burnout

Whiplash, whip lash, hoe werkt osteopathie?

Whiplash, whip lash, hoe werkt osteopathie? Hoe kijkt osteopathie naar whiplash en hoe wordt dit met osteopathie behandeld? Maarten Heemskerk, van osteopathie Haarlem, gebruikt kennis van de embryonale vorming bij de behandeling van whiplash met osteopathie.

Whiplash, whip lash, hoe werkt osteopathie?

Whiplash, whip lash, hoe werkt osteopathie? Hoe komt het nu dat er na een ongeluk mensen zijn die niet of nauwelijks klachten hebben, terwijl anderen ook jaren na het ongeval wel klachten blijven houden? Een belangrijk gegeven bij mensen die na een whiplash klachten hebben en houden is dat de krommingen in de rug enorm zijn afgevlakt. Als deze krommingen verdwijnen komt dit doordat de wervelkolom zich zo vormt dat er zo min mogelijk spanning op het ruggenmerg komt om dit te ontlasten. Dit verstoort de normale beweeglijkheid van de hele wervelkolom, aangezien de nek het meest beweeglijke deel is van de wervelkolom geeft dit daar meestal de meeste problemen.

Hoe ontstaan deze afvlakkingen van de wervelkolomkrommingen nu? In de Osteopathie gaat men uit van de samenhang tussen het zenuwstelsel en de rest van het lijf. Wanneer in het lijf dingen vastzitten, zorgt dit ervoor dat het lichaam reageert met verminderde soepelheid ook in de wervelkolom. Iets dat een klap krijgt kan de energie van de klap absorberen door te bewegen. Als het lijf erg stijf is zal het moeilijker zijn om de energie om te zetten in beweging.

Deze energie zal dan ervoor zorgen dat er andere structuren in het lijf, oa. kapsels, spieren en het zenuwstelsel uitgerekt worden en sneller beschadigd worden. Je kunt dit vergelijken met een tak in een storm, een tak die soepel kan meebuigen overleeft de storm, terwijl een stijve, stugge tak afbreekt. Door de impact van de klap zullen delen van het ruggenmerg reageren met verhogen van spanning. Om deze teniet te doen zal de wervelkolom rechter worden, en zal minder goed kunnen bewegen. Als er al een verhoogde spanning aanwezig is tijdens het whiplash trauma zal de verstijving extra groot zijn.

Het onderzoek en de behandeling zullen zich dan ook mede richten op het vinden van de vastzittende delen in het lichaam. Als die weer goed kunnen bewegen zullen de krommingen van de wervelkolom zich herstellen en zal bewegen makkelijker worden.

Whiplash klachten kenmerken zich ook vaak door cognitieve, mentale moeilijkheden, zoals oa. concentratieverlies en moeite met multi-tasken. Door de extreme spanning op het ruggenmerg komt vaak de informatievoorziening naar de hersenen in de knel, gevolg hiervan is vaak dat mensen continue in de alertheidsmodus zijn en blijven, op de lange termijn geeft dit vaak burnout-achtige klachten. Mensen met deze problematiek kunnen niet meer opladen en branden op.

Whiplash, whip lash, hoe werkt osteopathie? Embryonaal geïntegreerde osteopathie is efficiënt om whiplash-klachten positief te beïnvloeden. Als u meer wilt weten hierover of als u wilt weten of behandeling zinvol zou zijn voor uw whiplash-klachten kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.

Vermoeidheid na griep, corona, longontsteking

Vermoeidheid na griep, corona, longontsteking.

Een complicatie van een stevige griep of een besmetting met corona kan een longontsteking zijn. De laatste jaren zien we dit steeds vaker. Ook langdurige vermoeidheid kan voorkomen na een infectie met een griepvirus. Griepvirussen veranderen continue, dit hebben we goed kunnen zien bij het corona-virus. Ieder winterseizoen heeft de dan heersende griep dan ook een iets ander karakter. Dit winterseizoen blijven veel mensen maar hoesten na een doorgemaakte griep.

Vermoeidheid na griep, corona, longontsteking

In de osteopathische praktijk zien we regelmatig mensen die na een griep niet volledig herstellen. Zij blijven zich zwak en moe voelen en houden veel last van kortademigheid. Ondanks het feit dat ze veel rust nemen en slapen en hun activiteiten, bv. het sporten, op een laag pitje zetten of er helemaal mee stoppen. Bij veel van deze mensen laat het osteopathische onderzoek fixaties zien in de luchtweg/slokdarm, ook de longen en luchtwegen zijn vaak na de doorgemaakte ziekte minder mobiel. Dit is vaak het gevolg van de doorgemaakte virale infectie.

