Burn out, burnout, opgebrand en behandeling. Dit is een groot probleem en het lijkt wel steeds groter te worden. Op veel manieren en methoden om dit te behandelen. Maarten Heemskerk, van Osteopathie Haarlem, gebruikt kennis van de embryonale vorming om burn out, burnout, opgebrand en behandeling oorzakelijk te benaderen.

Wat is nu burn out? Eigenlijk is het heel simpel, het betekent dat je opgebrand bent. Er is dus meer energie verbrandt dan dat je in staat bent geweest op te laden! Energie verbranden doen we met het orthosympathische zenuwstelsel en energie opladen met het parasympathische zenuwstelsel. Bij een bij het opgebrand zijn is er dus sprake van een langdurig overmatig actief zijn van het orthosympathische en verminderd actief zijn van he parasympathische zenuwstelsel.Burn out, burnout, opgebrand en behandeling

Het orthosympathische zenuwstelsel maken we actief als we gealarmeerd worden door prikkels, meestal van buiten, we maken onszelf dan klaar voor actie en we beginnen ook met het vrijmaken van energie. Als de situatie weer rustig is kunnen we het parasympathische systeem weer krachtig laten worden en worden beschadigingen hersteld, energie weer aangevuld, kortom we maken ons weer klaar voor de volgende alarmerende prikkel. De hypothalamus is de kern in de hersenen die bepaalt of we ortho- of parasympathisch getuned zijn. Om dit te kunnen beslissen heeft de hypothalamus informatie nodig,

De laatste jaren is langzaam het besef aan het doordringen ook in de neurologische wereld dat niet alleen de hersenen voor het gedrag belangrijk zijn. De neurologie is langzaam aan het wennen aan het idee dat de hersenen voordat ze kunnen reageren met een actie ze totaal afhankelijk zijn van informatie. Een simpel voorbeeld, iemand staat op één been en dreigt het evenwicht te verliezen, iedereen snapt dat wanneer de hersenen een spier willen laten aanspannen om dit dreigende evenwichtsverlies te voorkomen ze informatie moeten hebben over de richting en de mate hiervan. Met andere woorden de hersenreactie zou niet functioneel en zelfs potentieel gevaarlijk kunnen zijn zonder adequate informatie! Ook voor het ‘opladen’ en herstellen van het lichaam na een periode van energieverbranden zijn de hersenen totaal afhankelijk van informatie.

Het is bij ons dus de hypothalamus die bepaalt of wij energie verbranden of dat we kiezen voor opladen. De hypothalamus doet dat uiteraard op basis van informatie, zintuiglijk zoals bijvoorbeeld uit het oog of oor, nu is het bijzondere dat deze waarneming op zich nog geen emotionele waarde heeft. Of je een kat of een tijger ziet maakt in emotie nogal wat uit maar in technische zin is de waarneming (afstand, kleur, vorm, bewegingsrichting, grootte) niet veel anders. Het emotionele aspect van deze waarneming ontstaat in ons lichaam, volgens de Portugees-Amerikaanse neuroloog Damasio, deze informatie moet dan natuurlijk ook naar de hypothalamus getransporteerd worden. Op basis van het werk van Porges en Damasio zijn in de afgelopen jaren binnen de embryonaal geïntegreerde osteopathie met name door pionierswerk van Frank de Bakker de informatieroutes naar de hypothalamus in kaart gebracht en zijn er behandeltechnieken ontwikkeld voor het weer vrijmaken van deze routes.

Belangrijk voor ons is dat we in gevaarlijke situaties door een prikkel van de hypothalamus klaar gemaakt worden voor een reactie. Dit gaat gepaard met het verbranden van energie, even belangrijk is het dat wanneer we daarna weer in een rustige omgeving zijn en er geen gevaar is de hypothalamus het parasympathische zenuwstelsel actief maakt en we weer kunnen opladen en repareren. Om dit te goed te kunnen is de informatie vanuit het lijf naar de hersenen nodig om deze beslissing te kunnen maken, wanneer de hypothalamus deze informatie niet kan ontvangen blijft hij makkelijk hangen in de verbrandingstoestand en is de kans op een totaal opbranden (burn out, burnout, opgebrand en behandeling) groot.

Burn out, burnout, opgebrand en behandeling. Ik heb de laatste jaren intensief de ontwikkelingen van deze embryonaal geïntegreerde osteopathie met betrekking tot het functioneren en behandelen van deze klachten gevolgd. Indien u meer informatie zou willen hebben kunt u bellen (023 7200 920/ 06 141 80 360) of een bericht sturen.