Oorsuizen, tinitus, ontstaan en behandelen. Oorsuizen of tinitus is voor veel mensen een heel vervelend probleem, er bestaan veel behandelingen voor. Ook osteopathie kan een bijdrage leveren aan het verminderen of soms doen verdwijnen van de symptomen.  Maarten Heemskerk, osteopaat bij Osteopathie Haarlem, gebruikt kennis van de embryonale vorming om tinitus, oorsuizen, oorzaken en behandeling oorzakelijk te behandelen.Oorsuizen, tinitus, ontstaan en behandelen.

Om het iets uit te leggen over de behandeling is het waarschijnlijk handig om iets te vertellen over hoe osteopathie aankijkt tegen oorsuizen.

In onze ontwikkeling als embryo ontstaan er, nadat ons hart begint te kloppen op dag 21 na de bevruchting, kieuwboogarteriën. Deze bloedvaten lopen vanuit het hart omhoog en buigen dan naar achteren af om langs het toekomstige zenuwstelsel naar beneden te lopen. Met deze kiewboogarteriën is iets bijzonders aan de hand. Doordat het hart naar beneden beweegt komt er met name op de eerste twee kieuwboogarteriën veel spanning te staan. Doordat het hart daalt worden deze dan ook dicht getrokken. De tweede kieuwboogarterie loopt door de stapes (stijgbeugel, zie plaatje) in het oor. Dat wil dus zeggen dat er in de embryonale fase een bloedvat door het oor loopt waardoor in deze fase bloed gepompt wordt. Dit bloedvat wordt dus door de trekkracht van het hart later dichtgetrokken en blijft dan als een bandje bestaan. Dit bandje speelt een hele belangrijke rol in de ontwikkeling van de hersenen/schedel. Het is door dit bandje dat hersen-, schedel- en aangezichtsgroei kan plaatsvinden door de trekkracht van het hart.

Wanneer de trekkracht van het hart niet meer voldoende is of deze niet goed overgebracht kan worden op deze bloedvaten kan er een situatie ontstaan waarin dit bloedvat dat door de stijgbeugel loopt, opengaat. Hierdoor is er een constante toon/ruis te horen. De oorzaken hiervoor kunnen gelegen zijn in het aangezicht zelf, fixaties van de bovenkaak of het jukbeen. Of in de verminderde trekkracht van het hart zelf, of doordat de krachten die verantwoordelijk zijn voor het doen dalen van het hart verminderen. Deze laatste oorzaken moeten dan vooral in de buik gezocht worden.

Deze behandeling zal zeker niet voor iedereen succesvol zijn maar de praktijk leert dat er in een groot aantal gevallen toch een significante verbetering tot een verdwijnen van de oorsuizen, tinitus kan plaatsvinden.

Met embryonaal geïntegreerde osteopathie is oorsuizen, tinitus, ontstaan en behandelen te behandelen. Als u meer wilt weten hierover of als u wilt weten of behandeling zinvol zou zijn voor u kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.