darmklachten

Voorhoofdsholte – Bijholte ontsteking, oorzaak behandelen

Voorhoofdsholte – Bijholte ontsteking, oorzaak behandele. Als deze ontstekingen iedere keer terugkeren, waar komt dat dan door? Sommige kinderen en ook volwassenen hebben Voorhoofdsholte - Bijholte ontsteking, oorzaak behandelenhier veel en vaak last van. Ondanks anti-biotica komt de bijholte- en voorhoofdsholte ontsteking iedere keer weer terug. Hoe kijkt de osteopathie naar dit probleem? Maarten Heemskerk, van Osteopathie Haarlem, gebruikt kennis van de embryonale vorming om bijholte- en voorhoofdsholte ontsteking te behandelen.

Waarom hebben sommige kinderen en volwassenen vaak terugkerende bijholte – en voorhoofdsholte ontstekingen? Om dit goed te kunnen uitleggen is het handig om de ontwikkeling van ons aangezicht, waar de holtes in zitten te bespreken. Ons (aan)gezicht ontstaat uit kieuwbogen, het precieze aantal kieuwbogen is nog niet duidelijk, daarover zijn de meningen verdeeld.

Deze kieuwbogen ontstaan vanuit kieuwboogarteriën die uit het hart groeien. Het is deze verbinding met het hart die belangrijk is voor de ontwikkeling van het aangezicht. In ons lijf is de ontwikkelingsbeweging van het hart een beweging naar beneden. Met andere woorden ons hart daalt in ons lichaam, hierdoor ontstaat via de bloedvaten, die vanuit het hart naar het toekomstige aangezicht lopen, een trekkracht op dit aangezicht. Deze trekkracht is verantwoordelijk voor het doen ontstaan en ook het openen en ook open houden van de bijholte, voorhoofdsholte en andere holtes in ons aangezicht. Ook is deze trekkracht o.a. verantwoordelijk voor het direct en indirect ontwikkelen van het gebit bij kinderen.

Wanneer er dus een verminderde trekkracht van het hart is op het (aan)gezicht worden de holtes niet goed geopend. Hierdoor kunnen ze dan niet goed hun rommel kwijt en worden ze kwetsbaar voor infecties, bestrijden van die infecties is dan niet efficiënt omdat door de slechte afvoer de infectie zich na de kuur toch weer kan opbouwen.

Als we nu gaan kijken naar redenen waarom de trekkracht van het hart minder groot is, zijn er behoorlijk wat mogelijkheden. Het hart gaat dalen door ontwikkelingsbewegingen in de buik, dus littekens of operaties in de buik kunnen invloed hebben, net zoals een hele zware bevalling. Voor kinderen die bij de bevalling de navelstreng om de nek hebben geldt dat dit een mechanische beperking betekent voor de overdracht van de trekkracht van het hart. Kortom er zijn heel veel mogelijke redenen voor bijholte – en voorhoofdsholte ontsteking die iedere keer terugkeren.

Wat ook een factor kan zijn bij het chronisch ontstoken zijn van de bijholte en voorhoofdsholte is een geïrriteerd slijmvlies van deze holtes. De slijmvliezen van de darm, luchtwegen en gezichtsholtes zijn embryonaal oorspronkelijk één brok weefsel. In onze ontwikkeling wordt dit dan verdeeld over deze 3 gebieden, het grootste deel ontwikkelt zich tot darmslijmvlies. Als dit darmslijmvlies door een slechte vertering constant ontstoken is zal dit betekenen dat ook het slijmvlies van de luchtwegen en van de voorhoofdsholte en bijholte chronisch geïrriteerd kunnen zijn. Ook nu is het weer goed krijgen van de darm een voorwaarde voor het beïnvloeden van de slijmvliezen van de voorhoofdsholte en bijholte.

Voorhoofdsholte – Bijholte ontsteking, oorzaak behandelen. Met embryonaal geïntegreerde osteopathie is bijholte- en voorhoofdsholte ontsteking te behandelen. Als u meer wilt weten hierover of als u wilt weten of behandeling zinvol zou zijn voor u of voor uw kind kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.

Migraine en darmklachten, hoe hangt het samen?

Migraine en darmklachten, hoe hangt het samen?Migraine en darmklachten, hoe hangt het samen? Veel mensen die hieraan lijden vermoeden dat er een verband is tussen hun darmen en de migraine. Nu is er onderzoek gedaan naar de samenhang tussen mensen die last hebben van het prikkerbare darm symdroom en migraine. Daaruit bleek dat bij beide ziektebeelden mogelijk dezelfde verstoorde informatieoverdracht in de hypothalamus een rol speelt. De Hypothalamus is voor zijn optimaal functioneren erg afhankelijk van informatie uit de romp en dus ook uit de darm. Goede informatievoorziening naar de hypothalamus kan dus een belangrijke rol spelen in het beïnvloeden van zowel migraine en darmklachten.

Maarten Heemskerk werkt in de praktijk in Haarlem met embryonaal geïntegreerde osteopathie. Dit is een efficiënte manier om migraine en darmklachten
te beïnvloeden. Als u meer wilt weten hierover of als u wilt weten of behandeling zinvol zou zijn voor u kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen. 

 

Hieronder een samenvatting van het artikel met een link naar het artikel (bron: nieuwsbrief SWOO)

Prikkelbare darmsyndroom (IBS) wordt gekarakteriseerd door een dysfunctie in de informatieverwerking van het centrale zenuwstelsel. Patiënten met IBS vertonen daarnaast een verhoogde activiteit van de hypothalamus.

De hersenen spelen een belangrijke rol in de pathologie van IBS. Daarom legt nieuw onderzoek de link tussen IBS, de hypothalamus en stress. Onderzoeker Megan Brooks onderzocht of hoofdpijn, voornamelijk migraine en spanningshoofdpijn, gelinkt kan zijn aan IBS. Resultaten tonen een zeer waarschijnlijke associatie zowel in genotype als in fenotype tussen IBS en (hoofdzakelijk) migraine. Dit kan duiden op een gedeeltelijk overeenkomende pathofysiologie die gebaseerd is op een verstoring in de serotonerge neurotransmitters. Het resultaat is belangrijk voor de behandeling van beide pathologieën. In dergelijke situaties mag men de link tussen het centraal zenuwstelsel en de darm niet uit het oog verliezen.

Originele titel: Migraine Linked to Irritable Bowel Syndrome
Auteur: Megan Brooks
Verschenen in: To be presented at the 68th American Academy of Neurology (AAN) Annual Meeting

 

Osteopathie helpt goed bij Prikkelbare Darm Syndroom (PDS)

Een vergelijkend onderzoek tussen de effecten van osteopathie bij patiënten met het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) met de conventionele behandeling. De proefpersonen bleken in de osteopathische behandelde groep significant beter te scoren op symptomen en kwaliteit van leven dan in de conventioneel behandelde groep.