ADHD en behandeling met osteopathie, hoe kijkt osteopathie naar ADHD? Vroeger werd ervan uitgegaan dat kinderen met ADHD een MBD (minimal brain damage) hadden, dit heeft men niet kunnen vaststellen. Nu is duidelijk geworden dat bij ADHD’ers de schedel significant kleiner is: “Hersenscans laten diverse veranderingen in structuur en functie van de hersenen van ADHD-patiënten zien. De meest gerepliceerde afwijkingen zijn kleinere afmetingen van onderdelen van de frontale cortexcerebellum en subcorticale gebieden, waardoor de hersenen in totaal 3 tot 5 procent kleiner zijn.” (Wikipedia). Binnen de embryonaal geïntegreerde osteopathie gaat men ervan uit dat dit te maken heeft met een groeiachterstand, oftewel een uitrijpingsbeperking, van de hersenen. Het gedrag van deze kinderen moet dan ook in het licht gezien worden van deze groeiachterstand van de hersenen. Maarten Heemskerk, van osteopathie Haarlem, gebruikt kennis van de embryonale vorming bij de behandeling van ADHD en behandeling met osteopathie.

Hoe komt nu de groei van onze hersenen tot stand? Als we dit weten kunnen we wellicht beter snappen waarom kinderen met kleinere hersenen neigen naar ADHD-gedrag. De ontwikkeling van het zenuwstelsel komt vooral op gang door de daling van het hart, de hartdaling is een embryonaal proces dat start in de derde week na de bevruchting. Deze hartdaling zet uiteraard door in onze ontwikkeling na de geboorte, dit betekent dat het gebruiken van het hart door veel en intensief te bewegen dus een groeiprikkel genereert voor het hart.

Verder is het zo dat de groei in de hersenen zelf tot stand komt door drukverhoging in de ventrikels, hierdoor wordt de wand van de ventrikel onder spanning gezet en dit genereert hersengroei. De druk in de ventrikels komt van de hersenvloeistof (liquor cerebrospinalis), de productie van liquor vindt plaats in knopen (plexi choroideï) in de wanden van de ventrikels. Als de hersenen moeten groeien is het dus handig om de afvoer van de liquor te blokkeren, op deze manier vergroot de druk in de ventrikels. Dit gebeurt ook door middel van het doen zwellen van zwellichamen die door hun zwellen de uitgangen van de ventrikels afsluiten. Deze zwelling kan plaatsvinden door het opnemen van bloed, dit betekent dat dit bloed niet naar andere hersendelen kan gaan, deze zullen hierdoor minder goed kunnen functioneren. De plek van het zwellichaam geeft daardoor een vermindering van activiteit van verschillende hersengebieden. Bij ADHD is dat in drie specifieke hersengebieden, de préfrontale schors, cortex cinguli anterior en de rechter bovenste auditieve cortex. Dit zijn gebieden die belangrijk zijn voor de volgordebepaling, het focussen op één punt/taak en het integreren van verschillende taken. Dit zijn dingen waar ADHD’ers het moeilijk mee hebben.

Extra groeimomentum wordt geleverd doordat de liquor aan de buitenkant van de hersenen wordt weggezogen door het lymfesysteem, door dit mechanisme wordt er een vacuüm rondom de hersenen gezogen en wordt er aan de hersenen gezogen om hun groei extra te bevorderen. Het is bekend dat de beste stimulans voor het lymfepompsysteem bewegen is. Hoe meer we bewegen hoe actiever de lymfepomp wordt en hoe meer vacuüm rondom de hersenen er is en hoe meer groei de hersenen zullen kunnen doormaken.

Wilt u dit in een iets meer visuele vorm terugzien, kunt u op de volgende link klikken.

Door deze twee oorzaken, hart ontwikkeling en lymfepompstimulering, is het makkelijk om te begrijpen waar de ongecontroleerde bewegingsdrang bij deze groep kinderen vandaan komt. Ze lossen dus in feite hun eigen probleem op. Als u wilt weten of embryonaal geïntegreerde osteopathie kan helpen bij ADHD, van uzelf of van uw kind, kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.
.