Voorkeurshouding hoofdje baby, osteopathie helpt! Soms heeft een baby na de geboorte een voorkeurshouding. Hoe ontstaat dit nu? Vaak wordt gedacht aan een mechanische oorzaak, lang is ook geprobeerd te corrigeren met helmpjes. De embryonaal geïntegreerde osteopathie ziet naast de mechanische oorzaak in de schedel zelf, ook sleutelbeenfixaties als reden voor het ontstaan van voorkeurshoudingen bij baby’s. Maarten Heemskerk, van osteopathie Haarlem, gebruikt deze kennis bij het oplossen van een voorkeurshouding hoofdje baby, osteopathie helpt!baby-21249__340

Iedereen snapt dat wanneer de bevalling gecompliceerd is en er een vacuum extractor nodig is of als er lang over gedaan wordt en het hoofdje lang klem zit, de schedel daardoor van vorm veranderd. De gewrichtsvlakken van de schedel die contact maken met de atlas (de eerste nekwervel) zijn een onderdeel van de schedel en veranderen dus ook mee van vorm als de schedel, door een zware bevalling, van vorm veranderd. Hierdoor kan het gebeuren dat de schedel niet goed naar rechts of links te bewegen is en er een voorkeurshouding ontstaat.

Een andere reden voor het ontstaan van een voorkeurshouding is als bij de bevalling een sleutelbeen van de baby klem komt te zitten of onder druk komt te staan. Dit gebeurt nogal eens. Met name het rechtersleutelbeen ondergaat veel druk en trek. Dit doordat het merendeel van de baby’s geboren wordt met de rug naar de linkerzijde van de moeder. Hierdoor krijgt het rechtersleutelbeen bij de spildraai veel meer druk en trek te verduren. Het bloedvat dat de grote hersenen van bloed voorziet en dus ook verantwoordelijk is voor de groei van de hersenen heet de carotis arterie. Dit bloedvat loopt aan de binnenkant van de sleutelbenen in de hals omhoog naar de grote hersenen. Als het sleutelbeen vast zit heeft dit invloed op de diameter van dit bloedvat en wordt de hersenhelft aan de kant van de bloccade minder ‘opgepompt’. Dit betekent dat deze hersenhelft kleiner zal zijn en zo ontstaat een afplatting van de schedel aan één zijde. Dit noemt men plagiocephalie. Deze blokkade van het sleutelbeen is met osteopathie eenvoudig op te lossen en daarna verdwijnt de afplatting / voorkeurshouding snel.

Als u meer wilt weten hierover of als u wilt weten of behandeling zinvol zou zijn voor uw kind, kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.