Nieuws

Slijmbeursontsteking in de schouder

Slijmbeursontsteking in de schouder, dit geeft veel pijn in de schouder. Soms al jaren af en aan of chronisch, vaak is dan ook is doorslapen lastig omdat lang liggen op de pijnlijke schouder niet lang volgehouden kan worden. Vaak hebben ze al een lang medisch traject achter de rug, van de huisarts naar fysiotherapie en als dat niet helpt naar de orthopeed. Maarten Heemskerk, van Osteopathie Haarlem, gebruikt kennis van de embryonale vorming om slijmbeursontsteking in de schouder oorzakelijk te behandelen.

Pijn in een gewricht ontstaat als die niet juist biomechanisch kan bewegen. Vergelijk het met een deur met schanieren, als de deur goed afgehangen is kan de deur moeiteloos honderdduizenden keren open- en dichtgedaan worden zonder dat de schanieren beschadigen. Wanneer de deur niet goed is afgehangen en scheef hangt zorgt dit ervoor dat zelfs bij “normaal” deurgebruik de scharnieren snel kapot zullen gaan. Dit is in de schouder niet anders, als de verschillende onderdelen van de schoudergordel  sleutelbeen, schouderblad, bovenarm) niet helemaal vrij kunnen bewegen zal de schouder snel kapot gaan en zal er een ontsteking in de schouder ontstaan. In de vorm van bv. een slijmbeursontsteking of een peesontsteking, meestal begint het met pijn bij bewegen of erna.

Slijmbeursontsteking in de schouder

Wat kan osteopathie nu toevoegen aan de behandelingen die al bestaan? De klacht uit zich in deze gevallen in het bindweefsel (slijmbeurs maar kan ook in spier, kapsel en pees ontstekingen geven). Om te begrijpen hoe een schouder functioneert is het handig om iets over het ontstaan van dit gewricht te vertellen. In de evolutie is het ontstaan van de armen gekoppeld aan het ontstaan van de longen. Vissen hebben geen armen maar alleen vinnen, de armen beginnen zich te ontwikkelen bij amfibieën. De longen ontwikkelen zich weer uit de darm. Simpel gezegd betekent dit dat onze schoudergordel en arm gemaakt zijn door de bewegingen die de darm in onze ontwikkeling maakt. Door deze manier van ontwikkelen is de functie van de schouder dus afhankelijk van de beweeglijkheid van het verteringssysteem en de longen.

Met embryonaal geïntegreerde osteopathie is het mogelijk om een slijmbeursontsteking in de schouder oorzakelijk te behandelen. Als u vragen heeft hierover kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.

Nek -, schouder – en armpijn, goed te behandelen met osteopathie

Nek -, schouder – en armpijn, goed te behandelen met osteopathie. Hoe kijkt osteopathie naar deze pijnklachten? En belangrijker, hoe kan dit behandeld worden? Maarten Heemskerk, van Osteopathie Haarlem, gebruikt kennis van de embryonale vorming om dit oorzakelijk te behandelen.

Om goed te snappen hoe pijn in de nek -, schouder – en armpijn ontstaan is het praktisch om het ontstaansproces van de nek, schouder en arm goed te bestuderen. Evolutionair kon pas het hoofd gedraaid en omhoogbewogen worden toen er longen ontstonden. Vissen hebben wel een wervelkolom in de nek maar ze hebben geen longen en kunnen daarom ook niet draaien met hun kop en die ook niet bewegen ten opzichte van hun romp. De groei van de longen is gaat ook samen met het ontstaan van de schoudergordel, die is weer het begin van de arm. Dus door de vorming van de longen kunnen we het hoofd bewegen tov de romp en hebben we ook armen.Nek -, schouder - en armpijn, goed te behandelen met osteopathie

Omdat de pijn ontstaat als de nek, schouder en arm niet goed meer kunnen bewegen, is het heel logisch om de processen die hebben geleid tot het ontstaan van deze structuren te onderzoeken en als die vastzitten te behandelen.

