Kort lontje bij kinderenKort lontje bij kinderen. Sommige kinderen hebben een “kort lontje”, wat ouders dan meestal bedoelen is dat kinderen snel overstuur zijn. Als dingen anders moeten dan vooraf verteld of gepland raken deze kinderen uit hun doen en kunnen ze reageren met agressie. Maarten Heemskerk, van Osteopathie Haarlem, gebruikt kennis van de embryonale vorming om deze klacht oorzakelijk te behandelen.

Deze kinderen kunnen slecht met een veranderende situatie omgaan, ze hebben dan voor hun gevoel geen controle meer over de situatie en raken in paniek. Ze hebben moeite om te voelen wat er in anderen omgaat en kunnen daarom ook vaak op een sociaal onhandige manier reageren, dit maakt hen angstig voor onverwachte situaties waarop ze zich niet hebben kunnen voorbereiden.

Hoe ontstaan deze klachten? De neuroloog prof. Damasio heeft aangetoond dat emotie/gevoel ontstaat in het lichaam en niet in de hersenen. Deze emoties/gevoelens moeten naar de hersenen gestuurd worden om dit gewaar te worden. Bij de groep kinderen met het kort lontje is deze informatieroute zwak ontwikkeld, vaak omdat de zenuwbanen van deze route bij de bevalling onder grote druk hebben gestaan. Ze zien, horen en ruiken als ieder ander maar omdat de bijbehorende emotie niet bij de waarneming gevoegd wordt ‘voelen’ ze de emotie die bij zo’n  waarneming hoort niet goed en kunnen ze ook minder goed adequaat reageren. Dit weten die kinderen en vaak voelen ze zich dan ook onprettig in onbekende sociale situaties.

De informatievoorziening uit het lijf stimuleert de vaguskern. De zenuw die uit deze kern ontstaat zorgt er oa. voor dat de darm voedsel kan verteren. Dit betekent dat de darm, die  afhankelijk is van van prikkels van de n. vagus zwak blijft en dat deze kinderen weinig lusten, ze vinden dingen heel vaak snel stinken. Ze kunnen heel veel dingen niet goed verwerken met hun darm door de zwakke aansturing. Ze weten dit en blieven die zaken die ze niet verteren niet. Om hun vertering te proberen te verbeteren sabbelen deze kinderen vaak op hun mouw of op andere dingen om speeksel te genereren en zo de darm te activeren. Als de n. vagus krachtig doorkomt remt deze ook oudere zenuwstelsel-reflexen, zoals de flight/fight-reactie. Als deze remming minder krachtig is zullen deze kinderen in stress-situaties eerder met agressie of met weglopen reageren.

Met embryonaal geïntegreerde osteopathie is het mogelijk om de darm beter te laten functioneren en ook om de informatieroute van de romp naar de hersenen vrij te maken zodat deze kinderen beter kunnen gaan voelen en hun reactie beter kunnen afstemmen op de omgeving. Als u vragen heeft hierover kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.