osteopathiebehandeling

Corona en osteopathiebehandeling, laatste nieuws en adviezen

Corona en osteopathiebehandeling, laatste nieuws en adviezen. De informatie over hoe te handelen in de Corona-crisis verandert continue. Het laatste nieuws van onze beroepsorganisatie, het NVO, is dat we vooralsnog n.a.v. overleg met de Rijksoverheid en het RIVM gewoon open mogen blijven. Zie hier het persbericht van het NVO.

Dit betekent dat ik zal blijven werken, belangrijk is wel dat voor zowel mij als behandelaar maar ook voor u als behandelde de richtlijnen van het RIVM gelden.

Mocht u nog vragen hebben kunt u bellen (023 7200 920 / 06 14180 360) of een bericht sturen.

Corona en osteopathiebehandeling

Corona en osteopathiebehandeling. Met het rondwaren van het Corona-virus rijst bij veel osteopaten en ook bij behandelden de vraag of osteopathiepraktijken open dan wel dicht moeten gaan. De huidige stand van zaken (ma 16 mrt 2020) is dat onze beroepsvereniging niet het advies geeft om te sluiten.

Bericht van beroepsvereniging NVO:Corona en osteopathiebehandeling

“Elders worden er ook oproepen gedaan om thuis te blijven. Collega’s vragen zich inmiddels af of ze ook moeten sluiten. Vooralsnog geeft het bestuur, op basis van de informatie die we hebben, dat advies niet.”

Zij adviseren verder:

“Voor uzelf en uw patiënten betekent het dat je thuis moet blijven bij milde verkoudheidsklachten, hoesten en/of niezen en/of koorts (38 graden of hoger). We raden iedereen aan dit in acht te nemen en ook duidelijk te communiceren naar uw patiënten.”

Vooralsnog zal ik me hieraan houden, maar mocht de situatie veranderen en andere adviezen cq. richtlijnen gaan gelden zal ik u daar gelijk van op de hoogte brengen.

Mocht u nog meer vragen hebben kunt u bellen (023 7200 920 / 06 14180 360) of een bericht sturen.