Het ontstaan van de long, uit de darm, is verantwoordelijk voor de beweeglijkheid van het hoofd tov de romp en de arm. Bij de behandeling van pijn in de nek -, schouder – en armpijn, goed te behandelen met osteopathie is de behandeling van de longen heel belangrijk. Omdat de longen door de ontwikkeling van het hart uit de darm worden getrokken/gezogen is bij de osteopathische behandeling van pijn in de nek, schouderpijn en armpijn ook de beweeglijkheid van het hart belangrijk. De daling van het hart wordt veroorzaakt door bewegingen die ontstaan in de darm. Meestal moet hier dan ook behandeld worden om de klachten effectief te verhelpen. Het zal duidelijk zijn dat de osteopathische behandeling van pijn in de nek, schouderpijn en armpijn voor iedereen die met deze klachten tobt vaak net weer even anders is.

Met embryonaal geïntegreerde osteopathie is het mogelijk om de oorzaken van nek -, schouder – en armpijn te behandelen. Als u vragen heeft hierover kunt u Maarten Heemskerk bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.

Voorkeurshouding hoofdje baby, osteopathie helpt!

Voorkeurshouding hoofdje baby, osteopathie helpt! Soms heeft een baby na de geboorte een voorkeurshouding. Hoe ontstaat dit nu? Vaak wordt gedacht aan een mechanische oorzaak, lang is ook geprobeerd te corrigeren met helmpjes. De embryonaal geïntegreerde osteopathie ziet naast de mechanische oorzaak in de schedel zelf, ook sleutelbeenfixaties als reden voor het ontstaan van voorkeurshoudingen bij baby’s. Maarten Heemskerk, van osteopathie Haarlem, gebruikt deze kennis bij het oplossen van een voorkeurshouding hoofdje baby, osteopathie helpt!baby-21249__340

Iedereen snapt dat wanneer de bevalling gecompliceerd is en er een vacuum extractor nodig is of als er lang over gedaan wordt en het hoofdje lang klem zit, de schedel daardoor van vorm veranderd. De gewrichtsvlakken van de schedel die contact maken met de atlas (de eerste nekwervel) zijn een onderdeel van de schedel en veranderen dus ook mee van vorm als de schedel, door een zware bevalling, van vorm veranderd. Hierdoor kan het gebeuren dat de schedel niet goed naar rechts of links te bewegen is en er een voorkeurshouding ontstaat.

Een andere reden voor het ontstaan van een voorkeurshouding is als bij de bevalling een sleutelbeen van de baby klem komt te zitten of onder druk komt te staan. Dit gebeurt nogal eens. Met name het rechtersleutelbeen ondergaat veel druk en trek. Dit doordat het merendeel van de baby’s geboren wordt met de rug naar de linkerzijde van de moeder. Hierdoor krijgt het rechtersleutelbeen bij de spildraai veel meer druk en trek te verduren. Het bloedvat dat de grote hersenen van bloed voorziet en dus ook verantwoordelijk is voor de groei van de hersenen heet de carotis arterie. Dit bloedvat loopt aan de binnenkant van de sleutelbenen in de hals omhoog naar de grote hersenen. Als het sleutelbeen vast zit heeft dit invloed op de diameter van dit bloedvat en wordt de hersenhelft aan de kant van de bloccade minder ‘opgepompt’. Dit betekent dat deze hersenhelft kleiner zal zijn en zo ontstaat een afplatting van de schedel aan één zijde. Dit noemt men plagiocephalie. Deze blokkade van het sleutelbeen is met osteopathie eenvoudig op te lossen en daarna verdwijnt de afplatting / voorkeurshouding snel.

Als u meer wilt weten hierover of als u wilt weten of behandeling zinvol zou zijn voor uw kind, kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.

