De motor van de groei van de hersenen, het verteringssysteem en het hart moeten krachtig zijn en vrijheid hebben om hun ontwikkelingsbeweging te maken. Als dit niet zo is moet hier eerst in de behandeling aan gegeven worden. Als dit goed gaat zal het ook  gerichte dyslexietraining veel efficiënter zijn.

Daarna moet het centrale zenuwstelsel (ruggenmerg en hersenen) beoordeeld worden. Dit ontwikkelt zich van beneden naar boven van bekken naar de schedel. Het bekken moet dus goed los zijn. Als er bv. bij de bevalling op de buik van de moeder gedrukt is kan het bekken daardoor minder soepel worden en dit kan de doorgroei van het zenuwstelsel dus beperken. Ook hier zal de behandeling, als dit nodig is, aandacht aan besteden.

Pas als deze onderdelen optimaal zijn zal, er ook aandacht voor de schedel moeten zijn. De schedel wordt gevormd door de groei van de hersen. Onze schedel is daarmee een plattegrond van de verschillende hersendelen. Op deze manier is ieder deel van de schedel te verbinden met een specifiek hersendeel. Ook de functies van dit hersendelen zijn dan te verbinden aan dit deel van de schedel.

Om te kunnen lezen hebben we functies nodig uit alle vier de hersenblaasjes. Uit het eerste hersenblaasje het evenwichtsorgaan om onze ogen goed te kunnen bewegen over de letters/zinnen. Het tweede hersenblaasje bevat het tectum. Deze kern zorgt ervoor dat klank en beeld aan elkaar geplakt worden. Dit is essentieel voor lezen. Dit is immers de koppeling van een (visueel) beeld (een letter of een woord) met een klank. De ogen, ook niet onbelangrijk voor het lezen, ontwikkelen zich uit het derde hersenblaasje. Uit het vierde hersenblaasje (secondair procencephalon) groeien de grote hersenen met daarin gebieden die belangrijk zijn voor taalbegrip en -verwerking.

Wanneer een schedel bij de bevalling veel druk heeft ondergaan of lang klem gezeten heeft is de kans groter op beperkingen in de groei van de bijbehorende hersenblaasjes. Dit kan ervoor zorgen dat de kalenderleeftijd van een kind en de ontwikkelingsleeftijd van het zenuwstelsel niet synchroon hoeven te lopen. Een kind kan 6 jaar oud zijn maar zijn zenuwstelsel kan achterlopen en bv. nog 4 1/2 jaar zijn. Iedereen zal begrijpen dat dit kind moeite zal hebben met lezen en überhaupt met het zich gedragen als 6-jarige.

Ik heb de afgelopen 10 jaar zeer intensief de relaties van de verschillende hersendelen met de schedel en de rest van het lichaam bestudeerd. Ook heb ik me verdiept in de behandelmogelijkheden. Omdat mijn eigen zoon dyslectisch was en ik wilde begrijpen waar hij mee worstelde en of ik hem kon helpen. Hij heeft zijn middelbare school inmiddels met succes afgerond en is gaan studeren, lezen is voor hem geen probleem meer.

Als u meer wilt weten hierover of als u wilt weten of behandeling zinvol zou zijn voor uzelf of uw kind, kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.

Dyslexie, ADD, ADHD, autisme en osteopathie

 Dyslexie, ADD, ADHD, autisme en osteopathie. Van 20 tot t/m 23 maart ga ik me in Antwerpen bij het instituut voor geïntegreerde technieken op de hoogte stellen van de laatste neurologische bevindingen met betrekking tot dyslexie, ADD, ADHD, autisme en osteopathie en de nieuwste en zeer spectaculaire behandelmethoden die deze nieuwste inzichten (van Stephen Porges en Antonio Damasio) de embryonaal geïntegreerde osteopathie heeft gegeven. Deze nieuwe neurogene kennis is geïntegreerd in het embryonale vormingsprocesDyslexie, ADD, ADHD, autisme en osteopathie.

Het zal voor mij weer een verdieping zijn in de wijze waarop deze klachten op een efficiënte manier met osteopathie te behandelen zijn. Ik ben er dan ook trots op om deze kennis in de praktijk Osteopathie Haarlem te kunnen gaan gebruiken. Om meer informatie te krijgen kunt u uiteraard bellen met de praktijk (023 7200 920/ 06 141 80 360) of contact opnemen via een bericht.

Dyslexie, dyslectie, wat kan osteopathie doen? Lezing

Dyslexie, dyslectieDyslexie, dyslectie, wat kan osteopathie doen? Lezing in Alkmaar door osteopaat Maarten Heemskerk op 1 november om 11 uur bij het Vanreininstituut op de dr. Schaepmankade 1. Tijdens deze lezing zal door Maarten ingegaan worden op het hoe en waarom van dyslexie en hoe er het beste mee omgegaan kan worden en welke rol embryonaal geïntegreerde osteopathie kan spelen bij het overkomen van dyslexie.

Tijdens de lezing zal gebruik gemaakt worden van een online-presentatie, als u op deze link klikt kunt u de presentatie inzien.

Duidelijk zal tijdens de lezing worden dat de oogontwikkeling heel belangrijk is bij dyslexie en ook zal aandacht besteedt worden aan de rol die het luchtwegsysteem speelt. Ook andere neurologisch essentiële regio’s voor het leren lezen zullen besproken worden. En niet te vergeten de rol van het darmsysteem en het hart bij de ontwikkeling van de hersenen in het algemeen en het leren lezen in het bijzonder.

Kortom genoeg reden om u aan te melden voor de lezing over dyslexiebij de secretaresse van het Vanreininstituut of bij Maarten Heemskerk.

‘Ik heb me de afgelopen tien jaar enorm in dyslexie, dyslectie verdiept omdat mijn zoon het had, op de basisschool werd er gezegd dat hij het had en zou blijven houden en dat ze hem konden leren er mee om te gaan. Niemand kon me vertellen waar het door kwam en hoe ik het het beste aan kon pakken om hem te helpen, dit is het begin geweest van een zoektocht die door mijn contacten met vele inspirerende collega’s geleid heeft tot de kennis die ik in deze lezing met u wil gaan delen. Ik hoop dat deze informatie u net zo helpen kan als dat hij mij en nog belangrijker, mijn zoon heeft gedaan. Ik hoop u op 1 november te zien’.