Dystrofie, posttraumatische of sudeckse dystrofie genoemd is meestal een heel vervelende en invaliderende complicatie van een ongeval aan arm of been. Het kan ook spontaan ontstaan. Maarten Heemskerk, van Osteopathie Haarlem, gebruikt kennis van de embryonale vorming om deze klacht met osteopathie oorzakelijk te behandelen.

Dystrofie, posttraumatisch of sudeckse ontstaat wanneer het herstelvermogen van een ledemaat onvoldoende is. Aangezien herstel volledig afhankelijk is van de doorbloeding, is het dus belangrijk om de doorbloeding naar de door dystrofie aangedane ledemaat te herstellen. Om de voeding naar armen en benen te verbeteren en zo het functioneren ervan, moet rekening gehouden worden met de manier waarop deze in ons lichaam gevormd zijn. In de embryonale fase worden onder invloed van darmbewegingen, die vervolgens weer het dalen van het hart tot gevolg hebben, eerst de armen gevormd. De vorming van de armen zorgt ervoor dat darmdynamiek daarna zorgt voor bekken- en beenontwikkeling. Dit simpele ontwikkelingsfeit betekent bijvoorbeeld dat iemand met een dystrofie, posttraumatisch of sudeckse in het been nooit volledig kan herstellen als niet ook problemen in de schoudergordel/arm eerst opgelost worden. Ook maakt de ontstaansgeschiedenis van onze ledematen duidelijk dat de voedingssituatie van onze armen en benen afhankelijk is van de beweeglijkheid van ons verteringssysteem. Als er bewegingsrestricties in dit verteringssysteem zitten, bijvoorbeeld door zuurbranden, zal dit invloed hebben op armen en benen.

Ik hoop dat duidelijk is dat de oplossing voor dystrofie, posttraumatisch of sudeckse niet alleen te vinden is in het behandelen van de aangedane regio maar vooral ook in het behandelen van de structuren die voor de vorming van armen en benen verantwoordelijk zijn.

Als er dus fixaties zijn in deze vormende structuren zorgt dit voor een verminderde functie en herstelvermogen van armen en benen. Zo is de kans op het ontstaan van dystrofie, posttraumatisch of sudeckse, groter. Met embryonaal geïntegreerde osteopathie is het mogelijk om deze bewegingsverliezen te behandelen en zo te proberen armen en benen weer beter te laten functioneren. Als u vragen heeft hierover kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.