Dyslectie of dyslexie, osteopathie kan helpen

Dyslectie of dyslexie, osteopathie kan helpen. Er is veel te doen over dyslectie cq. dyslexie, een groot aantal mensen houdt zich bezig met de diagnosestelling en behandeling ervan. De embryonaal geïntegreerde osteopathie heeft de afgelopen jaren veel kennis verzameld over dyslectie / dyslexie. De samenhang tussen het kunnen gaan lezen en de ontwikkeling van de hersenen zijn uitgebreid bestudeerd. Maarten Heemskerk, van Osteopathie Haarlem, gebruikt deze kennis om dyslexie / dyslectie te behandelen.retro-soort-vintage-lettertype_23-2147493229

Onze hersenen groeien uit vier hersenblaasjes, om tot lezen te kunnen komen hebben we een groot aantal functies nodig uit alle 4 de hersenblaasjes. De ontwikkeling van de hersenen gaat uiteraard samen met de groei van de rest van het lichaam, de hersenen groeien door de ontwikkeling van het hart. Dit betekent dat ook na de geboorte het gebruiken en trainen van het hart zorgt voor extra groei van de hersenen. Dit betekent dat bewegen en sporten voor ons allemaal maar voor het opgroeiende kind in het bijzonder enorm belangrijk is. De ontwikkeling van het hart wordt weer in gang gezet door de bewegingen die de darm maakt. Het beoordelen en behandelen van deze ‘ontstaansbewegingen’ zijn een belangrijk onderdeel van de embryonaal geïntegreerde osteopathische behandeling van dyslexie.  De motor van de groei van de hersenen, het verteringssysteem en het hart moeten krachtig zijn. Als dit niet zo is moet hier eerst in de behandeling aan gegeven worden. Als dit goed is zal het ook veel meer zin hebben om gerichte dyslexietraining te doen.

Daarna moet het centrale zenuwstelsel (ruggenmerg en hersenen) beoordeelt worden. Dit ontwikkelt zich van beneden naar boven van bekken naar de schedel. Het bekken moet dus vrij zijn. Als er bv. bij de bevalling op de buik van de moeder gedrukt is kan het bekken daardoor minder soepel worden en dit kan de doorgroei van het zenuwstelsel dus beperken. Ook hier zal de behandeling indien nodig aandacht aan besteden.

Pas als deze aspecten optimaal zijn zal er ook aandacht voor de schedel moeten zijn. De schedel wordt gevormd door de groei van de hersenblaasjes. Onze schedel is dus een plattegrond van de verschillende hersendelen. Op deze manier is ieder deel van de schedel te verbinden met een specifiek hersenblaasje. Ook de functie van dit hersenblaasje is dan te linken aan dit deel van de schedel. Om te kunnen lezen hebben we functies nodig uit alle vier de hersenblaasjes. Uit het eerste hersenblaasje het evenwichtsorgaan om onze ogen goed te kunnen bewegen. Het tweede hersenblaasje bevat het tectum. Deze kern zorgt ervoor dat klank en beeld aan elkaar geplakt worden. Dit is essentieel voor het lezen. Dit is immers de vertaling van een visuele beeld (een letter of een woord) in een klank. De ogen, ook niet onbelangrijk voor het lezen, ontwikkelen zich uit het derde hersenblaasje. Uit het vierde hersenblaasje (secondair procencephalon) groeien de grote hersenen met daarin gebieden die belangrijk zijn voor taalbegrip en verwerking. Wanneer een schedel bij de bevalling veel druk heeft ondergaan of lang klem gezeten heeft is de kans groter op beperkingen in de groei van de bijbehorende hersenblaasjes. Dit kan ervoor zorgen dat de kalenderleeftijd van een kind en de ontwikkelingsleeftijd van het zenuwstelsel niet synchroon hoeven te lopen. Een kind kan 6 jaar oud zijn maar zijn zenuwstelsel kan achterlopen en bv. nog 4 1/2 jaar zijn. Iedereen zal begrijpen dat dit kind moeite zal hebben met lezen en überhaupt met het zich gedragen als 6-jarige.

Ik heb de afgelopen 10 jaar zeer intensief de relaties van de verschillende hersendelen met de schedel en de rest van het lichaam bestudeerd en me ook verdiept in de behandelmogelijkheden omdat mijn eigen zoon dyslectisch was en ik wilde begrijpen waar hij mee worstelde en of ik iets voor hem kon doen. Hij heeft zijn middelbare school inmiddels met succes afgerond en is gaan studeren, lezen is voor hem geen probleem meer.

