allergie

Glutenintolerantie, wat is het en hoe behandelt Osteopathie?

Glutenintolerantie, wat is het en hoe behandelt Osteopathie? Wat kan osteopathie doen bij glutenintolerantie? Gluten is een eiwit dat in granen zoals gewone tarwe, durum, gerst, rogge en spelt zit. Wanneer in de darm het verteren van eiwit niet goed gaat kan er een overgevoeligheid ontstaan, die zich oa. uit in krampen en pijn in de buik.

Glutenintolerantie, wat is het en hoe behandelt Osteopathie?

Verteren in de darm is eigenlijk niks anders dan het zo klein maken dat het de darmwand door kan en zo in de bloedbaan opgenomen worden kan. De vertering (van oa. eiwit) is vooral afhankelijk van de alvleesklier, de pancreas. Deze maakt verteringsenzymen die er voor zorgen dat lange ketens koolhydraten, vetten en eiwitten in enkelvoudige suikers, – vetten (vetzuren) en -eiwitten (aminozuren) gesplitst worden.  Deze enkelvoudige stoffen kunnen door de darmwand heen en komen zo in de bloedbaan zodat ons lijf ze kan gebruiken. Naast verteringsenzymen maakt de alvleesklier ook koolzuursap, een base om het zuur dat door de maag geproduceerd wordt te neutraliseren. Dit is heel belangrijk, de enzymen van de alvleesklier werken namelijk alleen bij een pH (zuurgraad) van ongeveer 7. Als de pancreas te weinig koolzuursap maakt blijft de maaginhoud te zuur en werken de verteringsenzymen niet en kan voedsel ook niet gesplitst worden.

De alvleesklier kan koolzuursap en enzymen maken door de aansturing van de n. vagus. Deze zenuw moet een vrij verloop hebben van zijn begin, in de schedel, tot aan de alvleesklier. De basisgrondstof voor het maken van verteringsenzymen zijn aminozuren (enkelvoudige eiwitten). M.a.w. als de vertering in de darm slecht is worden er te weinig eiwitten gesplitst en heeft de alvleesklier dus ook te weinig grondstof en maakt te weinig enzymen. Als de alvleesklier te weinig enzymen maakt zal hij ook minder koolzuursap maken. Hierdoor wordt het milieu in de darm te zuur en werken de enzymen minder goed. Hierdoor blijft de vertering slecht, dit is een vicieuze cirkel. Ook zorgt dit ervoor dat de darmslijmlaag minder dik wordt, het te zuur milieu etst de slijmlaag weg. Dit betekent dan weer dat de darmwand doorlaatbaar wordt voor grotere moleculen en zo kunnen dan ook grotere eiwitketens binnenkomen in de darmcellen.

Door een slechte vertering blijven er in de darm grotere eiwitketens aanwezig die door het dunnere slijmvlies in de darmcellen komen. Dit zorgt voor ontstekingsreacties in deze darmcellen. Dit kan leiden tot pijn en krampen in de buik. Voordeel van dit proces is wel dat er door de ontsteking in de darmcel eiwit in aminozuren gesplitst wordt. Dit kan dan gebruikt worden door de pancreas voor het maken van verteringsenzymen.

Wat we vaak zien is dat mensen het eten van eiwitten gaan beperken, ze eten bv. gfeen gluten meer. Op de korte termijn geeft dit verbetering. Immers de ontstekingen in de darmwand verminderen, maar het betekent ook dat hierdoor nog minder aminozuur opgenomen wordt en de alvleesklier zal nog minder goed gaan werken. Na verloop van tijd is het gevolg dat eiwit nog slechter verteerd kan worden en dat mensen meer intoleranties voor andere eiwitten gaan ontwikkelen.

Het is dus belangrijk om het eten van vooral makkelijk verteerbaar eiwit aan te bevelen. Daarnaast moet de n. vagus bij blokkade worden vrijgemaakt en zullen osteopathische technieken worden ingezet om de pancreas in zijn functie te helpen.

Glutenintolerantie, wat is het en hoe behandelt Osteopathie? Als u wilt weten of osteopathie kan helpen bij uw darmproblemen, intoleranties of andere darmproblemen kunt u u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.