Vermoeidheid na griep, corona, longontsteking

In de wand van de slokdarm loopt de zenuw die onder andere verantwoordelijk is voor het opladen van onze lever met brandstof (suikers en vetten). Deze zenuw heet de n. vagus. Hij komt uit de schedel, waar de kern van deze vagus ligt. Hij verlaat de schedel door de schedelbasis. Dan gaat hij in de wand van de slokdarm lopen naar de buik  (oa. naar de lever). Deze energie gebruiken we voor onze activiteiten, zowel fysiek als mentaal.

De lever is als het ware onze brandstoftank. Als de nervus vagus niet goed genoeg kan passeren bij de luchtpijp/slokdarm door de doorgemaakte infectie lukt het minder goed om de lever te vullen met brandstof. Dan is er ook minder beschikbaar voor onze activiteiten, kortom we zullen dan eerder moe zijn. Omdat het opladen cq. vullen van de brandstoftank dan minder goed kan gebeuren. We kunnen dan wel gaan rusten maar het effect daarvan zal beperkter zijn.

Aangezien onze longen een uitgroei zijn van de slokdarm zal in zulke gevallen ook het luchtwegsysteem en de longen last hebben van zulke fixaties van de slokdarm. De longen zullen zich dan minder goed kunnen openen en mensen zijn dan sneller benauwd of buiten adem.

De behandeling met osteopathie bestaat in zo’n geval o.a. uit het weer vrij maken van de route van de vagus en vervolgens uit het weer optimaal laten bewegen van de slokdarm en de luchtwegen. Mocht u vragen hebben of een afspraak willen maken kunt u bellen (023 7200 920 / 06 14180 360) of een bericht sturen.

Burnout, burn out, opbranden en chronische stress

Burnout, burn out, opbranden, chronische stress en uitputting. Hoe behandelt osteopathie klachten van burnout, burn out, opbranden, Burnout, burn out, opbranden en chronische stresschronische stress en uitputting? Veel mensen hebben het gevoel de hele tijd opgejaagd te zijn, er zijn verschrikkelijk veel stresserende prikkels in onze huidige maatschappij. Maar niet iedereen krijgt een burnout, burn out. Waarom krijgt de één hierdoor wel een klachten en de ander niet? Vaak speelt een onvolledige informatievoorziening uit het lijf naar de hypothalamus een belangrijke rol hierin. Als wij in stressvolle situaties belanden moet onze hypothalamus ons lichaam klaarmaken om hier adequaat op te kunnen reageren. Bijvoorbeeld bloeddruk en hartslag gaan omhoog, de zenuwen en zintuigen worden meer gevoelig gemaakt, zodat we sneller kunnen reageren op eventueel gevaar. Als deze stressprikkel weg is moet de hypothalamus er weer voor zorgen dat deze aanpassingen stoppen en dat het lichaam weer in de uitruststand komt, zodat we weer energie kunnen opladen voor de volgende keer dat we energie moeten verbranden in stress. Dus tijdens stresssituaties zorgt de hypothalamus ervoor dat we energie kunnen verbranden om op gevaar te reageren en in rust zorgt die ervoor dat we deze verbruikte energie weer kunnen aanvullen. Als de informatie, waarop de hypothalamus besluit om in de actie- of ruststand te gaan, niet volledig aankomt, kan dit zorgen voor een constant opgejaagd gevoel, we blijven dan energie verbranden, ook in rust, dit is vaak een belangrijke reden voor het ontwikkelen van burnout, burn out, opbranden, chronische stress en uitputting.

De hypothalamus is in onze hersenen dus de kern die bepaalt of wij in de stress-stand moeten gaan of dat we kunnen ontspannen en gaan opladen. De hypothalamus doet dat op basis van informatie die hij krijgt uit het lichaam. Deze informatieve zenuwroutes heten HPA-aansturingsassen. Als de HPA-aansturingsassen de informatie uit de romp niet goed niet kunnen doorgeven aan de hypothalamus, kan deze na een prikkel, zoals bv. een hard geluid, niet besluiten dat stress niet nodig is en tot rust komen. In het voorbeeld van het harde geluid is er bv. te denken aan het geluid van een brekende tak, als je dit hoort is dat stress en reageert de hypothalamus. Als je gekeken hebt en gezien hebt dat er niks aan de hand is moet de hypothalamus weer in de oplaadstand gaan. Maar als deze informatie de hypothalamus niet bereikt dan zal de hypothalamus het lichaam in de alarmstand houden. In deze toestand blijven wij dan dus energie verbranden en kunnen we minder goed energie opladen. Burnout, burn out, opbranden, chronische stress en uitputting liggen dan op de lange termijn op de loer.

De afgelopen jaren is bij het instituut voor geïntegreerde technieken voor de osteopathie de anatomie van de aansturing van het stress-systeem bestudeerd en zijn er technieken ontwikkeld om dit systeem te testen en te behandelen. Als dit gebeurd is dan kan begonnen worden met het opladen van energie en zorgt dit er ook voor dat er op rustmomenten energie opgeladen kan worden. Dit geeft het herstel van de burnout, burn out, opbranden, chronische stress en uitputting meestal een enorme impuls.