Als u meer wilt weten hierover of als u wilt weten of behandeling zinvol zou zijn voor uzelf of uw kind, kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.

Pijn in de schouders, bij de schouderbladen en nek

Pijn in de schouders, bij de schouderbladen en nek komt vaak voor. Veel mensen hebben hier last van ondanks behandeling. Hoe kijkt osteopathie naar deze klacht? Maarten Heemskerk, Osteopathie Haarlem, gebruikt embryonaal geïntegreerde osteopathische kennis bij de behandeling van pijn in de schouders, bij de schouderbladen en nek

Pijn in de schouders, bij de schouderbladen en nek

Pijn in de schouders, bij de schouderbladen en nek, hoe komt dit tot stand? Er zijn veel mogelijkheden, het ispraktisch om eerst duidelijk uit te leggen hoe de schoudergordel/schouderbladen gemaakt wordt. Schoudergordels/schouderbladen ontstaan op het moment dat de longen ontstaan uit de voordarm. Dit is een evolutionair gegeven, dieren zonder longen hebben geen armen. Maar ook bij ons  begint de arm te groeien door de ontwikkeling van de longen, dit vindt uiteraard plaats in de baarmoeder. Ook is de ontwikkeling van de longen belangrijk voor het ontstaan van de nek, dit betekent dat de kop loskomt van de romp en er een nek ontstaat, zodat de kop ook bewogen kan wordent.o.v van de romp. Bij vissen zit de kop nog vast op de romp en gaat bij bewegen van de kop de romp ook automatisch mee.

 

Dit betekent dat de longen altijd een relatie zullen blijven houden met de functie van de schouderbladen/schoudergordel en ook de functie van de nek is hier van afhankelijk. Als de longen door ontstekingen of infecties vaster komen te zitten zal dit er voor zorgen dat schouder en arm en ook de nek minder mobiel zijn. Nu is het interessant om eens te kijken wat er in het embryo voor zorgt dat de longen ontstaan, de kracht die nodig is om de longen uit de slokdarm te trekken wordt ontstaat door de beweging die het hart maakt in deze fase. Het hart wordt naar beneden getrokken in het embryo door de aanleg van bloedvaten. Het is de beweging van het hart aan de voorzijde van de slokdarm die ervoor zorgt dat de longen uit de slokdarm getrokken worden. Dit verklaart ook gelijk de relatie die hart en longen met elkaar hebben. Aangezien de longen uit de slokdarm ontstaan is er natuurlijk ook een relatie tussen pijn in de schouders, bij de schouderbladen en nek en de slokdarm. Dit betekent dat processen als zuurbranden of opboeren, die door de mechanische etsende invloed van het zuur sap of gas op de slokdarm, gelijk invloed hebben op de bewegen van de slokdarm en dus de functie van deze hele regio.

Het aantal mogelijke oorzaken van pijn in de schouders, bij de schouderbladen en nek wordt nog veel groter als de blik wordt uitgebreid met de processen die verantwoordelijk zijn voor de aanleg van de bloedvaten die ervoor zorgen dat het hart daalt. Deze bloedvaten ontstaan embryonaal door de eerste bewegingen van het zich ontwikkelende darmsysteem, dit betekent dat fixaties in de buik verantwoordelijk kunnen zijn en vaak ook medeverantwoordelijk zijn voor pijn in de schouders, bij de schouderbladen en nek.

Met al deze kennis wordt het het verklaren van pijn in de schouders, bij de schouderbladen en nek een stuk moeilijker. Vaak volstaat het niet om de overbelasting die de pijn provoceert verantwoordelijk te houden. Als de regio goed functioneert moet die dan normaal snel herstellen, als de klacht blijft bestaan kan één van de bovenstaande relaties daar een rol in spelen. Er is uiteraard nog veel meer te vertellen hierover. Als u meer wilt weten hierover of als u wilt weten of behandeling zinvol zou zijn voor uw pijn tussen de schouderbladen, nek en de hoge rug kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.

Baby gaat niet kruipen, waarom?

