Prikkelbare darm syndroom (PDS) en osteopathie

Prikkelbare darm syndroom (PDS), 10% van de Nederlanders heeft last van prikkelbare darm syndroom (PDS). De belangrijkste symptomen van prikkelbare darm syndroom (PDS) zijn buikpijn (zeurend/stekend), verstopping of diarree, opgeblazen gevoel, plotseling aandrang, opgeblazen gevoel, winderigheid, zuurbranden en slikproblemen en een brok in de keel gevoel. De oorzaak voor deze klachten is nog niet duidelijk, de medische wereld noemt als mogelijke redenen overgevoeligheid van de darm, verminderde beweeglijkheid van de darm en een gestoorde informatieroute over het functioneren van de darm naar de hersenen.

Osteopathie kan voor deze klachten hulp bieden.  Maarten Heemskerk, van Osteopathie Haarlem, gebruikt kennis van de embryonale vorming om deze klacht oorzakelijk te behandelen.

 

Om de darm goed te kunnen behandelen is een goed begrip over het functie belangrijk, hiervoor is kennis van het ontstaan en de bewegingsdynamiek die daarbij hoort essentieel. De darm ontstaat embryonaal uit het entoderm, de eerste darm (oerdarm) is een min of meer rechte buis. Deze buis gaat zich door draaibewegingen ontwikkelen, sommige delen van de darm bewegen naar boven of beneden en draaien naar rechts of naar links, op deze manier worden sommige delen van de darm smal en dun en andere dik en breed of openen zich meer, bv. de maag. 

Met embryonaal geïntegreerde osteopathie is het mogelijk om prikkelbare darm syndroom (PDS) oorzakelijk te behandelen. Als u vragen heeft hierover kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.

.