Als u vragen heeft hierover kunt u met Maarten Heemskerk bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.

Burn out, burnout, opgebrand en behandeling

Burn out, burnout, opgebrand en behandeling. Dit is een groot probleem en het lijkt wel steeds groter te worden. Op veel manieren en methoden om dit te behandelen. Maarten Heemskerk, van Osteopathie Haarlem, gebruikt kennis van de embryonale vorming om burn out, burnout, opgebrand en behandeling oorzakelijk te benaderen.

Wat is nu burn out? Eigenlijk is het heel simpel, het betekent dat je opgebrand bent. Er is dus meer energie verbrandt dan dat je in staat bent geweest op te laden! Energie verbranden doen we met het orthosympathische zenuwstelsel en energie opladen met het parasympathische zenuwstelsel. Bij een bij het opgebrand zijn is er dus sprake van een langdurig overmatig actief zijn van het orthosympathische en verminderd actief zijn van he parasympathische zenuwstelsel.Burn out, burnout, opgebrand en behandeling

Het orthosympathische zenuwstelsel maken we actief als we gealarmeerd worden door prikkels, meestal van buiten, we maken onszelf dan klaar voor actie en we beginnen ook met het vrijmaken van energie. Als de situatie weer rustig is kunnen we het parasympathische systeem weer krachtig laten worden en worden beschadigingen hersteld, energie weer aangevuld, kortom we maken ons weer klaar voor de volgende alarmerende prikkel. De hypothalamus is de kern in de hersenen die bepaalt of we ortho- of parasympathisch getuned zijn. Om dit te kunnen beslissen heeft de hypothalamus informatie nodig,

De laatste jaren is langzaam het besef aan het doordringen ook in de neurologische wereld dat niet alleen de hersenen voor het gedrag belangrijk zijn. De neurologie is langzaam aan het wennen aan het idee dat de hersenen voordat ze kunnen reageren met een actie ze totaal afhankelijk zijn van informatie. Een simpel voorbeeld, iemand staat op één been en dreigt het evenwicht te verliezen, iedereen snapt dat wanneer de hersenen een spier willen laten aanspannen om dit dreigende evenwichtsverlies te voorkomen ze informatie moeten hebben over de richting en de mate hiervan. Met andere woorden de hersenreactie zou niet functioneel en zelfs potentieel gevaarlijk kunnen zijn zonder adequate informatie! Ook voor het ‘opladen’ en herstellen van het lichaam na een periode van energieverbranden zijn de hersenen totaal afhankelijk van informatie.

Het is bij ons dus de hypothalamus die bepaalt of wij energie verbranden of dat we kiezen voor opladen. De hypothalamus doet dat uiteraard op basis van informatie, zintuiglijk zoals bijvoorbeeld uit het oog of oor, nu is het bijzondere dat deze waarneming op zich nog geen emotionele waarde heeft. Of je een kat of een tijger ziet maakt in emotie nogal wat uit maar in technische zin is de waarneming (afstand, kleur, vorm, bewegingsrichting, grootte) niet veel anders. Het emotionele aspect van deze waarneming ontstaat in ons lichaam, volgens de Portugees-Amerikaanse neuroloog Damasio, deze informatie moet dan natuurlijk ook naar de hypothalamus getransporteerd worden. Op basis van het werk van Porges en Damasio zijn in de afgelopen jaren binnen de embryonaal geïntegreerde osteopathie met name door pionierswerk van Frank de Bakker de informatieroutes naar de hypothalamus in kaart gebracht en zijn er behandeltechnieken ontwikkeld voor het weer vrijmaken van deze routes.

Belangrijk voor ons is dat we in gevaarlijke situaties door een prikkel van de hypothalamus klaar gemaakt worden voor een reactie. Dit gaat gepaard met het verbranden van energie, even belangrijk is het dat wanneer we daarna weer in een rustige omgeving zijn en er geen gevaar is de hypothalamus het parasympathische zenuwstelsel actief maakt en we weer kunnen opladen en repareren. Om dit te goed te kunnen is de informatie vanuit het lijf naar de hersenen nodig om deze beslissing te kunnen maken, wanneer de hypothalamus deze informatie niet kan ontvangen blijft hij makkelijk hangen in de verbrandingstoestand en is de kans op een totaal opbranden (burn out, burnout, opgebrand en behandeling) groot.

Burn out, burnout, opgebrand en behandeling. Ik heb de laatste jaren intensief de ontwikkelingen van deze embryonaal geïntegreerde osteopathie met betrekking tot het functioneren en behandelen van deze klachten gevolgd. Indien u meer informatie zou willen hebben kunt u bellen (023 7200 920/ 06 141 80 360) of een bericht sturen.