Burnout, burn out, opbranden, chronische stress en uitputting. Hoe behandelt osteopathie klachten van burnout, burn out, opbranden, Burnout, burn out, opbranden en chronische stresschronische stress en uitputting? Veel mensen hebben het gevoel de hele tijd opgejaagd te zijn, er zijn verschrikkelijk veel stresserende prikkels in onze huidige maatschappij. Maar niet iedereen krijgt een burnout, burn out. Waarom krijgt de één hierdoor wel een klachten en de ander niet? Vaak speelt een onvolledige informatievoorziening uit het lijf naar de hypothalamus een belangrijke rol hierin. Als wij in stressvolle situaties belanden moet onze hypothalamus ons lichaam klaarmaken om hier adequaat op te kunnen reageren. Bijvoorbeeld bloeddruk en hartslag gaan omhoog, de zenuwen en zintuigen worden meer gevoelig gemaakt, zodat we sneller kunnen reageren op eventueel gevaar. Als deze stressprikkel weg is moet de hypothalamus er weer voor zorgen dat deze aanpassingen stoppen en dat het lichaam weer in de uitruststand komt, zodat we weer energie kunnen opladen voor de volgende keer dat we energie moeten verbranden in stress. Dus tijdens stresssituaties zorgt de hypothalamus ervoor dat we energie kunnen verbranden om op gevaar te reageren en in rust zorgt die ervoor dat we deze verbruikte energie weer kunnen aanvullen. Als de informatie, waarop de hypothalamus besluit om in de actie- of ruststand te gaan, niet volledig aankomt, kan dit zorgen voor een constant opgejaagd gevoel, we blijven dan energie verbranden, ook in rust, dit is vaak een belangrijke reden voor het ontwikkelen van burnout, burn out, opbranden, chronische stress en uitputting.

De hypothalamus is in onze hersenen dus de kern die bepaalt of wij in de stress-stand moeten gaan of dat we kunnen ontspannen en gaan opladen. De hypothalamus doet dat op basis van informatie die hij krijgt uit het lichaam. Deze informatieve zenuwroutes heten HPA-aansturingsassen. Als de HPA-aansturingsassen de informatie uit de romp niet goed niet kunnen doorgeven aan de hypothalamus, kan deze na een prikkel, zoals bv. een hard geluid, niet besluiten dat stress niet nodig is en tot rust komen. In het voorbeeld van het harde geluid is er bv. te denken aan het geluid van een brekende tak, als je dit hoort is dat stress en reageert de hypothalamus. Als je gekeken hebt en gezien hebt dat er niks aan de hand is moet de hypothalamus weer in de oplaadstand gaan. Maar als deze informatie de hypothalamus niet bereikt dan zal de hypothalamus het lichaam in de alarmstand houden. In deze toestand blijven wij dan dus energie verbranden en kunnen we minder goed energie opladen. Burnout, burn out, opbranden, chronische stress en uitputting liggen dan op de lange termijn op de loer.

De afgelopen jaren is bij het instituut voor geïntegreerde technieken voor de osteopathie de anatomie van de aansturing van het stress-systeem bestudeerd en zijn er technieken ontwikkeld om dit systeem te testen en te behandelen. Als dit gebeurd is dan kan begonnen worden met het opladen van energie en zorgt dit er ook voor dat er op rustmomenten energie opgeladen kan worden. Dit geeft het herstel van de burnout, burn out, opbranden, chronische stress en uitputting meestal een enorme impuls.

Als u vragen heeft hierover kunt u met Maarten Heemskerk bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.