algebra-2154417__340Dyscalculie, wat is de oorzaak en hoe behandelen? Het is misschien een open deur maar wat voor het goed kunnen rekenen heel belangrijk is is het oog! Het goed kunnen zien en snel kunnen herkennen van een cijfer is een essentiële voorwaarde voor het kunnen rekenen. Om dit herkennen snel en goed te kunnen moet het beeld van het oog op de fovea geprojecteerd worden. Daar heeft het oog de grootste dichtheid staafjes en kegeltjes, om het beeld daarop te kunnen projecteren moet het oog behoorlijk uitgerijpt zijn, de lens moet het beeld krachtig kunnen breken en daarvoor moet de pupil goed kunnen vernauwen. Het kleiner maken van de pupil is iets dat we in de loop van de jaren steeds beter kunnen. Dat proces is het uitrijpen van het oog. Soms is dit proces vertraagd en is de pupilvernauwing vertraagd, dan kan de situatie zich voordoen dat kinderen al letters en cijfers moeten leren herkennen terwijl het oog nog niet zo ver is. Deze kinderen hebben veel meer tijd nodig voor het herkennen. Een van de belangrijkste oorzaken voor het vertraagd uitrijpen van het oog is voor kinderen de bevalling. Wanneer deze erg stressvol was, door bv. de duur, of het klemzitten van de baby, navelstreng om nek, meconium in vruchtwater, vruchtwater ingeslikt etc. is de kans op een vertraagde ooguitrijping groter.

Voor rekenen is ook het bewegen van het oog belangrijk. Het oog moet goed over de som heen kunnen gaan zonder schokkerige bewegingen te maken, hiervoor is een goed werkend evenwichtsorgaan weer heel belangrijk. Het evenwichtsorgaan is verbonden met het occiput, een deel van de schedelbasis. Als de schedel erg veel druk of trek heeft gehad bij de bevalling kan dit ervoor zorgen dat het evenwichtsorgaan minder optimaal werkt en dit heeft ook op de oogbewegingen invloed.

Deze en nog meer aspecten kunnen ervoor zorgen dat rekenen moeilijker gaat en dat er over dyscalculie gesproken wordt. Met embryonaal geïntegreerde osteopathie is het mogelijk om deze zaken te behandelen en zo de uitrijping van het oog enhet evenwichtsorgaan te ondersteunen. Als u vragen heeft hierover kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.