dyscalculie

Achterstand in ontwikkeling, leerachterstand en osteopathie

Achterstand in ontwikkeling, leerachterstand en osteopathie, wat is de osteopathische visie?  Osteopathie is een holistische behandelmethode, dat wil zeggen dat verschillende dingen in het lichaam voor de osteopaat met elkaar te maken kunnen hebben. Voor de osteopaat is de groei van het fysieke lijf niet los te zien van bijvoorbeeld de groei van de hersenen. Als wij groeien doen we dat als één geheel. Als wij in ons lijf in de lengte groeien groeien tegelijkertijd onze hersenen mee. Dat lijkt een open deur maar heel vaak worden in de medische wereld dit soort dingen gescheiden bekeken. Dan heb je voor een fysiek probleem bijvoorbeeld een orthopeed en voor dyslexie weer een andere specialist.Leerachterstand, achterstand in ontwikkeling en osteopathie

Als een kind dingen moet leren is het belangrijk om te weten of het kind er klaar voor is. Voor bijvoorbeeld het snel herkennen van letters is een bepaalde ooguitrijping noodzakelijk. Als deze oogontwikkeling er (nog) niet is zal het aanleren van deze letters moeizaam gaan of niet lukken. In zulke gevallen verwisselen kinderen bijvoorbeeld letters, de b en de d, de p en q.

Achterstand in ontwikkeling, leerachterstand en osteopathie

Als osteopaat wordt niet alleen gekeken naar de deelgebieden, oog en hersenen. De hersenen kunnen groeien in ons lijf doordat ons hart zich naar beneden ontwikkelt. De ontwikkeling van het hart wordt weer in gang gezet door de ontwikkelingsdynamiek van de darmen. Binnen de osteopathie vinden we dat we veel sneller en efficiënter problemen met een leerachterstand, achterstand in ontwikkeling en osteopathie kunnen beïnvloeden wanneer we op al deze gebieden behandelen.

Het is misschien apart om te beseffen, maar onze groei/ontwikkeling vindt plaats doordat ons verteringssysteem (darm) zich ontwikkelt. Deze ontwikkeling van het darmsysteem, die natuurlijk al begint in de baarmoeder, zorgt ervoor dat zowel het bewegingsapparaat (botten, spieren, armen en benen) maar ook het zenuwstelsel zich ontwikkelt. Als er nu bij baby of kind problemen zijn met de darmen kan dit ook betekenen dat de groeidynamiek minder krachtig is. Mogelijke oorzaken kunnen liggen in een moeizame, zware bevalling. Als bijvoorbeeld de navelstreng om de nek zit of de schedel veel druk of trek heeft gehad, of wanneer er bij de bevalling vruchtwater wordt ingeslikt.

Gevolgen kunnen zich dan dus uiten in motorische achterstanden. Slecht evenwicht of moeite met de (fijne) motoriek. Maar ook cognitieve achterstanden zijn dan mogelijk, bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie of een taalachterstand of het laat gaan praten.

De klachten van kinderen met een achterstand in ontwikkeling, leerachterstand en osteopathie zijn met embryonaal geïntegreerde osteopathie goed op te sporen en te behandelen. Maarten Heemskerk, van Osteopathie Haarlem, gebruikt kennis van de embryonale vorming om leerachterstand, achterstand in ontwikkeling oorzakelijk te behandelen. Als u meer wilt weten kunt u bellen ( 023 7200 9200 / 06 141 80 360 ) of een bericht sturen

Dyscalculie, wat is de oorzaak en hoe behandelen?

algebra-2154417__340Dyscalculie, wat is de oorzaak en hoe behandelen? Het is misschien een open deur maar wat voor het goed kunnen rekenen heel belangrijk is is het oog! Het goed kunnen zien en snel kunnen herkennen van een cijfer is een essentiële voorwaarde voor het kunnen rekenen. Om dit herkennen snel en goed te kunnen moet het beeld van het oog op de fovea geprojecteerd worden. Daar heeft het oog de grootste dichtheid staafjes en kegeltjes, om het beeld daarop te kunnen projecteren moet het oog behoorlijk uitgerijpt zijn, de lens moet het beeld krachtig kunnen breken en daarvoor moet de pupil goed kunnen vernauwen. Het kleiner maken van de pupil is iets dat we in de loop van de jaren steeds beter kunnen. Dat proces is het uitrijpen van het oog. Soms is dit proces vertraagd en is de pupilvernauwing vertraagd, dan kan de situatie zich voordoen dat kinderen al letters en cijfers moeten leren herkennen terwijl het oog nog niet zo ver is. Deze kinderen hebben veel meer tijd nodig voor het herkennen. Een van de belangrijkste oorzaken voor het vertraagd uitrijpen van het oog is voor kinderen de bevalling. Wanneer deze erg stressvol was, door bv. de duur, of het klemzitten van de baby, navelstreng om nek, meconium in vruchtwater, vruchtwater ingeslikt etc. is de kans op een vertraagde ooguitrijping groter.

Voor rekenen is ook het bewegen van het oog belangrijk. Het oog moet goed over de som heen kunnen gaan zonder schokkerige bewegingen te maken, hiervoor is een goed werkend evenwichtsorgaan weer heel belangrijk. Het evenwichtsorgaan is verbonden met het occiput, een deel van de schedelbasis. Als de schedel erg veel druk of trek heeft gehad bij de bevalling kan dit ervoor zorgen dat het evenwichtsorgaan minder optimaal werkt en dit heeft ook op de oogbewegingen invloed.

Deze en nog meer aspecten kunnen ervoor zorgen dat rekenen moeilijker gaat en dat er over dyscalculie gesproken wordt. Met embryonaal geïntegreerde osteopathie is het mogelijk om deze zaken te behandelen en zo de uitrijping van het oog enhet evenwichtsorgaan te ondersteunen. Als u vragen heeft hierover kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.