Slecht slapen bij kinderen. Maarten Heemskerk, osteopathie Haarlem, gebruikt kennis van de embryonale vorming bij de behandeling van slecht slapen bij kinderen.

Slecht slapen bij kinderen

Wat is nu de reden voor dit slecht slapen bij kinderen? Vaak vindt dit zijn oorsprong in de minder goede uitrijping/groei van het longsysteem, als dit systeem minder goed en krachtig ontwikkelt is de trachea (luchtpijp) van deze kinderen minder wijd. Daardoor hebben ze het constant enigszins benauwd, bij deze groep kinderen komt astma of bronchitis dan ook vaker voor, ze zijn gevoelig op de luchtwegen. Om deze benauwdheid op te heffen moeten deze kinderen alert blijven. Op deze manier activeren ze het orthosympathische zenuwstelsel (dat is actief als we alert zijn), als dit gebeurt zal automatisch de luchtpijp verwijden maar zullen ze ook wakker worden. Als ze in rust komen vernauwt de luchtpijp en worden ze gedwongen het orthosympathische systeem weer actief te maken en worden ze weer wakker.

De minder goede uitrijping van het longsysteem gaat vaak samen met makkelijk verslikken/tong veel naar buiten steken, nogal eens is de mondmotoriek niet optimaal en gaan deze kinderen daarvoor ook naar de logopedie.

Met embryonaal geïntegreerde osteopathie is dit goed en snel te beïnvloeden. Als u meer wilt weten hierover of als u wilt weten of behandeling zinvol zou zijn voor u of uw baby kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een berichtzca545d5zca545d5
sturen.