PDS

Buikpijn, kramp in de buik en osteopathie

Buikpijn, kramp in de buik en osteopathie. Veel mensen hebben hier last van, ook kinderen. Bij kinderen is het niet altijd duidelijk of de pijn ook daadwerkelijk in de buik zit, zij kunnen ook andere klachten benoemen als buikpijn. Soms voelen ze zich niet goed en zeggen dan dat ze buikpijn hebben. Maarten Heemskerk, van Osteopathie Haarlem, gebruikt kennis van de embryonale vorming om buikpijn, kramp in de buik en osteopathie oorzakelijk te behandelen.

Buikpijn, kramp in de buik en osteopathie

In het geval van buikpijn is het o.a. belangrijk om te kijken naar de zenuw die de darm laat functioneren. Deze zenuw, die de darm aanstuurt, heet de nervus vagus. Dit is de zenuw die ervoor zorgt dat de darm voedsel verteert. Voedsel verteren is eigenlijk niks anders dan dit zo klein maken dat het door de darmwand heen kan en in de bloedbaan kan komen, zodat we het in het lichaam kunnen gebruiken. Door de prikkels van de nervus vagus produceert de maag zuur, maakt de alvleesklier enzymen en koolzuursap etc. etc. Dus zonder de werking van deze zenuw kunnen we voedsel niet verteren en opnemen. Als deze zenuw geblokkeerd is betekent dit dat veel onverteerde voedselresten in de darm achter blijven. Bij een temperatuur van 37 graden geeft dit rotting en dit is bijvoorbeeld één van de redenen voor buikpijn.

Onze Alvleesklier maakt, door prikkels van de nervus vagus, naast verteringsenzymen ook koolzuursap. Door de verteringsenzymen kunnen we snel grote ketens vetten, suikers en eiwitten in enkelvoudige moleculen afbreken zodat ze opgenomen kunnen worden in de bloedbaan. Zonder deze enzymen duurt het klein maken te lang, zodat het eten al verrot is voor het opgenomen kan worden. Voor een goede werking van deze enzymen is een neutrale zuurgraad nodig. Aangezien in de maag de zuurgraad extreem laag is (het is er zuur als ewr maagzuur geproduceerd wordt, pH 2-3) moet er tussen de maag en de dunne darm iets gebeuren om de zuurgraad minder zuur te maken. Dit doet ook de alvleesklier, door de productie van koolzuursap, dit sap neutraliseert het maagzuur en zorgt er zo voor dat de verteringsenzymen hun werk goed kunnen doen.  Zonder koolzuursap ontstaat er in de darm een zuur milieu. Ook de slijmvlieslaag van de darm wordt hierdoor aangetast en deze kan dan de darmwand kan minder goed beschermen. Dit kan ervoor zorgen dat te grote moleculen in de darmwand kunnen komen en dit kan ontstekingsklachten in de darmwand geven en ook dit is één van de redenen voor het krijgen van buikpijn.

U snapt dat een goed doorkomen van de nervus vagus naar de buik essentieel is voor het goed werken van het darmsysteem. Voor de osteopathie is het heel belangrijk om te controleren of de nervus vagus doorkomt en zo nee, moeten we ervoor zorgen dat dit wel gebeurt. Als dit hersteld is is het zaak om de beweeglijkheid van het verteringssysteem te beoordelen en waar nodig te herstellen. Hierover is heel veel te vertellen en uit te leggen, de darm heeft verschrikkelijk veel bewegingsmogelijkheden en richtingen en dus ook heel veel mogelijke beperkingen.

Vooral bij kinderen kan vaak terugkerende buikpijn, kramp in de buik mede veroorzaakt worden door moeilijkheden tijdens de bevalling. Bijvoorbeeld als het hoofdje heel erg klem of vast heeft gezeten of er met een vacuümpomp aan het hoofd getrokken is om het babytje eruit te krijgen. Dit kan de plek waar de nervus vagus uit de schedel komt klemzetten. Ook situaties waarbij er bijzonderheden met de navelstreng waren, wanneer die bijvoorbeeld om de nek zat, kunnen zorgen voor een niet goed doorkomen van de nervus vagus en kunnen buikklachten geven.

Maarten Heemskerk werkt in de praktijk in Haarlem met embryonaal geïntegreerde osteopathie. Dit is een efficiënte manier om buikpijn, pijn en kramp in de buik, oorzaken en behandelen te beïnvloeden. Als u meer wilt weten hierover of als u wilt weten of behandeling zinvol zou zijn voor u kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen. 

Prikkelbare darm syndroom (PDS) en osteopathie

Prikkelbare darm syndroom (PDS) en osteopathie

Prikkelbare darm syndroom (PDS), 10% van de Nederlanders heeft last van prikkelbare darm syndroom (PDS). De belangrijkste symptomen van prikkelbare darm syndroom (PDS) zijn buikpijn (zeurend/stekend), verstopping of diarree, opgeblazen gevoel, plotseling aandrang, opgeblazen gevoel, winderigheid, zuurbranden en slikproblemen en een brok in de keel gevoel. De oorzaak voor deze klachten is nog niet duidelijk, de medische wereld noemt als mogelijke redenen overgevoeligheid van de darm, verminderde beweeglijkheid van de darm en een gestoorde informatieroute over het functioneren van de darm naar de hersenen.

Osteopathie kan voor deze klachten hulp bieden.  Maarten Heemskerk, van Osteopathie Haarlem, gebruikt kennis van de embryonale vorming om deze klacht oorzakelijk te behandelen.

 

Om de darm goed te kunnen behandelen is een goed begrip over het functie belangrijk, hiervoor is kennis van het ontstaan en de bewegingsdynamiek die daarbij hoort essentieel. De darm ontstaat embryonaal uit het entoderm, de eerste darm (oerdarm) is een min of meer rechte buis. Deze buis gaat zich door draaibewegingen ontwikkelen, sommige delen van de darm bewegen naar boven of beneden en draaien naar rechts of naar links, op deze manier worden sommige delen van de darm smal en dun en andere dik en breed of openen zich meer, bv. de maag. 

Met embryonaal geïntegreerde osteopathie is het mogelijk om prikkelbare darm syndroom (PDS) oorzakelijk te behandelen. Als u vragen heeft hierover kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.

.

Osteopathie helpt goed bij Prikkelbare Darm Syndroom (PDS)

Een vergelijkend onderzoek tussen de effecten van osteopathie bij patiënten met het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) met de conventionele behandeling. De proefpersonen bleken in de osteopathische behandelde groep significant beter te scoren op symptomen en kwaliteit van leven dan in de conventioneel behandelde groep.