Bij een onderzoek waarbij osteopathie, pijnmedicatie, spierverslappers en fysiotherapie met elkaar vergeleken werden bij een patiëntengroep met lage rugklachten (172 deelnemers) werd het effect van osteopathie vergeleken met de gebruikelijke behandeling. Die bestaat uit pijnmedicatie, spierverslappers en fysiotherapie. De auteurs concludeerden dat de groep die met osteopathie werd behandeld duidelijk minder pijnmedicatie en spierverslappers gebruikte.

In een studie bij patiënten met een hernia in de onderrug werd vergeleken tussen een behandeling met osteopathie en chemonucleolysis (injectie met medicijn). Ten opzichte van het klachten bij het begin van de behandeling verminderden beide behandelingen op de lange termijn de rugpijn, de pijn in het been en werd een verbetering van de dagelijks bewegingen gezien. Op 2 weken en 6 weken na de behandeling bleken deze effecten in de met osteopathie behandelde groep het grootst. De onderzoekers noemden daarnaast ook de potentiële kostenbesparende voordelen van osteopathie in vergelijking met de duurdere chemonucleolyse behandeling.

Een onderzoek bij een groep patiënten met lage rugklachten tussen een placebo-behandeling en een met osteopathie waarbij gekeken werd naar de van pijn- en ontstekingsmediatoren in het bloed. Het bloed werd onderzocht op stoffen die gerelateerd zijn aan pijnklachten (voorafgaand aan de behandeling, dertig minuten na de behandeling en 24 uur na de behandeling). Bij chronische pijn zijn er namelijk hogere concentraties van pijn- en ontstekingsmediatoren in het bloed. Osteopathie bleek na 30 minuten en na 24 uur duidelijk deze stoffen te verminderen, vergeleken met een controlegroep die een placebobehandeling onderging.

Helpt osteopathie bij lage rugklachten en rugpijnEen vergelijkend onderzoek tussen osteopathie, actieve oefentherapie en placebobehandeling. Onderzoek in een preview naar de effectiviteit van osteopathie bij lage rugklachten. Osteopathie bleek rugklachten significant beter te reduceren dan placebobehandeling en actieve oefentherapie. Deze effecten waren significant op zowel korte, middellange als lange termijn. Bovendien reduceerde osteopathie het gebruik van medicijnen ten behoeve van pijnstilling.

Een vergelijkend onderzoek tussen de behandeling van lage rugklachten door huisartsen met oefentherapie en behandeling middels manipulaties van de wervelkolom, onder andere door osteopaten uitgevoerd. De resultaten uit dit grootschalige onderzoek uitgevoerd in Groot-Brittannië geven aan dat manipulaties een kosteneffectieve aanvulling zijn op de ‘best care’- behandeling door de huisarts.

Een vergelijkend onderzoek tussen behandelingen door de huisarts met behandelingen door de huisarts in combinatie met osteopathie. Dit onderzoek werd uitgevoerd bij 210 patiënten met subacute rug- en nekklachten in de leeftijd van 16 tot 65 jaar. Na 2 maanden bleek de behandeling in combinatie met osteopathie betere uitkomsten te hebben dan in de controlegroep. Na 6 maanden was er geen verschil tussen beide groepen, behalve voor de zogenaamde geestelijke gezondheid die significant beter was in de osteopathisch behandelde groep.