Covid-19 richtlijnen voor behandeling Osteopathie Haarlem. Vanaf 11 mei is behandeling weer mogelijk bij Osteopathie Haarlem. Wel is het zo dat er richtlijnen zijn voor wie wel en niet behandeld mag worden. Hieronder volgen die richtlijnen, indien u vragen heeft kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.

Als u of iemand in uw gezin last heeft van de volgende symptomen kunt u niet behandeld worden:

(neus)verkoudheid, hoesten, kuchen of niezen, loopneus, keelpijn, verhoging (= tot 38 graden) of koorts, kortademigheid, hoofdpijn, branderige ogen, reuk- en/of smaakverlies, moeheid, je ziek  voelen en/of diarree. 

Ook als bij u of uw gezinsleden Covid-19-besmetting is aangetoond kunt u geen afspraak maken. Als u 18 jaar of ouder bent met een verstandelijke handicap woonachtig in een instelling of  in een verpleeghuis woont kunt u ook niet behandeld worden.

Als u in één van de volgende groepen valt wil ik u vragen contact op te nemen om te beoordelen of fysiek behandelen noodzakelijk is:

Ouderen ≥ 70 jaar

mensen ≥ 18 jaar* met:  

chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, die vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn

chronische hartaandoeningen, die vanwege de ernst onder behandeling van een cardioloog zijn 

diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties

ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie

verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten

 een onbehandelde hiv-infectie of een hiv-infectie 

ernstig leverlijden 

 morbide obesitas (BMI > 40)

Als u naar de praktijk komt voor een behandeling wilt u dan een grote handdoek, bij voorkeur een badhanddoek meenemen. Verder wil ik u vragen om zo kort mogelijk van te voren aan te komen in de praktijk, als u eerder bent wil ik u vragen om buiten te wachten tot de aanvangstijd van de behandeling. Bij binnenkomst in de praktijk wast u dan s.v.p. uw handen in het toilet en loopt u daarna door naar de wachtkamer en na de behandeling graag ook uw handen wassen.