retropatellaire

Knieletsel, pijn en klachten in de knie, ontstaan en behandeling

Knieletsel, pijn en klachten in de knie, ontstaan en behandeling. Klachten in de knie kunnen verschillende oorzaken hebben. Soms zijn er meer oorzaken die de knie in problemen brengen. Maarten Heemskerk, van Osteopathie Haarlem, gebruikt kennis van de embryonale vorming om dit oorzakelijk te behandelen.

Knieletsel, pijn en klachten in de knie, ontstaan en behandeling

Knieletsel, pijn en klachten in de knie, ontstaan en behandeling. Tijdens het lopen ontstaan de meeste knieklachten. Belangrijk is dat tijdens het lopen in de standfase van de benen de knie goed doorgestreept kan worden. Als dit niet kan omdat de knie in een licht gebogen stand wordt vastgezet, wordt een knie kwetsbaar. Met name het relatief zachte kraakbeen aan de achterkant van de knieschijf wordt dan snel geïrriteerd en dit levert dan een ontsteking in dit kraakbeen op die pijn veroorzaakt.

Om te begrijpen hoe pijn in de knie veroorzaakt wordt is het handig om het ontstaansproces van het been, waar de knie natuurlijk onderdeel van is, in detail te bekijken. Op de 27e dag na de bevruchting start de ontwikkeling van het been, nadat eerst het bekken wordt aangelegd. Deze processen worden mogelijk gemaakt door de aanleg van de schoudergordel/arm, dit induceert de vorming van bekken/been. Dit betekent bijvoorbeeld dat een beperking in het been dus nooit volledig kan worden opgelost als er in de schoudergordel nog bewegingsbeperkingen zijn!

Aangezien de vorming van het bekken/been het directe gevolg is van groeibewegingen van de darm, betekent dit dat er tussen het been en de ‘buik’ veel relaties zijn. Zo ook voor de knie, een goede beweeglijkheid van de buikregio is essentieel voor een vrij kunnen bewegen van de knie. Verder is ook de bijnier belangrijk voor de kniestrekking. Veel kniepijn en knieklachten vinden hun oorsprong in een niet goed kunnen doorstrekken van de knie, dit betekent dat bij lopen en belasten de knie teveel gebogen blijft en daardoor de knieschijf met meer kracht op het kraakbeen van de knie gedrukt wordt, dit geeft irritatie van het kraakbeen met ontsteking tot gevolg hetgeen kniepijn veroorzaakt. Dit niet goed doorstrekken van de knie komt vaak door een hyperactieve bijnier.

De bijnier is een orgaantje dat in de stress-as zit, de HPA-as. H staat voor hypothalamus, P voor hypofyse en A voor de bijnier (de addrenal gland), deze as wordt in geval van stress actief gemaakt en maakt oa. de bijnier actief met een doorstrekbeperking van de knie tot gevolg. In situaties van stress (gevaar) moeten we immers snel kunnen reageren. Dan is het heel handig als de knie een beetje gebogen is, om snel weg te kunnen rennen of om aan te vallen is het heel onpraktisch om met doorgestreepte knieën te staan. Dan ben je te laat met reageren. Een keeper bijvoorbeeld die een penalty moet stoppen staat niet met gestrekte knieën af te wachten maar hij buigt ze om adequater te kunnen reageren.

De bijnier wordt aangestuurd door de Hypothalamus. Door blokkades in de hoge nek/schedel-overgang kan de informatievoorziening naar de hypothalamus verminderen en kan deze de bijnier constant prikkels sturen waardoor deze actief blijft als dit niet meer nodig is en daarmee de knie gebogen! Behandeling van deze aanleiding van knieklachten vindt plaats door de informatievoorziening naar de hypothalamus te verbeteren, die bepaalt immers of het lichaam in stress blijft of niet.

Knieletsel, pijn en klachten in de knie, ontstaan en behandeling. Met embryonaal geïntegreerde osteopathie is het mogelijk om de knieletsel, pijn en klachten in de knie te behandelen. Als u vragen heeft hierover kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.

Kniepijn, knieklachten, hoe behandelen?

Kniepijn, knieklachten, hoe behandelen? Soms blijft kniepijn maar voortduren, ondanks behandelen. Hoe kijkt kniepijn, knieklachten, hoe behandelen?osteopathie naar de knie en hoe wordt deze klacht dan behandeld? Maarten Heemskerk, van Osteopathie Haarlem, behandelt met embryonaal geïntegreerde osteopathie.

Kniepijn kan een groot aantal oorzaken hebben. Bijvoorbeeld een meniscus kan beschadigd zijn en daardoor bij bewegen een ontsteking met pijn geven. Of er kan een letsel aan de kruisbanden zijn waardoor de knie anders mechanisch belast wordt en pijn gaat doen. Vaak gaat aan deze situaties een ongeluk/trauma van de knie vooraf.

Voor de osteopaat is het vooral belangrijk om naar de beweeglijkheid van de knie te kijken. De knie heeft namelijk veel relaties met andere delen van het lichaam. De draaibewegingen die de knie kan maken hangen ook af van goede beweeglijkheid van delen van de romp. Deze rompmobiliteit is weer afhankelijk van het soepel bewegen van organen. Op deze manier kan de beweeglijkheid van de knie verbeteren door de soepele bewegingen van de organen te bevorderen. Het is eigenlijk heel eenvoudig, als de knie beperkt is in zijn bewegen en er wordt een relatie aan de romp behandeld dan moet hierna de knie beter bewegen. Op deze manier heeft men gelijk een test.

Wat ook een hele belangrijke beweging is voor de knie is het kunnen doorstrekken van de knie bij het lopen. Als de knie niet volledig doorgestrekt kan worden blijft deze in een licht gebogen stand staan en wordt het kraakbeen van de knieschijf snel overbelast. Dit zorgt voor een ontsteking van dit kraakbeen en doet uiteraard pijn. Dit heet retropatellaire chondropathie. Het licht buigen van de knie gebeurt in situaties waarin we stress ervaren. Als we ons in een stressvolle omgeving bevinden zullen we ons willen voorbereiden op een actie. Vechten of vluchten, voor beide reacties betekent dit dat we snel zullen moeten kunnen reageren. Dan is het heel handig als onze knieën al een beetje gebogen zijn, dan zullen we sneller zijn met onze reactie. Een keeper die opgesteld staat voor het tegenhouden van een panlat zal ook niet met doorgestrekte knieën staan! Wanneer er dus voor ons een continue stressprikkel is zullen onze knieën licht gebogen blijven.

De hersenkern die beslist of we in de alarmstand of in de uitruststand komen is de hypothalamus. Om dit goed te kunnen doen moet de hypothalamus informatie krijgen uit ons lijf over hoe de omgeving om ons heen ons doet voelen. De koppeling van dit gevoel aan de informatie gebeurt in de buik. Vervolgens moet informatie hierover naar de hypothalamus gestuurd worden. Wanneer er hoog in de nek en in de schedelbasis veel blokkades zijn is de informatievoorziening naar de hypothalamus verstoord en is de kans groot dat we, terwijl dat niet nodig is, in de alarmstand blijven hangen. Dit betekent dan ook dat onze knieën gebogen blijven en kwetsbaar zullen zijn. Vooral wanneer er veel gelopen of hardgelopen wordt.

Kniepijn, knieklachten, hoe behandelen? Als u wilt weten of osteopathie bij u kan helpen kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.