Eczeem, astma, hooikoorts en allergie, osteopathie kan helpen

Eczeem, astma, hooikoorts en allergie, osteopathie kan helpen. De meest voorkomende vorm van eczeem is atopisch of constitutioneel eczeem. Hiervan is bekend dat patiënten ook vaak last hebben van astma, hooikoorts en allergieën. Maarten Heemskerk, osteopaat van Osteopathie Haarlem, gebruikt embryonale kennis om eczeem, astma en allergie, osteopathie kan helpen oorzakelijk te behandelen.Eczeem, astma, hooikoorts en allergie, osteopathie kan helpen

Hoe kijkt osteopathie naar eczeem, astma, hooikoorts en allergie? De slijmvliezen van de luchtwegen en de darmen en ook van de holtes in het aangezicht zijn van origine één stuk ongedeeld weefsel. Tijdens onze ontwikkeling in de baarmoeder wordt dit weefsel verdeeld in darmslijmvlies, bekleding van de luchtwegen en de binnenkant van de aangezichtsholtes. Van deze delen neemt het darmslijmvlies het grootste deel voor zijn rekening. Als er irritatie ontstaat van het darmslijmvlies worden ook de andere delen erg gevoelig voor ontstekingen vanwege hun gezamenlijke oorsprong. Dit kan een factor zijn bij het ontstaan van astma, hooikoorts en allergieën.

Het slijmvlies van de darm, en dan mn. van de dunne darm is erg gevoelig voor zuurgraadveranderingen. Als de inhoud van de dunnen darm te zuur is irriteert dit de slijmvliezen hiervan en kan het deze zelf wegbranden. Zodat er gaten in de slijmlaag komen. De normale pH (zuurgraad) in de dunne darm is ongeveer 7, dit betekent een bijna neutrale zuurgraad. In de maag is het milieu, zeker na eten heel erg zuur. Deze kan wel een pH van 2 bereiken. Tussen de maag en de dunne darm zit alleen het duodenum (twaalfvingerige darm).

Tijdens de passage van het voedsel door het duodenum moet de darminhoud dus minder zuur worden, dit doet het lijf door o.i.v. hormonen o.a. secretine koolzuursap te produceren in de alvleesklier, de alvleesklier produceert naast dit sap ook verteringsenzymen. Die spuit dat in het duodenum, dit koolzuursap is een base die zuur neutraliseert. Hierdoor wordt de zuurgraad ongeveer 7 en kan de vertering in de dunne darm optimaal zijn en wordt het slijmvlies niet aangetast. Ook voor de verteringsenzymen is deze pH van 7 belangrijk. Deze enzymen zijn onmisbaar om het voedsel, eiwitten, vetten en koolhydraten af te breken in enkelvoudige moleculen die door de darmwand kunnen en zo in de bloedbaan kunnen komen. Als de alvleesklier dus niet goed werkt wordt het slijmvlies van de dunne darm dus aangetast en is de vertering slecht. Vaak betekent dit dat oa eiwit slecht afgebroken wordt. Als er dan te grote eiwittstukken, die niet volledig zijn verteerd, de darmcel in kunnen omdat de slijmlaag aangetast is reageert de darmcel met een ontstekingsreactie in de cel om het te grote eiwit dat het lijf niet herkent aan te vallen. Dit gaat gepaard met veel pijn in de buik. Ook zorgt een ontstekingsproces voor veel afvalproductie. Deze afvalstoffen moeten door de lever en de nieren het lichaam uitgewerkt worden. Ook via de huid raakt het lichaam afvalstoffen kwijt. Wanneer er een vergroot aanbod is van afvalstoffen bv. door een slechte darmfunctie met meer ontstekingsactiviteit en de afvoerkanalen van lever en nier functioneren ook minder optimaal kan de huid het overschot aan afval te verwerken krijgen. Dit lijkt een belangrijke factor bij het ontstaan van eczeem te zijn.

Vanuit de osteopathie is het in deze gevallen heel belangrijk om de alvleesklier weer krachtig te laten functioneren oa. door te zorgen dat de bezenuwing van dit orgaan weer optimaal is en door voedingsadviezen. Ook is het optimaliseren van de lever- en nierdynamiek erg belangrijk, deze organen kunnen bij een betere verwerking van afvalstoffen de huid enorm ontlasten.

Eczeem, astma, hooikoorts en allergie. Met embryonaal geïntegreerde osteopathie is dit goed en efficiënt te behandelen. Als u meer wilt weten hierover of als u wilt weten of behandeling zinvol zou zijn voor u of uw kind kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.