Baby gaat niet kruipen, waarom? Waarom komen sommige baby’s er niet toe te gaan kruipen? Vaak gaan ze in plaats daarvan billenschuiven of blijven ze tijgeren zonder de benen te gebruiken? Dit is jammer, want het kruipen is een belangrijke ontwikkelingsstap voor baby’s. Door te kruipen maken ze de doorbloeding naar de hersenen vrij. Zo creëen ze een belangrijke voorwaarde voor hersengroei. Meestal speelt een niet goed mobiele schedelbasis een belangrijke factor bij het niet tot kruipen komen. Maarten Heemskerk, van osteopathie Haarlem, gebruikt kennis van de embryonale vorming bij het oplossen van Baby gaat niet kruipen, waarom?

Baby gaat niet kruipen, waarom?

Om te kunnen kruipen moet een baby eerst de schedel kunnen bewegen op de atlas (de eerste nekwervel). De schedel moet naar voren kunnen glijden op de atlas, het hoofd moet naar boven kunnen bewegen. Als dit niet goed gaat vinden baby’s het erg vervelend om op de buik te liggen. Ze beginnen dan meteen te huilen. Want om te kunnen zien waar je naar toe gaat moet je je hoofd kunnen optillen, om dit mogelijk te maken moet er een beweging naar voren van de schedel op de atlas gemaakt kunnen worden. Ook is voor het kruipen de beweging naar achteren van de schedel op de atlas  erg belangrijk, als deze beweging niet goed mogelijk is kunnen baby’s hun heup niet ver genoeg buigen. Dit is nodig  om de knie onder het bekken te trekken. Tijgeren gaat dan nog wel maar kruipen lukt dan niet.

Als de schedel slecht op de atlas kan bewegen zie je vaak ook andere dingen terug. Nogal eens is er een duidelijke voorkeurshouding in lig, ook wanneer het kind bij het op de buik liggen vrijwel meteen begint te huilen (dan is de schedelbeweging naar voren moeilijk) en veel overstrekken van het lijf en in het bijzonder van de nek en hoofd duiden op beperkingen die een rol kunnen spelen in het niet tot kruipen komen van baby’s.

Met embryonaal geïntegreerde osteopathie is dit goed en snel te beïnvloeden. Als u meer wilt weten hierover of als u wilt weten of behandeling zinvol zou zijn voor uw baby kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht
sturen.

Slecht slapen en onrust bij baby’s, bericht van een tevreden moeder.

Slecht slapen en onrust bij baby’s, bericht van een tevreden moeder. Jack_en_Samantha_T
“Hi
First of all I would like to wish you a happy new year!
Then, I am sorry but I will cancel this apointement. Both babies are now doing really better and sleep well at night thanks to you !
I will definitely recommend you to all the mothers i know in Haarlem !
Best
S.”
Als u meer wilt lezen over hoe osteopathie kan helpen bij slecht slapen, onrust, huilen, reflux en veel spugen kunt u hier doorklikken. Als u wilt weten of osteopathie bij uw kindje kan helpen kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.

Migraine, hoe behandelen met osteopathie.

Migraine, hoe behandelen met osteopathie. Migraine is voor veel mensen een groot probleem. Meestal moeilijk te beïnvloeden en mensen zijn dan vaak genoodzaakt medicatie te nemen en rust te nemen. In sommige gevallen kan embryonaal geïntegreerde osteopathie goed helpen. Maarten Heemskerk, osteopaat bij Osteopathie Haarlem, gebruikt kennis van de embryonale vorming om dit te behandelen.despair-513529__340

Hoe kijkt osteopathie naar migraine? De medicatie die patiënten gebruiken werkt bloedvatvernauwend en is werkzaam. Migraine zal dus veroorzaakt worden door een bloedvatverwijding. In Leiden heeft de onderzoeksgroep van prof. dr. Ferrari bij onderzoek naar migraine gevonden dat er voor de uitbraak een bloedvatvernauwing plaats vindt in de toevoerende bloedvaten naar de schedel in de hals-/nekregio. Nu is het algemeen geaccepteerd dat migraine veroorzaakt wordt door een bloedvatverwijding. Deze bloedvatverwijding vindt plaats in de cirkel van Willis, een rotonde van bloedvaten die er is om vernauwingen in bloedvaten te kunnen opvangen door herdistributie van bloed. Hierdoor kunnen de hersenen toch genoeg bloed krijgen wanneer er vernauwingen zijn in de toevoerende bloedvaten naar de hersenen in de hals. Het is dus aannemelijk om te denken dat de bloedvatverwijding die de migraine veroorzaakt ontstaat als reactie op een vernauwing die voor de cirkel van Willis plaatsvindt.

