wetenschap

Zuigreflex borstvoeding weg, aanleggen baby lukt niet, wetenschap en osteopathie

Zuigreflex borstvoeding weg, aanleggen baby lukt niet, wetenschap en osteopathie. Borstvoeding wordt aangeraden tot zes maanden na de geboorte, maar soms lukt dit niet. Tijdens de eerste maand is het risico het grootst dat het geven van borstvoeding niet lukt.

In de helft van de gevallen rapporteren de moeders (biomechanische) problemen zoals moeilijkheden bij zuigen, slikken en dat er geen zuigreflex is bij het geven van borstvoeding bij hun baby’s. Wetenschappelijke literatuur over biomechanische zuigproblematiek bij de baby en osteopathie is schaars, maar daaruit zou blijken dat blokkades van de schedel met hun effect op de zenuwen, betrokken zijn bij het niet goed functioneren van het zuigproces.

In een gerandomiseerde controlestudie werden zevenennegentig moeder-baby koppels ingedeeld in twee groepen. Beide groepen werden begeleid door een lactatiedeskundige. De ene groep werd daarnaast ook osteopathisch behandeld, de andere niet. Osteopathisch onderzoek van de baby’s wees bij alle zuigelingen problemen met de beweeglijkheid van de schedel aan, waarvan bij 97% een schedelbasis letsel.Zuigreflex borstvoeding weg, aanleggen baby lukt niet, wetenschap en osteopathie

De resultaten van deze studie lieten zien dat een osteopathische behandeling samen met de begeleiding van een lactatiedeskundige effectief is in het reduceren van biomechanische zuigproblematiek. Onder het “osteopathisch behandelen” verstaat men hoofdzakelijk het soepel maken van het occiput en zijn weke delen (suboccipitale musculatuur, de occipito-temporale sutuur) zodat het hoofdje een betere beweeglijkheid heeft en de nervus hypoglossus (essentieel voor tongbewegingen) een vrijer verloop heeft. Moeders ervoeren nadien niet alleen een betere manier van zuigen, maar ook een groter gevoel van tevredenheid tijdens het voeden.

 

Originele titel: Efficacy of an Ostepathic treatment coupled with lactation consultations for infants biomechanical sucking difficulties: A Randomized controlled trial.
Auteur: Juliette Herzhaft-Le Roy, MD, DO, IBCLC 1,2 , Marianne Xhignesse, MD, MSc 2, and Isabelle Gaboury, PhD.
Verschenen in: Journal of Human Lactation.

Osteopathie, Wetenschap onderbouwt behandelmodel

“Still had gelijk met zijn nadruk op het belang van fascia”
De Britse Dr Leon Chaitow is dé specialist op het gebied van fascia-onderzoek. Hij laat vanuit zijn tweede huis op Corfu weten: “Lopend onderzoek bevestigt de nadruk die Andrew Taylor Still legde op het belang van fascia in de osteopathie. Ik zal op het congres een aantal recente onderzoeken aandragen om dat te bewijzen.”

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de fasciastructuren nauw betrokken zijn bij een groot aantal functies die vatbaar zijn voor manuele therapie bij disfunctioneren. De complexe fasciale functies zijn het best onderzocht in het veld van: biotensegrity, mechnotransduction, neurofysiologie, kracht-transmissie en de vloeistof-dynamiek. Vertaling van het huidige onderzoek biedt mogelijkheden voor goed toegepaste fascia georiënteerde manuele therapie bij pijnstillen; voor anti-inflammatoire effecten; verbeterde weefselherstel; verlaagde niveaus van fibrose/verklevingen/littekenvorming; verbeterde bloedsomloop, lymfe-drainage, houding, balans, mobiliteit en functie. Bovendien wijst het meest recente onderzoek naar de kritische noodzaak voor goede dosering. Zo is aangetoond dat mate, richting en duur van de belasting (druk/rek/dwarskracht) ook een tegengesteld effect kunnen hebben.

Osteopathie en wetenschap

De stichting (SWOO) die het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot osteopathie in de wereld  bijhoudt en kritisch volgt heeft een site. Daar kunt u zich op de hoogte stellen van de laatste wetenschappelijke onderzoeken met betrekking tot de osteopathie.