Autisme, nieuwe inzichten bij osteopaat in Haarlem. Wat is nu autisme en hoe komt het tot stand? En nog belangrijker hoe is het te beïnvloeden? vragen waar lang geen duidelijk antwoord op gegeven leek te kunnen worden. Door de nieuwste neurologische inzichten te combineren met uitgebreide embryonale kennis is vanuit het Instituut Geïntegreerde Technieken een revolutionaire en veelbelovende theorie met behandeling ontwikkeld. Maarten Heemskerk, van osteopathie Haarlem, gebruikt deze kennis bij de behandeling van kinderen (en volwassenen) met autisme en autistiforme problematiek.

De Amerikaanse neuroloog Stephen W. Porges heeft na decennia van onderzoek de ‘polyvagal theory’ geformuleerd. Deze houdt in dat de nervus vagus, de hersenzenuw die oa. het verteringssysteem aanstuurt, niet bestaat uit één zenuw, maar onderdeel is van een complex van zenuwen die evolutionair tegelijk zijn ontstaan. Deze nieuwe zenuwen waren nodig bij de overgang van koudbloedige reptielen naar warmbloedige zoogdieren, die door hun leven in groepen veel meer interactie hebben en die door hun warmbloedigheid een veel diverser eetpatroon moesten hebben om hun temperatuur op peil te houden. Hij noemt dit complex het ‘ventrale vagus complex’, dit bestaat uit de N trigeminus (kaakklemmen), N facialis (aangezichtsmimiek), N glossopharyngeus (intonatie stem), de Nucleus ambigus als onderdeel van de N vagus (aansturing fijne vertering, hartreactie) en de N accesorius (het richten van het hoofd). Dit complex bevindt zich in de hersenstam. Hij stelt dat bij autisten deze ventrale vagus zwak is. Dat maakt duidelijk waarom de stem  van autisten meer monotoon is, ze minder gezichtsmimiek hebben, ze veel moeite hebben met het verteren van afwisselend eten en ze niet makkelijk mensen aankijken. Porges probeert dit Ventrale Vagus Complex te activeren door muziek te laten horen, dit werkt wel maar als de muziektherapie ophoudt verdwijnt het effect ook.

Vanuit het Instituut Geïntegreerde Technieken is n.a.v. de theorie van Porges nagedacht, 80 % van de vezels van de N vagus sturen informatie uit het lijf naar de hersenen. Deze zenuwen zijn in staat om het Ventrale Vagus Complex te bereiken en te activeren. Zij denken dat blokkaden van deze aanvoerende vagale informatie autistiform gedrag in de hand werkt. Onder de bezielende leiding van Frank de Bakker zijn deze informatieroutes en hun mogelijke blokkadeplaatsen beschreven. Ook zijn er technieken ontwikkeld om deze blokkades te verhelpen. Belangrijke oorzaak voor het ontstaan van deze blokkades is krachtige beknelling van de schedel tijdens de bevalling waarbij de schedelbasis beknelt en gecomprimeerd wordt. De zenuwen van het Ventrale Vagus Complex zijn nieuwe zenuwen met een myelineschede, die zijn heel gevoelig voor druk en trek en vallen dan snel uit en kunnen dan niet meer actief zijn. De samengedrukte schedelbasis zorgt dan voor deze druk/trek.

Als het Ventrale Vagus Complex ook geen informatie meer krijgt uit de buik door compressie van de aanvoerende vagusvezels dan kunnen we ook niet meer voelen, Prof dr. Antonio Damasio stelt dat ons gevoel ontstaat in de buik/romp en dat dit naar de hersenen wordt gestuurd en we er zo bewust van worden. Dit kan een plausibele verklaring zijn voor het feit dat mensen met autistiforme gedragingen zoveel moeite hebben om te voelen. Deze informatie komt bij hun niet op hersenniveau aan.

Met al deze kennis wordt het gedrag van kinderen en volwassenen met autisme een stuk begrijpelijker. Er is uiteraard nog veel meer te vertellen hierover. Ik heb in het laatste decennium intensief deze ontwikkelingen gevolgd en veel op nascholing geweest om de technieken die ontwikkeld zijn om  te behandelen met deze nieuwe kennis me eigen te maken. Als u meer wilt weten hierover of als u wilt weten of behandeling zinvol zou zijn voor uw kind met ADHD kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.