De bloedvaten die bloed naar de hersenen brengen ontstaan vanuit de kieuwboogarterieën, de spanning in deze bloedvaten wordt onderhouden door de tractie die het hart geeft op deze bloedvaten. De tractie die het hart geeft is voor een groot gedeelte weer afhankelijk van de dynamiek van het verteringssysteem.  Dit betekent dat de behandeling voor een deel in de buik zal plaatsvinden. Interessant is dan ook dat bijvoorbeeld bij veel vrouwen het probleem verdwijnt in de overgang wanneer de buik verandert doordat er geen cyclus meer is.  Ook is voor de bloedvatdynamiek de beweeglijkheid van de botstukken van het aangezicht erg belangrijk. Meestal worden deze aspecten bij de klassieke behandeling van osteopathie niet beoordeeld. Vaak is de behandeling in staat de frequentie en de intensiteit van de migraine te beïnvloeden.

Met embryonaal geïntegreerde osteopathie is migraine te behandelen. Als u meer wilt weten hierover of als u wilt weten of behandeling zinvol zou zijn voor u kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.

Globusgevoel, brok in de keel, slikklachten en osteopathie

Globusgevoel, brok in de keel, slikklachten en osteopathie. Wat is een globusgevoel precies? Dan heb je het gevoel van een brok in de keel terwijl er niks in de keel zit. Hoe ontstaat dit en wat kan osteopathie doen?  Maarten Heemskerk, van Osteopathie Haarlem, gebruikt kennis van de embryonale vorming om globusgevoel, brok in de keel, slikklachten en osteopathie oorzakelijk te behandelen.

Hoe ontstaat het gevoel van een brok in de keel vanuit een osteopathisch perspectief? Om de keelregio goed te kunnen gebruiken zijn er een paar zaken belangrijk. Als eerste moet de slokdarm permanent gesloten zijn, de inhoud van de maag is heel erg zuur. De slokdarmwand kan daar niet tegen, die verbrand daardoor. Als de slokdarm continue een beetje open staat kan hij door dit verbranden stijf worden en dit kan een trekkend gevoel geven in de keel. Ook kan dit ervoor zorgen dat slikken lastig wordt, als de slokdarn door dit verstijven zich niet meer goed kan sluiten geeft dit snel het gevoel dat eten kan blijven hangen.download

Ten tweede is er de beweeglijkheid van het tongbeen, om goed te kunnen slikken moet de tong goed naar beneden gebracht kunnen worden. Het tongbeen (os hyoïd) moet dan naar beneden kunnen bewegen. Door stresssituaties kan het zo zijn dat wij ons tongbeen omhoogtrekken. Op deze manier kunnen we ons beschermen tegen ongewenste gevoelens die de stresssituatie met zich meebrengt. Als dit vaak en lang gebeurt is er de mogelijkheid dat het tongbeen in een te hoge postitie blijft staan. Dit geeft ook een globusgevoel, brok in de keel, slikklachten en osteopathie.

Als derde is er de relatie van de longen met de slokdarm. Longen groeien uit de slokdarm, ze zitten er nog steeds aan vast. Daarom kunnen we ons ook verslikken! Als er veel problemen zijn met de longen geeft dit ook spanning op de keel/slokdarm. Ook dit kan globusgevoel, brok in de keel, slikklachten en osteopathie veroorzaken.

Als u wilt weten of osteopathie kan helpen bij uw globusgevoel, brok in de keel, slikklachten en osteopathie kunt u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.

