Klachten- en Geschillenregeling Osteopathie.
Met ingang van 1 januari 2017 valt de geregistreerde osteopaat onder de nieuwe Klachten- en Geschillenregeling Osteopathie. De Wkkgz geeft de geregistreerde osteopaat, als zorgverlener de plicht om klachten zorgvuldig te behandelen. Tevens moet de geregistreerde osteopaat kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan patiënten aanbieden en aangesloten zijn bij een door VWS erkende geschilleninstantie.
Door de NRO registratie is de geregistreerde osteopaat aangesloten bij de NRO Klachtenregeling (en klachtenfunctionaris) en de Geschillencommissie Osteopathie. Deze Geschillencommissie Osteopathie is erkend door VWS.