Lactose-intolerantie, voedselintoleranties

Lactose-intolerantie, voedselintoleranties

Lactose-intolerantie en voedselintoleranties. Voedselintoleranties en allergische reacties op voedsel zijn erg vervelend en hebben een enorme impact op het sociale leven, eten is immers bij uitstek een sociaal gebeuren. Wat kan osteopathie doen bij het behandelen van deze ongewenste reacties op eten. Maarten Heemskerk, van Osteopathie Haarlem, gebruikt kennis van de embryonale vorming om deze klachten oorzakelijk te behandelen.

Wat heel belangrijk is bij lactose-intolerantie en voedselintoleranties is de dikte van de slijmvlieslaag van de dunne darm, deze zorgt voor de bescherming van de darmwand. Deze darmwand speelt een heel belangrijke rol in het doorlaten van stoffen naar de bloedbaan. Voor de dikte van de slijmlaag is de functie van de alvleesklier erg belangrijk, eten komt in de maag en wordt daar o.a. vermengd met maagzuur, dit mengsel komt vervolgens in de twaalfvingerige darm waar de sappen die de alvleesklier maakt erbij gevoegd worden. De alvleesklier produceert ook enzymen. Deze enzymen zorgen ervoor dat het voedsel snel verteerd wordt. Zonder deze enzymen zou het verteren (zo klein maken dat voedsel door de darmwand kan) van voedsel zo lang duren dat het voedsel verrot is voor we het kunnen opnemen. De alvleesklier maakt ook koolzuursap, dit sap zorgt dat de zuurgraad in de darm minder zuur wordt.

De enzymen, lactase (melkeiwit), lipase (vet) en amylase (zetmeel) zorgen voor het in enkelvoudige moleculen hakken van grote ketens, die enkelvoudige moleculen kunnen door de darmwand heen. Voor een optimale functie van de enzymen is een licht basisch milieu vereist, in de maag is er een heel zuur milieu, door het koolzuursap van de alvleesklier wordt de darminhoud minder zuur zodat de enzymen het voedsel kunnen verteren. Dit is één van de redenen voor het ontstaan van lactose-intolerantie en voedselintoleranties. Als de alvleesklier niet goed werkt zijn er dus minder verteringsenzymen maar ook is er dan een te zuur milieu in de dunne darm wat naast de slechte vertering ook nog eens zorgt voor een aantasten van de beschermende slijmvlieslaag. Die wordt dan dunner en kan de darmwand minder goed beschermen.

Bij voedselintoleranties is de functie van de alvleesklier dus ontzettend belangrijk, de alvleesklier ontstaat uit de twaalfvingerige darm en wordt ontwikkeld door de embryonale dynamiek van de darm. Bij problemen van voedselvertering is een goede beweeglijkheid van de vormende structuren voor de alvleesklier dus heel belangrijk, dit zal bij de behandeling met osteopathie zeker onderzocht en eventueel behandeld worden. De basisgrondstof voor het maken van verteringsenzymen zijn aminozuren, enkelvoudige eiwitten, deze moeten dus in het lijf aanwezig zijn om genoeg enzymen te kunnen maken voor de vertering. Vaak is dit bij mensen die een slechte vertering hebben niet het geval, ze kunnen dan in een vicieuze cirkel blijven hangen, in deze gevallen kan het aanvullen met aminozuren tijdelijk nodig zijn.

De alvleesklier kan alleen functioneren als hij via het autonome zenuwstelsel aangestuurd wordt. Voor de alvleesklier betekent dit dat de n. vagus zijn prikkels naar de alvleesklier moet kunnen brengen. Is er een blokkade van deze n. vagus dan is de alvleesklierfunctie verminderd. De n. vagus ontstaat in de hersenstam, in de schedel, de zenuw komt door de schedelbasis naar beneden om dan in de wand van de slokdarm met de slokdarm naar de buik te lopen en dan takken af te geven aan oa. de alvleesklier. Als er mechanische blokkades zijn op deze route door bv. doorgemaakte longproblemen, keelontstekingen, zuurbranden etc. is de aansturing van de alvleesklier slecht en dus ook de mogelijkheid om voedsel te verteren. Ook de route van de n. vagus zal bij de behandeling van voedselintoleranties met osteopathie aandacht krijgen.

Met embryonaal geïntegreerde osteopathie is het mogelijk om de oorzaken van voedselintoleranties te behandelen. Als u vragen heeft hierover kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.