Glutenintolerantie en behandeling met Osteopathie

Glutenintolerantie en behandeling met Osteopathie, wat kan osteopathie doen bij glutenintolerantie? Gluten is eiwit dat in granen zoals gewone tarwe, durum, gerst, rogge en spelt zit. Wanneer in de darm het verteren van eiwit niet goed genoeg gaat kan er een intolerantie ontstaan, die zich uit in oa. krampen en pijn in de buik. Dit is niet hetzelfde als een allergie, een allergische reactie op voeding ontstaat door contact met de voedingsstof en leidt tot een shock,

waarbij ook de ademhaling snel in de problemen kan komen.Glutenintolerantie en behandeling met Osteopathie

De vertering van eiwit is vooral afhankelijk van de alvleesklier, de pancreas. Deze maakt verteringsenzymen die er voor zorgen dat lange ketens koolhydraten, vetten en eiwitten in enkelvoudige suikers, – vetten (vetzuren) en -eiwitten (aminozuren) gesplitst worden.  Deze enkelvoudige stoffen kunnen door de darmwand heen en komen zo in de bloedbaan zodat ons lijf ze kan gebruiken. Naast verteringsenzymen produceert de alvleesklier ook koolzuursap, een base om het zuur dat door de maag geproduceerd wordt te neutraliseren. Dit is heel belangrijk, de enzymen van de alvleesklier werken namelijk alleen bij een pH (zuurgraad) van ongeveer 7. Als de pancreas te weinig koolzuursap maakt blijft de maaginhoud te zuur en werken de verteringsenzymen niet en kan voedsel ook niet gesplitst worden.

De alvleesklier kan koolzuursap en enzymen maken door de aansturing van de n. vagus. Deze glutenintolerantie moet een vrij verloop hebben van zijn begin, in de schedel, totaan de alvleesklier. De basisgrondstof voor het maken van verteringsenzymen zijn aminozuren (enkelvoudige eiwitten). M.a.w. als de vertering in de darm slecht is worden er te weinig eiwitten gesplitst en heeft de alvleesklier dus ook te weinig grondstof en maakt te weinig enzymen. Als de alvleesklier te weinig enzymen maakt zal hij ook minder koolzuursap maken. Hierdoor wordt het milieu in de darm te zuur en werken de enzymen minder goed. Ook zorgt dit ervoor dat de darmslijmlaag in dikte vermindert, te zuur milieu etst de slijmlaag weg. Dit betekent dan weer dat de darmwand doorlaatbaar wordt voor grotere moleculen en zo ook grotere eiwitketens kunnen binnenkomen in de darmcellen. Hierdoor blijft de vertering slecht, dit is een vicieuze cirkel.

Door een slechte vertering blijven er in de darm grotere eiwitketens aanwezig die door het dunnere slijmvlies in de darmcellen komen. Dit zorgt voor ontstekingsreacties in deze cellen. Dit kan leiden tot pijn en krampen in de buik. Voordeel van dit proces is wel dat door de ontsteking in de darmcel er eiwit in aminozuren gesplitst wordt. Dit kan dan gebruikt worden voor door de pancreas.

Wat we vaak zien is dat mensen het eten van eiwitten gaan beperken, op de korte termijn geeft dit verbetering. Immers de ontstekingen in de darmwand verminderen, maar het betekent ook dat hierdoor nog minder aminozuur opgenomen kan worden en de alvleesklier zal nog minder goed gaan werken. Na verloop van tijd is het gevolg dat eiwit nog slechter verteerd kan worden en dat mensen meer intoleranties voor andere eiwitten gaan ontwikkelen.

Het is dus belangrijk om het eten van vooral makkelijk verteerbaar eiwit aan te bevelen. Daarnaast moet de n. vagus bij blokkade worden vrijgemaakt en zullen osteopathische technieken worden ingezet om de pancreas in zijn functie te helpen.

Glutenintolerantie en behandeling met Osteopathie, als u wilt weten of osteopathie kan helpen bij uw darmproblemen, intoleranties of gluten problemen kunt u u bellen (023 7200 920 / 06 141 80 360) of een bericht sturen.